Rojales - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Rojales

En sommardag i augusti blir det ungefär 31 grader på dagen i Rojales och 23 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 17 grader på dagen och 7 grader på natten.

 
Varmaste månaden 31,0° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 17,1° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 24,0° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Alicante / El Altet 27 km från Rojales
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Rojales

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Rojales månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
17°
24°
Februari
18°
24°
Mars
19°
26°
April
21°
27°
12°
Maj
24°
31°
15°
10°
Juni
28°
34°
19°
15°
Juli
31°
36°
22°
19°
Augusti
31°
37°
23°
20°
September
29°
33°
20°
16°
Oktober
25°
31°
16°
November
20°
26°
11°
December
18°
23°

Om statistiken för Rojales

Statistiken för Rojales är sammanställd av observationer från väderstationen Alicante / El Altet som ligger 27 km från centrala Rojales.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,9°* 17,1° 19,9° 23,4° 26,8°* 30,7° 30,9° 28,2°* 23,7° 18,7° 15,3°
2011 15,4° 17,4° 17,3°* 21,8°* 24,3° 26,8° 29,8° 30,7° 29,0°* 25,0° 20,0° 17,6° 22,9°
2012 16,8° 14,5°* 18,5° 21,2°* 25,3° 29,6°* 30,0° 31,9° 27,8° 25,0° 19,3°* 18,0° 23,2°
2013 18,3° 16,8° 19,3°* 20,3° 22,6° 26,7° 30,7° 30,8° 28,9° 27,4°* 21,5° 17,5° 23,4°
2014 18,7° 19,4° 20,0° 24,3° 23,7° 28,1° 30,2° 30,8° 30,2° 26,6°* 20,5°* 17,3° 24,2°
2015 17,3°* 16,3°* 19,3° 21,4°* 26,5° 29,5° 32,9°* 31,7° 28,1° 24,8°* 21,1° 19,2° 24,0°
2016 18,9° 19,4° 19,8° 21,9° 23,9°* 28,6° 30,9° 30,3° 30,0° 25,8°* 20,8°* 17,8° 24,0°
2017 16,3° 19,3° 21,3° 22,0°* 26,3° 29,2° 30,4° 30,5° 28,0°* 25,4° 20,2° 17,7°* 23,9°
2018 17,7°* 15,5° 19,5° 21,4° 23,7° 27,6° 30,9° 31,3° 28,8° 23,8° 19,5° 18,9° 23,2°
2019 17,1° 18,0° 19,6°* 20,3° 23,5° 27,6° 31,1° 30,6°* 27,4°* 24,7°* 19,8°* 18,2°* 23,2°
2020 16,5°* 20,1° 19,3° 20,1° 27,5° 30,5° 31,3° 28,2° 24,5°* 21,2° 16,8°*
2021 16,4°* 18,4° 18,0°* 19,2° 23,8° 26,9° 30,1°* 31,1° 29,2° 24,7° 18,3°
2022 16,0° 17,6° 17,0° 20,0° 25,2° 29,5°
Snitt 17,1° 17,7° 18,9° 21,1° 24,4° 28,0° 30,7° 31,0° 28,6° 25,1° 20,2° 17,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,1°* 8,2° 11,4° 13,6° 18,6°* 22,9° 23,3° 19,9°* 14,0° 10,1° 6,1°
2011 6,7° 6,6° 9,4°* 12,8°* 15,6° 19,0° 22,4° 23,0° 19,8°* 16,2° 12,3° 7,7° 14,3°
2012 6,5° 3,3°* 6,9° 11,0°* 14,9° 20,1°* 21,9° 23,4° 18,5° 14,9° 11,6°* 7,6° 13,4°
2013 7,3° 7,2° 9,8°* 11,1° 13,8° 16,8° 21,2° 21,9° 20,2° 17,0°* 10,3° 6,9° 13,6°
2014 8,3° 8,5° 9,0° 13,3° 14,7° 18,9° 21,5° 22,9° 21,1° 16,2°* 12,2°* 7,0° 14,5°
2015 6,1°* 7,8°* 9,5° 12,6°* 15,7° 18,8° 24,0°* 24,3° 19,4° 16,2°* 10,8° 9,0° 14,5°
2016 8,6° 9,5° 9,1° 12,0° 14,2°* 18,5° 21,5° 21,9° 19,9° 17,0°* 11,2°* 9,6° 14,4°
2017 6,7° 9,1° 9,6° 11,1°* 14,7° 20,0° 21,7° 22,6° 19,2°* 16,0° 9,6° 7,5°* 14,0°
2018 7,7°* 6,4° 8,8° 11,5° 14,4° 18,5° 22,1° 23,2° 21,2° 14,6° 10,4° 8,4° 13,9°
2019 6,2° 6,6° 8,2°* 11,1° 14,2° 17,6° 22,3° 22,4°* 19,9°* 15,4°* 11,2°* 9,5°* 13,7°
2020 6,5°* 8,7° 10,3° 12,1° 18,7° 21,8° 22,3° 19,4° 13,6°* 12,2° 8,5°*
2021 7,3°* 9,2° 9,2°* 12,0° 14,8° 18,7° 21,6°* 22,6° 20,8° 16,2° 9,6°
2022 6,0° 7,6° 10,6° 11,2° 14,6° 19,3°
Snitt 7,0° 7,6° 9,1° 11,8° 14,6° 18,7° 22,1° 22,8° 20,0° 15,6° 11,1° 8,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,4°* 12,8° 15,9° 18,8° 22,9°* 27,0° 27,2° 24,2°* 18,9° 14,3° 10,3°
2011 11,0° 11,8° 13,4°* 17,4°* 20,2° 23,0° 26,1° 27,0° 24,5°* 20,6° 16,2° 12,5° 18,6°
2012 11,4° 9,0°* 12,9° 16,1°* 20,4° 25,1°* 26,3° 27,7° 23,5° 19,7° 15,1°* 12,5° 18,3°
2013 12,9° 12,0° 14,5°* 15,8° 18,3° 22,1° 26,1° 26,4° 24,5° 22,4°* 15,9° 12,3° 18,6°
2014 13,5° 14,1° 14,5° 18,5° 19,3° 23,5° 25,9° 26,8° 25,5° 21,2°* 16,2°* 11,9° 19,3°
2015 11,3°* 12,1°* 14,3° 16,8°* 21,2° 24,5° 28,3°* 27,9° 23,6° 20,4°* 16,0° 13,8° 19,2°
2016 13,7° 14,4° 14,6° 17,0° 18,9°* 23,3° 26,0° 25,8° 24,4° 21,0°* 15,6°* 13,2° 19,0°
2017 11,1° 13,7° 14,8° 16,1°* 20,4° 24,8° 26,2° 26,5° 23,6°* 20,5° 14,7° 12,7°* 18,8°
2018 12,7°* 10,9° 14,0° 16,7° 19,1° 23,2° 26,4° 27,3° 24,9° 19,3° 14,8° 13,2° 18,5°
2019 11,4° 12,0° 14,1°* 15,7° 19,0° 22,9° 26,9° 26,5°* 23,7°* 19,9°* 15,2°* 13,7°* 18,4°
2020 11,3°* 14,3° 14,8° 16,3° 23,2° 26,4° 27,0° 24,0° 18,9°* 16,5° 12,2°*
2021 11,7°* 14,0° 13,6°* 15,5° 19,5° 23,2° 25,8°* 26,8° 25,0° 20,2° 13,9°
2022 10,7° 12,6° 13,7° 15,5° 20,2° 24,6°
Snitt 11,9° 12,6° 14,0° 16,4° 19,6° 23,6° 26,5° 26,9° 24,3° 20,3° 15,5° 12,7°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 23,0°* 24,0° 27,0° 30,0° 31,0°* 32,0° 39,0° 35,0°* 30,0° 25,0° 24,0°
2011 22,0° 23,0° 23,0°* 32,0°* 32,0° 36,0° 36,0° 36,0° 34,0°* 31,0° 24,0° 22,0° 29,3°
2012 24,0° 24,0°* 23,0° 27,0°* 30,4° 38,0°* 34,0° 38,0° 30,4° 32,0° 26,0°* 23,0° 29,2°
2013 24,0° 23,6° 26,0°* 26,0° 30,0° 31,0° 34,2° 37,4° 31,2° 34,0°* 31,0° 22,0° 29,2°
2014 25,0° 27,0° 24,0° 29,1° 28,0° 33,7° 33,6° 37,0° 35,9° 31,3°* 25,1°* 21,6° 29,3°
2015 23,4°* 23,1°* 32,1° 26,0°* 37,8° 37,9° 40,8°* 39,3° 34,2° 34,0°* 26,0° 23,0° 31,5°
2016 23,0° 25,2° 27,0° 27,0° 30,4°* 36,0° 37,4° 35,2° 37,0° 30,4°* 28,0°* 20,7° 29,8°
2017 21,1° 22,6° 31,0° 26,6°* 30,3° 34,8° 34,4° 36,7° 33,4°* 28,6° 25,0° 23,1°* 29,0°
2018 25,5°* 21,0° 26,0° 26,0° 28,5° 30,7° 35,6° 36,0° 33,0° 28,0° 23,0° 25,0° 28,2°
2019 22,1° 22,7° 29,0°* 28,2° 30,1° 34,4° 36,0° 37,0°* 32,0°* 30,0°* 27,0°* 23,0°* 29,3°
2020 21,0°* 27,0° 26,0° 27,0° 31,0° 34,0° 35,0° 31,0° 32,0°* 28,0° 25,0°*
2021 28,2°* 24,0° 24,0°* 28,0° 33,0° 31,0° 38,0°* 38,0° 34,0° 30,0° 25,0°
2022 24,0° 23,0° 21,2° 26,0° 34,0° 34,0°
Snitt 23,6° 23,8° 25,9° 27,4° 31,2° 33,8° 35,5° 37,1° 33,4° 30,9° 26,2° 23,1°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 1,0°* 2,0° 7,0° 8,0° 14,0°* 20,0° 21,0° 17,0°* 0,0° 4,0° -2,0°
2011 -1,0° 2,0° 5,0°* 8,0°* 12,0° 14,0° 20,0° 21,0° 17,0°* 11,0° 8,0° 4,0° 10,1°
2012 0,8° -0,3°* 3,0° 7,0°* 9,0° 17,0°* 18,0° 21,0° 13,6° 7,0° 4,0°* 2,0° 8,5°
2013 3,6° 3,0° 4,0°* 6,0° 8,0° 12,0° 18,0° 19,0° 18,0° 3,0°* 2,3° 2,1° 8,3°
2014 2,6° 2,6° 4,0° 8,7° 11,0° 13,0° 18,0° 20,0° 16,9° 12,5°* 7,0°* 0,0° 9,7°
2015 0,4°* 1,6°* 2,0° 8,8°* 12,0° 15,9° 21,9°* 21,0° 16,0° 12,4°* 4,7° 4,8° 10,1°
2016 1,0° 3,9° 4,3° 6,9° 8,0°* 14,0° 18,0° 19,0° 15,0° 11,0°* 6,0°* 6,0° 9,4°
2017 0,0° 5,0° 5,0° 8,0°* 4,4° 16,0° 16,0° 19,0° 16,0°* 11,0° 6,0° 2,0°* 9,0°
2018 2,0°* 2,9° 5,0° 7,0° 9,7° 14,0° 19,0° 21,0° 16,0° 7,0° 4,0° 4,0° 9,3°
2019 0,0° 4,0° 5,0°* 5,9° 11,0° 13,0° 20,0° 19,0°* 15,6°* 10,0°* 6,0°* 6,0°* 9,6°
2020 1,0°* 4,0° 6,0° 9,0° 16,0° 19,0° 17,0° 14,0° 10,0°* 6,0° 3,0°*
2021 2,0°* 5,0° 5,0°* 7,8° 12,0° 16,0° 19,7°* 20,0° 17,0° 13,0° 4,0°
2022 1,0° 5,0° 5,0° 5,0° 11,0° 16,0°
Snitt 1,1° 3,1° 4,3° 7,3° 9,7° 14,7° 19,0° 19,8° 16,0° 9,0° 5,3° 3,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).