Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Nornäs. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 1024 Transtrand - "Vasaloppsvägen" Älvdalen
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Plogning mellan igår kl 22:25 och igår kl 02:25.
Väg 66 Norska gränsen - Sälen
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Plogning mellan igår kl 22:25 och igår kl 02:25.
Väg 66 Sälen - Malung
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Is. Halkbekämpning mellan igår kl 04:00 och igår kl 00:00.
Väg 311 Fulunäs - Sälen
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Plogning mellan igår kl 22:25 och igår kl 02:25.
Väg 62 Långflon - Sysslebäck
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
Väg 62 Sysslebäck - Stöllet
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
Väg 311 Särna - Fulunäs
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Plogning mellan igår kl 22:25 och igår kl 02:25.
E 45 Johannisholm - Malung
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Is. Halkbekämpning mellan igår kl 04:00 och igår kl 00:00.
Väg 70 Särna - Älvdalen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Is.
E 16 Malung - Lisskogsåsen
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 20:15 och igår kl 00:00.
E 16 Vansbro - Malung
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 20:15 och igår kl 00:00.
E 16 Lisskogsåsen - Stöllet
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
E 16 Stöllet - Vägsjöfors
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
Väg 62 Stöllet - Fastnäs
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
Väg 70 Norska gränsen - Särna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Is.
E 16 Vägsjöfors - Torsby
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
Väg 62 Fastnäs - Olsätter
Besvärligt väglag. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 12:00.
Väg 239 Ekshärad - Torsby
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.