Playa Flamenca - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Playa Flamenca

En sommardag i augusti blir det ungefär 30 grader på dagen i Playa Flamenca och 23 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 17 grader på dagen och 7 grader på natten.

 
Varmaste månaden 30,4° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 16,7° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 23,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Murcia / San Javier 18 km från Playa Flamenca
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Playa Flamenca

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Playa Flamenca månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
17°
23°
Februari
17°
24°
Mars
18°
25°
10°
April
21°
26°
12°
Maj
24°
30°
15°
10°
Juni
27°
32°
19°
15°
Juli
30°
34°
22°
19°
Augusti
30°
35°
23°
20°
September
28°
33°
20°
15°
Oktober
25°
30°
16°
10°
November
20°
25°
11°
December
17°
22°

Om statistiken för Playa Flamenca

Statistiken för Playa Flamenca är sammanställd av observationer från väderstationen Murcia / San Javier som ligger 18 km från centrala Playa Flamenca.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 15,6°* 16,3°* 19,0°* 23,1°* 25,5°* 29,1°* 29,3°* 27,1°* 23,0°* 18,1°* 14,9°*
2011 14,9°* 17,1°* 16,9°* 21,0°* 24,1°* 26,8°* 29,6°* 30,3°* 28,5°* 24,8°* 19,9°* 17,4°* 22,6°
2012 16,4°* 14,0°* 17,5°* 21,2°* 23,9°* 28,4°* 29,1°* 30,9°* 27,1°* 24,1°* 18,3°* 17,2°* 22,3°
2013 17,9°* 16,5°* 18,7°* 19,6°* 22,2°* 25,1°* 28,8°* 28,9°* 27,5°* 25,5°* 19,7°* 16,1°* 22,2°
2014 17,6°* 18,4°* 19,5°* 23,1°* 23,9°* 27,5°* 29,8°* 30,9°* 30,0°* 26,0°* 20,5°* 17,3°* 23,7°
2015 16,7°* 16,9°* 19,5°* 20,3°* 25,4°* 27,9°* 31,4°* 31,6° 27,9° 24,9°* 20,8°* 18,7°* 23,5°
2016 18,1°* 18,3°* 19,3°* 21,0°* 23,2°* 27,6°* 29,4°* 29,9°* 28,8°* 25,4°* 20,4°* 17,1°* 23,2°
2017 15,7°* 18,0°* 19,7°* 20,9°* 24,0°* 28,4°* 29,7°* 30,0°* 28,0°* 25,4° 20,4°* 18,0°* 23,2°
2018 17,7°* 16,2°* 19,5°* 20,9° 23,7°* 27,2°* 30,5° 31,0° 28,8° 24,3° 19,7° 18,5° 23,2°
2019 17,3° 18,0° 19,3°* 20,7° 23,8° 27,4° 30,9° 30,4°* 28,3°* 25,3°* 20,5°* 18,3°* 23,3°
2020 16,1° 19,2° 19,1° 20,1° 27,3° 29,4° 31,0° 28,2° 24,2°* 21,0° 16,9°*
2021 16,0°* 18,5° 17,8°* 19,9° 23,9° 26,8° 30,0°* 30,9° 29,0° 24,7° 18,4°
2022 16,0° 18,0° 17,5° 19,3° 24,5° 28,8°
Snitt 16,7° 17,3° 18,5° 20,5° 23,8° 27,3° 29,8° 30,4° 28,3° 24,8° 19,9° 17,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,7°* 9,1°* 12,0°* 14,7°* 18,9°* 22,8°* 23,0°* 19,5°* 14,2°* 10,2°* 7,0°*
2011 7,3°* 7,3°* 10,9°* 13,7°* 16,3°* 19,6°* 22,5°* 23,3°* 20,5°* 15,9°* 13,0°* 8,1°* 14,8°
2012 6,6°* 4,3°* 7,7°* 12,0°* 15,3°* 20,8°* 22,2°* 24,0°* 19,2°* 15,1°* 12,2°* 7,5°* 13,9°
2013 7,6°* 8,0°* 10,7°* 12,0°* 14,8°* 17,7°* 20,4°* 22,3°* 20,1°* 17,5°* 10,3°* 7,7°* 14,1°
2014 8,7°* 8,4°* 9,7°* 13,5°* 15,5°* 19,6°* 21,9°* 22,9°* 21,0°* 16,3°* 12,7°* 7,9°* 14,8°
2015 6,1°* 8,9°* 10,0°* 13,4°* 16,6°* 19,2°* 24,1°* 24,5° 19,4° 16,3°* 11,1°* 9,3°* 14,9°
2016 8,5°* 9,2°* 9,2°* 12,4°* 14,8°* 19,2°* 22,2°* 22,7°* 19,8°* 17,4°* 10,7°* 10,0°* 14,7°
2017 6,2°* 9,6°* 10,1°* 12,1°* 15,3°* 20,5°* 22,0°* 23,4°* 19,8°* 16,0° 9,8°* 6,8°* 14,3°
2018 7,8°* 6,2°* 9,6°* 12,0° 15,1°* 18,9°* 21,3° 23,1° 20,7° 15,1° 10,9° 7,4° 14,0°
2019 5,6° 7,0° 8,3°* 11,2° 14,7° 17,4° 22,4° 22,3°* 20,6°* 15,5°* 10,7°* 9,3°* 13,7°
2020 6,2° 8,7° 10,8° 12,6° 18,4° 22,1° 21,7° 19,1° 12,9°* 12,1° 7,3°*
2021 6,3°* 9,4° 9,9°* 12,4° 14,6° 18,4° 21,5°* 22,9° 20,4° 15,6° 9,3°
2022 6,0° 7,3° 11,0° 10,6° 14,5° 18,6°
Snitt 6,9° 7,9° 9,8° 12,3° 15,2° 19,0° 22,1° 23,0° 20,0° 15,7° 11,3° 8,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,7°* 13,6°* 16,4°* 20,1°* 23,2°* 26,9°* 26,9°* 24,4°* 19,6°* 14,9°* 11,5°*
2011 11,7°* 13,2°* 14,6°* 18,3°* 21,3°* 24,3°* 27,2°* 27,8°* 25,6°* 21,5°* 17,1°* 13,3°* 19,6°
2012 12,2°* 10,3°* 14,2°* 17,6°* 21,0°* 25,8°* 26,7°* 28,2°* 24,3°* 20,4°* 15,7°* 13,0°* 19,1°
2013 13,6°* 13,2°* 15,8°* 16,7°* 19,5°* 22,7°* 26,1°* 26,6°* 24,8°* 22,3°* 15,8°* 12,5°* 19,1°
2014 13,5°* 14,3°* 15,8°* 19,3°* 20,6°* 24,4°* 26,6°* 27,4°* 26,2°* 21,8°* 17,2°* 13,0°* 20,0°
2015 12,1°* 13,7°* 15,5°* 17,6°* 22,1°* 25,0°* 28,2°* 28,0° 23,6° 20,4°* 16,2°* 13,9°* 19,7°
2016 13,7°* 14,2°* 14,8°* 17,2°* 19,6°* 24,0°* 26,3°* 26,5°* 24,8°* 21,5°* 15,7°* 13,6°* 19,3°
2017 11,1°* 14,2°* 15,4°* 17,1°* 20,6°* 25,2°* 26,8°* 27,0°* 24,5°* 21,1° 15,3°* 12,7°* 19,3°
2018 12,8°* 11,3°* 15,1°* 17,1° 20,1°* 23,7°* 26,1° 27,3° 25,1° 19,6° 15,0° 12,4° 18,8°
2019 11,0° 12,3° 13,9°* 15,9° 19,4° 22,7° 26,7° 26,5°* 24,2°* 20,0°* 15,2°* 13,5°* 18,4°
2020 10,8° 13,7° 15,0° 16,4° 23,0° 26,0° 26,6° 23,8° 18,3°* 16,4° 11,6°*
2021 10,9°* 14,0° 13,7°* 16,0° 19,5° 23,1° 26,0°* 27,0° 24,7° 20,2° 13,5°
2022 10,9° 12,6° 14,1° 15,1° 20,0° 24,2°
Snitt 12,0° 13,1° 14,7° 17,0° 20,3° 23,9° 26,6° 27,2° 24,7° 20,6° 15,9° 12,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 23,0°* 22,0°* 25,0°* 32,0°* 29,0°* 32,0°* 36,0°* 31,0°* 28,0°* 23,0°* 22,0°*
2011 21,0°* 25,0°* 24,0°* 29,0°* 32,0°* 34,0°* 35,0°* 34,0°* 32,0°* 31,0°* 23,0°* 21,0°* 28,4°
2012 24,0°* 21,0°* 21,0°* 26,0°* 30,0°* 36,0°* 33,0°* 36,0°* 30,0°* 33,0°* 23,0°* 21,0°* 27,8°
2013 22,0°* 22,0°* 26,0°* 24,0°* 28,0°* 28,0°* 32,0°* 33,0°* 30,0°* 30,0°* 28,0°* 18,9°* 26,8°
2014 23,2°* 24,0°* 25,0°* 27,3°* 29,0°* 33,6°* 33,6°* 35,3°* 36,0°* 29,2°* 24,0°* 22,0°* 28,5°
2015 24,5°* 23,0°* 32,2°* 24,5°* 36,0°* 33,0°* 38,1°* 35,4° 33,3° 31,8°* 24,1°* 23,0°* 29,9°
2016 23,0°* 24,0°* 26,3°* 24,3°* 28,3°* 36,0°* 33,6°* 34,6°* 38,0°* 29,3°* 26,1°* 19,8°* 28,6°
2017 20,0°* 23,0°* 30,0°* 28,0°* 27,5°* 33,6°* 34,5°* 35,1°* 31,5°* 28,3° 26,2°* 24,4°* 28,5°
2018 24,4°* 23,7°* 24,0°* 24,4° 27,3°* 29,8°* 36,4° 35,4° 32,0° 28,4° 21,9° 23,0° 27,6°
2019 23,0° 23,3° 25,1°* 26,6° 29,0° 33,0° 36,9° 34,0°* 32,0°* 29,7°* 29,4°* 25,0°* 28,9°
2020 23,1° 27,0° 26,0° 25,0° 32,0° 32,0° 34,1° 31,0° 28,0°* 27,0° 25,1°*
2021 25,0°* 26,0° 22,0°* 25,0° 32,0° 29,8° 36,0°* 37,0° 34,0° 30,0° 24,0°
2022 24,5° 23,0° 21,0° 24,0° 31,0° 33,0°
Snitt 23,1° 23,7° 25,0° 25,6° 30,2° 32,4° 34,4° 35,0° 32,6° 29,7° 25,1° 22,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,0°* 2,0°* 6,0°* 9,0°* 15,0°* 19,0°* 20,0°* 16,0°* 7,0°* 5,0°* -1,0°*
2011 0,0°* 2,0°* 4,0°* 7,0°* 12,0°* 15,0°* 19,0°* 21,0°* 17,0°* 10,0°* 8,0°* 4,0°* 9,9°
2012 2,0°* 1,0°* 4,0°* 8,0°* 8,0°* 15,0°* 17,0°* 21,0°* 14,0°* 7,0°* 5,0°* 3,0°* 8,8°
2013 2,0°* 3,0°* 5,0°* 8,0°* 8,0°* 13,0°* 18,0°* 19,0°* 17,0°* 10,0°* 2,0°* 3,0°* 9,0°
2014 3,4°* 2,0°* 3,6°* 8,8°* 12,0°* 14,0°* 18,0°* 20,0°* 17,0°* 12,0°* 7,0°* 1,0°* 9,9°
2015 0,0°* 0,5°* 2,1°* 8,8°* 12,0°* 16,0°* 19,0°* 20,0° 16,0° 11,7°* 5,0°* 5,5°* 9,7°
2016 1,8°* 1,8°* 4,0°* 7,0°* 7,7°* 15,6°* 19,0°* 19,0°* 14,5°* 11,0°* 4,0°* 5,3°* 9,2°
2017 2,0°* 4,0°* 5,3°* 7,0°* 10,4°* 17,0°* 18,0°* 18,8°* 16,0°* 10,7° 4,7°* 0,2°* 9,5°
2018 2,4°* 2,0°* 5,8°* 6,7° 6,9°* 15,0°* 18,0° 20,0° 0,0° 8,0° 4,7° 4,0° 7,8°
2019 -0,7° 3,0° 4,0°* 8,0° 11,0° 12,0° 19,0° 19,0°* 16,9°* 10,8°* 6,0°* 5,0°* 9,5°
2020 2,0° 4,0° 7,0° 9,0° 16,0° 19,0° 18,0° 14,0° 9,0°* 6,0° 3,7°*
2021 -1,0°* 5,7° 6,0°* 7,0° 11,0° 16,0° 19,0°* 19,0° 16,0° 12,0° 6,0°
2022 1,0° 3,0° 5,0° 5,0° 11,0° 16,0°
Snitt 1,2° 2,8° 4,5° 7,4° 9,9° 15,1° 18,5° 19,6° 14,5° 9,9° 5,2° 3,3°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).