Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Norrköping. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 55 Västeråsen - Norrköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Varning för snörök. Lössnö. Halkbekämpning mellan kl 23:00 och kl 06:00.
E 4 Åby - Norrköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Varning för snörök. Lössnö. Plogning mellan kl 21:00 och kl 03:00.
Väg 51 Finspång - Norrköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Varning för snörök. Lössnö. Plogning mellan kl 23:00 och kl 06:00.
E 4 Norrköping - Norsholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Varning för snörök. Lössnö. Plogning mellan kl 21:00 och kl 03:00.
Väg 209 Arkösund - Östra Husby
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 22:00.
Väg 209 Östra Husby - Norrköping
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 22:00.
Väg 210 Söderköping - Norsholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Varning för snörök. Lössnö. Halkbekämpning mellan kl 23:00 och kl 06:00.
E 4 Norsholm - Linköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan kl 18:15 och kl 00:00.
E 4 Nyköping - Kolmården
Normalt väglag. Torr väg.
E 22 Söderköping - Valdemarsvik
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 22:00.
Väg 210 Sankt Anna - Söderköping
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 22:00.
Väg 215 Finspång - Norsholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Varning för snörök. Lössnö. Plogning mellan kl 22:30 och kl 04:30.
Väg 51 Hjortkvarn - Finspång
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 16:30 och kl 00:00.
Väg 35 Linköping - Åtvidaberg
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 55 Flen - Katrineholm
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 55 Katrineholm - Västeråsen
Normalt väglag. Torr väg.
E 4.04 Valla / Linköping - Tift / Linköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt. Plogning mellan kl 21:00 och kl 23:55.
Väg 52 Bettna - Katrineholm
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 52 Nyköping - Bettna
Normalt väglag. Torr väg.
E 4 Linköping / Tift - Mjölby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 21:00 och kl 23:55.
Väg 34 Linköping / Tift - Borensberg
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 16:30 och kl 23:55.
Väg 23 Linköping - Kisa
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 35 Åtvidaberg - Broddebo
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 52 Katrineholm - Läppe
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 212 Fyrudden - Valdemarsvik
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 22:00.
Väg 134 Åtvidaberg - Kisa
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 56 Stora Sundby - Katrineholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 19:30.
E 22 Valdemarsvik - Gamleby
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 53 Nyköping - Oxelösund
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 53 Malmköping - Nyköping
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 211 Karlstorp - Borensberg
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 16:30 och kl 00:00.
Väg 51 Länsgräns Östergötland - Kvarntorp
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan kl 19:30 och kl 23:30.
Väg 55 Malmköping - Flen
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 35 Broddebo - Gamleby
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 57 Gnesta - Flen
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 214 Äs - Läppe
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 214 Eskilstuna - Äs
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 19:30.
Väg 52 Läppe - Sköllersta
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 53 Eskilstuna - Malmköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 19:30.
Väg 55 Strängnäs - Malmköping
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 134 Kisa - Österbymo
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 23 Kisa - Bränntorp
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 135 Gamleby - Vårdslunda
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 56 Kungsör - Stora Sundby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 19:30.
Väg 230 Eskilstuna - Stora Sundby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 19:30.
E 22 Gamleby - Trafikplats Västervik
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 135 Vårdslunda - Bränntorp
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 213 Loftahammar - Gamleby
Normalt väglag. Torr väg.
E 20 Eskilstuna - Kungsör
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 19:30.
E 20 Strängnäs - Eskilstuna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 19:30.
E 20 Kungsör - Arboga
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 19:30.
Väg 56 Kvicksund - Eskilstuna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 19:30.
Väg 250 Köping - Kungsör
Normalt väglag. Torr väg.