Omhājer - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Omhājer

En sommardag i maj blir det ungefär 38 grader på dagen i Omhājer och 31 grader på natten.

En vinterdag i augusti är det normalt cirka 31 grader på dagen och 26 grader på natten.

 
Varmaste månaden 38,0° Normal dagstemperatur i maj
Kallaste månaden 30,7° Normal dagstemperatur i augusti
Temperaturskillnad under året 12,0° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Kassala 129 km från Omhājer
Mängd data 61 månader uppdaterades senast 24 maj 2019.

Normala temperaturer för Omhājer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Omhājer månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
32°
39°
23°
16°
Februari
32°
40°
25°
17°
Mars
34°
42°
27°
16°
April
38°
43°
28°
22°
Maj
38°
44°
31°
24°
Juni
35°
42°
30°
24°
Juli
34°
39°
28°
24°
Augusti
31°
36°
26°
22°
September
34°
38°
28°
24°
Oktober
36°
40°
29°
23°
November
34°
39°
26°
14°
December
32°
37°
23°
15°

Om statistiken för Omhājer

Statistiken för Omhājer är sammanställd av observationer från väderstationen Kassala som ligger 129 km från centrala Omhājer.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 30,7°* 31,7°* 31,6°* 37,9°* 37,6°* 34,7°* 32,3°* 30,6°* 32,9°* 35,0°* 32,8°* 31,6°* 33,3°
2013 31,8°* 33,5°* 35,8°* 38,4°* 39,6°* 37,3°* 35,0°* 30,8°* 34,8°* 36,3°* 36,0°* 31,8°* 35,1°
2014 32,4°* 32,0°* 34,2°* 36,7°* 36,8°* 33,3°*
Snitt 31,6° 32,4° 33,9° 37,7° 38,0° 35,1° 33,7° 30,7° 33,9° 35,7° 34,4° 31,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 23,5°* 26,1°* 27,1°* 29,1°* 31,3°* 29,9°* 28,7°* 26,8°* 28,9°* 30,2°* 26,8°* 24,6°* 27,7°
2013 25,2°* 26,4°* 26,4°* 26,2°* 30,1°* 29,1°* 28,0°* 25,2°* 27,5°* 27,4°* 25,3°* 22,3°* 26,6°
2014 21,7°* 23,0°* 28,0°* 29,9°* 31,1°* 29,9°*
Snitt 23,4° 25,2° 27,1° 28,4° 30,9° 29,6° 28,3° 26,0° 28,2° 28,8° 26,1° 23,5°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 26,9°* 28,6°* 29,3°* 33,4°* 34,3°* 32,3°* 30,4°* 28,7°* 31,0°* 32,5°* 29,7°* 28,0°* 30,4°
2013 28,3°* 29,5°* 31,1°* 32,5°* 34,8°* 32,9°* 31,3°* 27,8°* 30,9°* 31,6°* 30,6°* 26,9°* 30,7°
2014 26,9°* 27,5°* 31,0°* 33,3°* 34,0°* 31,6°*
Snitt 27,4° 28,5° 30,5° 33,1° 34,4° 32,3° 30,8° 28,3° 30,9° 32,0° 30,2° 27,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 37,0°* 40,5°* 43,0°* 43,0°* 44,0°* 43,0°* 37,5°* 36,0°* 38,0°* 40,5°* 37,5°* 37,0°* 39,8°
2013 38,5°* 41,5°* 40,5°* 42,0°* 43,5°* 42,0°* 40,0°* 36,0°* 38,5°* 40,0°* 39,5°* 37,0°* 39,9°
2014 40,0°* 39,0°* 41,5°* 42,7°* 43,0°* 41,0°*
Snitt 38,5° 40,3° 41,7° 42,6° 43,5° 42,0° 38,8° 36,0° 38,3° 40,3° 38,5° 37,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 17,5°* 17,5°* 7,5°* 23,0°* 27,0°* 22,5°* 23,0°* 21,5°* 25,0°* 23,0°* 14,0°* 15,0°* 19,7°
2013 15,0°* 17,0°* 21,0°* 20,0°* 19,0°* 25,0°* 25,0°* 21,5°* 23,0°* 23,0°* 14,0°* 14,0°* 19,8°
2014 14,0°* 16,0°* 20,5°* 22,3°* 26,0°* 25,0°*
Snitt 15,5° 16,8° 16,3° 21,8° 24,0° 24,2° 24,0° 21,5° 24,0° 23,0° 14,0° 14,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).