Vägväder - Hur blir vädret utmed vägen?

... eller klicka på kartan.
12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Tips! Du kan ändra färdvägen genom att dra i den blå linjen samt flytta markörerna A resp B.