Rekekroken - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Rekekroken

En sommardag i juli blir det ungefär 22 grader på dagen i Rekekroken och 14 grader på natten.

En vinterdag i februari är det normalt cirka 3 grader på dagen och -1 grader på natten.

 
Varmaste månaden 22,4° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 2,8° Normal dagstemperatur i februari
Temperaturskillnad under året 23,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Höganäs S 10 km från Rekekroken
Mängd data 126 månader uppdaterades senast 1 nov 2021.

Normala temperaturer för Rekekroken

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Rekekroken månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
-1°
-7°
Februari
-1°
-7°
Mars
13°
-5°
April
12°
19°
-3°
Maj
17°
24°
Juni
22°
29°
13°
Juli
22°
29°
14°
10°
Augusti
22°
28°
14°
September
19°
24°
11°
Oktober
13°
18°
November
12°
-5°
December
-6°

Om statistiken för Rekekroken

Statistiken för Rekekroken är sammanställd av observationer från väderstationen Höganäs S som ligger 10 km från centrala Rekekroken.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -0,3°* 4,9° 10,7° 11,3° 4,6° -2,2°
2011 1,3° 1,0° 4,8° 13,3°* 12,4°* 8,3° 5,7°
2012 3,5° 0,7°* 6,8° 9,7°* 11,1°* 7,4° 1,1°
2013 0,6° 0,6° 2,6°* 9,5° 13,1°* 7,8° 6,3°
2014 1,9° 5,4° 8,8°* 13,6° 19,2°* 13,8°* 8,5°* 4,6°
2015 4,2°* 3,1°* 7,8° 10,4°* 14,3° 17,3°* 11,9°* 8,8° 7,9°
2016 1,3° 4,2° 6,3° 11,2° 19,2°* 21,7°* 21,6° 20,9° 21,4° 10,8°* 6,4°* 6,2° 12,6°
2017 2,8°* 3,2° 7,1° 9,8°* 16,9° 19,6° 20,2° 20,8° 17,3°* 12,7°* 7,8° 5,1°* 11,9°
2018 3,7°* 1,2° 2,5° 13,1° 22,2° 23,1°* 25,3° 22,2° 18,5°* 14,0° 7,5° 4,9° 13,2°
2019 3,1° 5,4° 7,8°* 14,0° 15,5° 23,2° 22,4° 23,0°* 17,3° 12,6° 7,6° 6,2° 13,2°
2020 6,6° 6,5° 7,8° 12,2° 15,2° 23,0° 20,3° 24,3° 19,1° 13,8°* 9,5° 5,3°* 13,6°
2021 2,3° 2,0° 6,7°* 10,4° 14,4°* 22,5° 24,5°* 20,8° 19,1° 13,5°
Snitt 2,9° 2,8° 6,2° 11,5° 16,8° 22,2° 22,4° 22,0° 18,7° 12,6° 7,7° 4,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -3,6°* -0,3° 3,3° 5,1° 0,8° -7,4°
2011 -2,1° -3,4° -0,3° 4,9°* 6,9°* 4,4° 2,7°
2012 -0,0° -4,4°* 1,9° 3,0°* 6,2°* 4,6° -2,8°
2013 -3,4° -2,5° -4,6°* 1,7° 8,4°* 4,2° 2,9°
2014 -0,8° 1,7° 2,6°* 4,5° 10,7°* 8,8°* 5,5°* 1,1°
2015 1,8°* 0,2°* 1,5° 3,9°* 7,1° 10,3°* 6,5°* 5,2° 4,0°
2016 -3,4° 0,6° 1,0° 3,1° 8,3°* 12,3°* 14,0° 13,1° 11,4° 6,3°* 1,6°* 2,0° 5,9°
2017 -1,0°* -0,5° 1,6° 3,5°* 7,8° 12,4° 12,8° 13,2° 10,8°* 9,0°* 3,5° 2,4°* 6,3°
2018 0,9°* -3,2° -2,3° 5,0° 9,3° 12,7°* 15,4° 14,8° 11,6°* 7,6° 3,2° 2,2° 6,4°
2019 -0,4° 1,7° 2,9°* 2,5° 7,3° 12,8° 13,7° 14,6°* 11,2° 6,7° 4,0° 3,1° 6,7°
2020 3,7° 2,7° 1,1° 3,9° 7,3° 12,4° 12,9° 13,7° 10,9° 8,4°* 6,2° 2,5°* 7,1°
2021 -1,1° -3,1° 1,4°* 2,8° 7,2°* 12,8° 15,9°* 12,7° 10,5° 8,0°
Snitt -0,5° -1,1° 0,6° 3,5° 7,8° 12,6° 14,1° 13,7° 10,9° 7,3° 3,9° 1,2°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,0°* 2,1° 6,8° 8,0° 2,7° -4,6°
2011 -0,3° -1,3° 2,1° 8,7°* 9,6°* 6,4° 4,4°
2012 1,8° -1,9°* 4,0° 6,2°* 8,6°* 6,1° -0,5°
2013 -1,3° -1,0° -1,1°* 5,2° 10,6°* 6,2° 4,9°
2014 0,7° 3,4° 5,3°* 8,6° 14,3°* 11,2°* 7,0°* 3,0°
2015 3,0°* 1,7°* 4,4° 7,1°* 10,4° 13,5°* 9,0°* 7,2° 6,1°
2016 -0,9° 2,3° 3,4° 7,0° 13,5°* 16,9°* 17,4° 16,6° 15,9° 8,3°* 4,2°* 4,3° 9,1°
2017 0,9°* 1,3° 4,1° 6,3°* 11,9° 15,4° 16,1° 16,5° 13,6°* 10,8°* 6,0° 3,8°* 8,9°
2018 2,4°* -1,1° -0,1° 8,5° 15,4° 17,6°* 20,0° 18,1° 14,7°* 10,5° 5,3° 3,6° 9,6°
2019 1,6° 3,5° 5,0°* 7,9° 11,0° 17,5° 17,6° 17,9°* 13,7° 9,4° 5,9° 4,8° 9,6°
2020 5,3° 4,7° 4,4° 7,8° 10,8° 17,2° 15,9° 18,3° 14,6° 10,7°* 7,9° 4,1°* 10,1°
2021 0,8° -0,6° 3,9°* 6,3° 10,6°* 17,3° 19,6°* 16,1° 14,2° 10,7°
Snitt 1,3° 0,8° 3,1° 7,2° 11,9° 17,0° 17,8° 17,3° 14,3° 9,8° 5,9° 3,1°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,7°* 16,3° 18,9° 16,7° 10,7° 3,6°
2011 5,3° 6,4° 9,3° 22,4°* 18,6°* 12,9° 9,0°
2012 7,6° 7,0°* 11,7° 16,7°* 17,1°* 9,8° 7,0°
2013 6,8° 4,6° 9,7°* 16,5° 16,2°* 11,9° 10,1°
2014 8,7° 9,0° 16,2°* 22,3° 24,2°* 18,8°* 14,7°* 9,1°
2015 8,6°* 6,5°* 12,8° 15,7°* 17,6° 19,2°* 15,6°* 13,7° 11,1°
2016 7,8° 7,6° 13,1° 16,9° 27,2°* 30,2°* 26,5° 25,7° 28,0° 17,0°* 10,7°* 9,4° 18,3°
2017 7,6°* 7,6° 15,1° 12,6°* 24,2° 23,4° 26,4° 25,0° 21,2°* 15,5°* 11,5° 8,2°* 16,5°
2018 9,6°* 5,0° 7,4° 20,3° 31,5° 29,9°* 34,0° 31,6° 23,5°* 22,1° 12,3° 9,6° 19,7°
2019 6,9° 11,1° 14,0°* 26,3° 24,5° 30,8° 31,4° 30,2°* 22,3° 16,5° 11,0° 9,2° 19,5°
2020 10,1° 11,0° 10,7° 18,7° 21,8° 29,1° 27,1° 31,4° 25,9° 19,4°* 16,2° 7,7°* 19,1°
2021 7,7° 12,8° 15,4°* 21,0° 21,7°* 29,0° 29,6°* 24,3° 31,2° 16,7°
Snitt 7,9° 7,9° 12,6° 19,0° 24,1° 28,7° 29,2° 28,0° 24,4° 17,5° 12,3° 8,6°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -9,3°* -6,7° -0,7° -2,8° -9,6° -18,5°
2011 -9,0° -11,8° -3,7° -0,2°* 0,4°* -1,8° -2,6°
2012 -7,6° -14,1°* -2,5° -2,2°* -2,4°* -0,1° -12,1°
2013 -14,5° -6,7° -10,4°* -5,5° 1,8°* -1,8° -6,3°
2014 -8,7° -2,3° -0,4°* -1,2° 4,0°* 3,7°* -2,1°* -10,6°
2015 -1,4°* -4,3°* -4,4° -0,3°* 1,8° 5,3°* 0,5°* -8,5° -2,9°
2016 -12,5° -4,6° -3,3° -14,4° 0,1°* 7,0°* 10,3° 9,6° 6,3° 2,2°* -20,3°* -5,0° -2,1°
2017 -11,4°* -7,0° -2,3° -3,4°* 0,4° 9,0° 9,3° 7,4° 5,6°* 2,7°* -2,4° -1,6°* 0,5°
2018 -4,0°* -10,9° -8,9° -1,5° 3,7° 9,3°* 10,3° 10,4° 6,7°* 0,2° -6,7° -2,9° 0,5°
2019 -5,2° -2,0° -3,1°* -4,2° 1,1° 8,5° 9,8° 12,0°* 6,7° -2,0° 0,6° -2,6° 1,6°
2020 1,5° -1,8° -4,3° 0,2° 3,4° 6,8° 8,7° 9,3° 5,7° 2,3°* -3,1° -1,3°* 2,3°
2021 -8,1° -11,0° -6,2°* -1,2° 1,3°* 8,7° 13,6°* 7,6° 5,7° 2,6°
Snitt -7,4° -7,2° -4,7° -2,9° 1,7° 8,2° 10,3° 9,4° 5,8° 0,8° -5,1° -6,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).