Nova Kolonija - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Nova Kolonija

En sommardag i augusti blir det ungefär 30 grader på dagen i Nova Kolonija och 15 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 4 grader på dagen och -5 grader på natten.

 
Varmaste månaden 29,6° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 3,6° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 34,7° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Priština International Airport 3 km från Nova Kolonija
Mängd data 149 månader uppdaterades senast 1 jun 2022.

Normala temperaturer för Nova Kolonija

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Nova Kolonija månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
12°
-5°
-17°
Februari
16°
-1°
-10°
Mars
12°
21°
-6°
April
17°
26°
-1°
Maj
21°
28°
Juni
26°
33°
13°
Juli
29°
35°
15°
10°
Augusti
30°
35°
15°
10°
September
24°
31°
11°
Oktober
18°
25°
-2°
November
12°
20°
-5°
December
15°
-2°
-11°

Om statistiken för Nova Kolonija

Statistiken för Nova Kolonija är sammanställd av observationer från väderstationen Priština International Airport som ligger 3 km från centrala Nova Kolonija.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,6°* 11,5° 16,7° 21,7° 25,2° 27,9° 30,4° 23,4° 14,6° 15,9° 6,3°
2011 3,8° 5,2° 11,1° 17,2° 21,2° 25,6° 29,1° 31,1° 28,4° 16,4° 10,4° 6,1° 17,1°
2012 1,4° -0,5°* 13,2° 16,7° 20,4° 28,6°* 32,2° 31,4° 27,1° 20,9° 13,0°* 2,4° 17,2°
2013 4,6° 6,9° 10,9°* 18,6° 22,2° 24,5° 27,8° 30,1° 23,0° 19,2°* 12,3° 3,8° 17,0°
2014 7,2° 12,3° 14,3° 15,4° 20,2° 24,1° 26,9° 28,7° 21,7° 16,6°* 11,0°* 5,0° 16,9°
2015 3,7°* 6,8°* 9,0° 15,4°* 22,6° 24,3° 30,7°* 30,5° 24,9° 16,5°* 13,9° 4,3° 16,9°
2016 4,0° 13,3° 11,8° 20,6° 19,4°* 26,5° 28,5° 26,5° 22,8° 15,4°* 9,9°* 4,2° 16,9°
2017 -2,5° 8,8° 15,3° 16,3°* 21,0° 27,1° 29,2° 30,5° 23,4°* 18,1° 10,3° 6,9°* 17,0°
2018 5,3°* 5,0° 10,7° 21,7° 23,8° 24,9° 26,7° 28,5° 24,5° 20,1° 12,2° 4,5° 17,3°
2019 0,9° 7,6° 15,1°* 17,2° 19,0°* 27,3° 27,7°* 30,0°* 23,7°* 20,0°* 14,4°* 5,8°* 17,4°
2020 4,9° 10,4° 12,1° 17,1° 24,1° 27,8° 27,5° 25,1° 18,3°* 10,7° 6,4°*
2021 5,1°* 9,9°* 9,1°* 14,2°* 21,5°* 26,4°* 30,3°* 30,4° 24,0° 14,7° 12,2° 6,0° 17,0°
2022 4,2° 8,9° 9,6° 16,2° 24,1°
Snitt 3,6° 7,9° 11,8° 17,2° 21,4° 25,7° 28,7° 29,6° 24,3° 17,6° 12,2° 5,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 1,3°* 1,7° 7,1° 10,1° 13,6° 15,5° 15,4° 10,4° 5,9° 5,0° -2,5°
2011 -5,2° -3,7° 1,3° 4,9° 8,8° 13,1° 15,1° 15,0° 13,6° 4,0° -2,7° -2,3° 5,2°
2012 -7,4° -8,2°* 0,5° 4,5° 9,2° 13,1°* 16,2° 14,8° 11,5° 6,6° 4,0°* -4,0° 5,1°
2013 -2,9° 0,2° 1,2°* 4,7° 9,8° 12,9° 13,0° 14,8° 9,1° 5,7°* 2,9° -4,3° 5,6°
2014 -0,6° 0,3° 1,1° 5,5° 8,2° 11,8° 13,9° 14,4° 11,4° 6,6°* 4,4°* -1,4° 6,3°
2015 -4,8°* -2,0°* 1,0° 3,3°* 10,1° 12,2° 15,3°* 15,1° 12,6° 7,0°* 0,7° -3,1° 5,6°
2016 -5,2° 2,5° 1,6° 6,1° 8,6°* 14,0° 14,8° 13,8° 10,0° 6,8°* 1,1°* -6,3° 5,6°
2017 -11,3° -0,8° 2,4° 3,7°* 9,0° 13,8° 14,7° 13,5° 10,6°* 3,9° 0,8° -1,2°* 4,9°
2018 -4,1°* -1,7° 1,3° 7,7° 11,2° 13,9° 15,5° 15,5° 9,8° 5,5° 1,7° -4,1° 6,0°
2019 -6,7° -2,4° 1,1°* 5,7° 8,3°* 14,8° 14,5°* 16,5°* 12,0°* 6,9°* 6,4°* -0,1°* 6,4°
2020 -4,3° -2,0° 0,9° 3,1° 12,3° 14,0° 14,6° 11,6° 5,8°* 1,1° 1,1°*
2021 -1,5°* -1,8°* -1,0°* 2,9°* 9,1°* 12,7°* 16,0°* 14,6° 9,8° 3,4° 3,0° -1,1° 5,5°
2022 -6,1° -1,1° -2,2° 4,3° 8,7°
Snitt -5,0° -1,5° 0,9° 4,9° 9,3° 13,2° 14,9° 14,8° 11,0° 5,7° 2,4° -2,4°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,3°* 6,7° 11,9° 16,3° 19,6° 21,8° 23,0° 17,0° 10,0° 10,0° 2,0°
2011 -0,8° 0,4° 6,2° 11,3° 15,0° 19,6° 22,5° 23,3° 20,9° 9,9° 3,2° 1,6° 11,1°
2012 -2,7° -4,4°* 7,0° 10,8° 15,0° 21,4°* 24,4° 23,4° 19,3° 13,5° 8,2°* -0,8° 11,3°
2013 1,1° 3,4° 5,8°* 12,1° 16,3° 18,6° 20,8° 22,6° 16,2° 11,9°* 7,3° -0,5° 11,3°
2014 3,0° 6,1° 7,8° 10,2° 14,3° 18,2° 20,7° 21,4° 15,8° 10,9°* 7,6°* 1,7° 11,5°
2015 -0,5°* 2,1°* 5,0° 9,7°* 16,6° 18,6° 23,4°* 22,7° 18,5° 11,4°* 6,6° 0,2° 11,2°
2016 -0,5° 7,7° 6,6° 13,6° 14,1°* 20,2° 21,8° 20,0° 16,3° 10,8°* 5,3°* -1,3° 11,2°
2017 -6,7° 3,7° 8,9° 10,3°* 15,2° 20,5° 22,4° 22,2° 17,1°* 10,6° 5,3° 2,7°* 11,0°
2018 0,5°* 1,7° 6,0° 14,9° 17,5° 19,1° 20,6° 21,7° 16,8° 12,7° 6,2° 0,1° 11,5°
2019 -2,6° 2,7° 8,4°* 11,6° 13,7°* 20,9° 21,5°* 23,9°* 18,2°* 13,2°* 10,8°* 2,8°* 12,1°
2020 -0,0° 4,5° 6,5° 10,5° 18,4° 21,1° 20,9° 18,4° 11,8°* 5,5° 3,5°*
2021 1,6°* 3,3°* 3,8°* 8,5°* 15,5°* 19,7°* 23,4°* 22,4° 16,9° 8,9° 7,4° 2,6° 11,2°
2022 -1,0° 3,7° 3,8° 10,3° 16,8°
Snitt -0,7° 3,0° 6,3° 11,2° 15,5° 19,6° 22,0° 22,3° 17,6° 11,3° 7,0° 1,2°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,0°* 21,0° 25,0° 29,0° 34,0° 34,0° 36,0° 30,0° 22,0° 24,0° 20,0°
2011 13,0° 14,0° 21,0° 23,0° 27,0° 32,0° 35,0° 37,0° 34,0° 24,0° 16,0° 28,0° 25,3°
2012 8,0° 12,0°* 22,0° 28,0° 29,0° 33,0°* 38,0° 37,0° 32,0° 32,0° 21,0°* 10,0° 25,2°
2013 13,0° 13,0° 16,0°* 29,0° 29,0° 34,0° 36,0° 35,0° 28,0° 26,0°* 22,0° 12,0° 24,4°
2014 14,0° 20,0° 23,0° 22,0° 27,0° 29,0° 32,0° 34,0° 28,0° 25,0°* 16,0°* 12,0° 23,5°
2015 14,0°* 13,0°* 17,0° 23,0°* 31,0° 31,0° 35,0°* 35,0° 36,0° 24,0°* 21,0° 13,0° 24,4°
2016 15,0° 22,0° 22,0° 29,0° 28,0°* 33,0° 33,0° 33,0° 28,0° 25,0°* 20,0°* 11,0° 24,9°
2017 6,0° 18,0° 25,0° 24,0°* 27,0° 35,0° 36,0° 37,0° 33,0°* 24,0° 17,0° 15,0°* 24,8°
2018 12,0°* 11,0° 23,0° 27,0° 28,0° 31,0° 31,0° 31,0° 29,0° 23,0° 24,0° 14,0° 23,7°
2019 7,0° 16,0° 23,0°* 27,0° 25,0°* 33,0° 35,0°* 35,0°* 31,0°* 26,0°* 21,0°* 15,0°* 24,5°
2020 12,0° 18,0° 23,0° 26,0° 30,0° 34,0° 33,0° 29,0° 28,0°* 20,0° 13,0°*
2021 12,0°* 20,0°* 18,0°* 27,0°* 29,0°* 35,0°* 38,0°* 37,0° 30,0° 24,0° 21,0° 13,0° 25,3°
2022 16,0° 18,0° 20,0° 24,0° 32,0°
Snitt 11,8° 16,3° 21,1° 25,7° 28,4° 32,5° 34,8° 35,0° 30,7° 25,3° 20,3° 14,7°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -4,0°* -6,0° 2,0° 5,0° 9,0° 10,0° 8,0° 4,0° -3,0° 1,0° -15,0°
2011 -19,0° -15,0° -8,0° 0,0° 0,0° 9,0° 11,0° 9,0° 7,0° -4,0° -8,0° -8,0° -2,2°
2012 -25,0° -25,0°* -3,0° -3,0° 5,0° 8,0°* 11,0° 9,0° 2,0° 1,0° -3,0°* -19,0° -3,5°
2013 -12,0° -5,0° -7,0°* 1,0° 5,0° 8,0° 8,0° 12,0° 4,0° -2,0°* -10,0° -9,0° -0,6°
2014 -7,0° -6,0° -3,0° 0,0° 4,0° 7,0° 9,0° 8,0° 3,0° 0,0°* -3,0°* -16,0° -0,3°
2015 -18,0°* -8,0°* -5,0° -4,0°* 4,0° 7,0° 9,0°* 12,0° 9,0° 0,0°* -4,0° -11,0° -0,8°
2016 -22,0° -6,0° -4,0° -1,0° 4,0°* 9,0° 11,0° 7,0° 3,0° -1,0°* -6,0°* -11,0° -1,4°
2017 -26,0° -6,0° -3,0° -2,0°* 3,0° 8,0° 10,0° 7,0° 5,0°* -4,0° -7,0° -8,0°* -1,9°
2018 -14,0°* -15,0° -17,0° 2,0° 8,0° 8,0° 12,0° 13,0° -1,0° -2,0° -8,0° -9,0° -1,9°
2019 -15,0° -9,0° -5,0°* 0,0° 4,0°* 11,0° 8,0°* 10,0°* 2,0°* 1,0°* 0,0°* -8,0°* -0,1°
2020 -10,0° -10,0° -4,0° -5,0° 3,0° 7,0° 11,0° 7,0° -2,0°* -8,0° -8,0°*
2021 -12,0°* -16,0°* -8,0°* -3,0°* 2,0°* 3,0°* 11,0°* 9,0° 1,0° -4,0° -5,0° -9,0° -2,6°
2022 -18,0° -8,0° -10,0° -3,0° 1,0°
Snitt -16,5° -10,2° -6,4° -1,2° 3,8° 7,5° 9,8° 9,6° 3,8° -1,7° -5,1° -10,9°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).