Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Nornäs. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 311 Särna - Fulunäs
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 70 Särna - Älvdalen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis packad snö. Sandning mellan kl 10:00 och kl 00:00.
Väg 311 Fulunäs - Sälen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 66 Norska gränsen - Sälen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis lössnö.
Väg 70 Norska gränsen - Särna
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Plogning mellan kl 05:00 och kl 10:00.
Väg 66 Sälen - Malung
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddsträngar. Plogning mellan kl 04:30 och kl 08:30.
Väg 1024 Transtrand - "Vasaloppsvägen" Älvdalen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis moddsträngar.
Väg 1025 Evertsberg - "Vasaloppsvägen" Oxberg
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 14:00 och kl 19:00.
Väg 62 Långflon - Sysslebäck
Vinterväglag med snö och is. Packad snö.
Väg 62 Sysslebäck - Stöllet
Besvärligt väglag. Moddsträngar. Halkbekämpning mellan kl 02:15 och kl 06:30.