Plagiá - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Plagiá

En sommardag i augusti blir det ungefär 33 grader på dagen i Plagiá och 24 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 12 grader på dagen och 7 grader på natten.

 
Varmaste månaden 32,6° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 12,2° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 25,3° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Mytilini Airport 21 km från Plagiá
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Plagiá

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Plagiá månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
12°
18°
Februari
14°
19°
Mars
16°
22°
10°
April
21°
27°
12°
Maj
26°
32°
17°
12°
Juni
30°
36°
21°
17°
Juli
32°
37°
24°
20°
Augusti
33°
36°
24°
21°
September
29°
33°
21°
17°
Oktober
23°
28°
16°
11°
November
18°
23°
13°
December
14°
20°

Om statistiken för Plagiá

Statistiken för Plagiá är sammanställd av observationer från väderstationen Mytilini Airport som ligger 21 km från centrala Plagiá.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 15,5°* 16,6° 21,2° 25,9° 29,1°* 32,7°* 34,7° 29,0° 21,7° 21,1° 15,9°*
2011 12,7°* 13,3°* 14,5° 17,3° 24,3° 29,8° 33,5°* 31,8° 30,6° 20,9°* 15,3°* 14,8°* 21,6°
2012 9,8°* 10,9°* 15,5° 20,9°* 25,0° 31,5°* 34,4° 33,2° 28,9° 25,7° 19,7°* 13,9°* 22,4°
2013 13,2° 14,5° 17,3°* 21,6° 27,0°* 30,1° 31,8° 32,5° 28,6° 21,6°* 18,9° 13,0° 22,5°
2014 15,1° 15,6° 17,6° 21,3° 25,1° 29,7° 32,7° 33,4° 28,0° 22,7°* 17,2°* 16,3°* 22,9°
2015 12,6°* 12,7°* 14,8°* 19,0°* 26,6° 28,8° 32,4°* 33,6° 30,4° 22,5°* 18,4°* 13,5°* 22,1°
2016 11,5°* 16,8°* 16,4°* 22,9°* 24,1°* 30,2°* 32,4°* 32,7°* 28,2°* 22,1°* 17,6°* 10,5°* 22,1°
2017 9,3°* 13,6°* 16,6°* 20,4°* 25,7°* 31,0°* 32,7°* 32,2°* 29,2°* 22,8°* 18,0°* 14,5°* 22,2°
2018 12,8°* 14,7°* 18,6°* 23,1°* 26,7°* 29,9°* 32,3°* 32,0°* 27,9°* 22,6°* 17,9°* 12,2°* 22,6°
2019 11,6°* 13,2°* 17,1°* 19,1°* 25,1°* 30,8°* 30,0°* 30,2°* 26,1°* 21,6°* 19,8°* 15,0°* 21,6°
2020 12,2°* 14,3°* 17,0°* 19,8° 28,3° 31,6° 32,0° 29,7° 24,9°* 18,0° 15,3°*
2021 14,0°* 14,6°* 14,7°* 19,4°* 26,0°* 29,6°* 32,8°* 33,1°* 27,6° 21,7° 14,1°*
2022 11,3°* 13,6°* 12,2° 21,2° 26,3° 30,5°
Snitt 12,2° 14,1° 16,1° 20,5° 25,6° 29,9° 32,4° 32,6° 28,7° 22,6° 18,4° 14,1°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 10,8°* 9,5° 12,5° 16,2° 20,7°* 23,7°* 25,3° 20,2° 15,0° 15,4° 11,2°*
2011 7,1°* 7,1°* 8,3° 10,5° 15,0° 20,2° 23,4°* 22,5° 20,2° 12,9°* 8,0°* 8,5°* 13,6°
2012 5,2°* 5,1°* 7,7° 13,0°* 16,2° 21,6°* 24,4° 23,8° 19,7° 17,4° 13,7°* 8,2°* 14,7°
2013 8,0° 8,7° 10,5°* 12,2° 17,8°* 20,8° 23,2° 22,8° 19,2° 13,3°* 12,3° 6,2° 14,6°
2014 9,7° 8,9° 9,8° 12,7° 16,5° 19,9° 23,1° 24,1° 20,3° 15,9°* 12,2°* 11,1°* 15,3°
2015 7,7°* 8,2°* 9,0°* 10,6°* 16,8° 20,1° 22,6°* 24,0° 20,9° 16,9°* 13,5°* 7,5°* 14,8°
2016 7,4°* 11,9°* 11,7°* 14,4°* 16,7°* 22,3°* 24,0°* 23,9°* 20,6°* 15,5°* 11,8°* 6,1°* 15,5°
2017 4,7°* 8,6°* 10,1°* 11,7°* 16,6°* 20,5°* 23,1°* 23,7°* 19,6°* 14,9°* 11,3°* 10,2°* 14,6°
2018 7,6°* 9,9°* 12,9°* 13,8°* 18,6°* 21,5°* 24,4°* 23,8°* 20,8°* 16,1°* 12,6°* 7,8°* 15,8°
2019 7,9°* 7,7°* 10,5°* 12,0°* 16,9°* 22,8°* 23,0°* 26,5°* 22,6°* 18,9°* 17,8°* 11,2°* 16,5°
2020 6,8°* 8,4°* 9,9°* 11,2° 19,6° 23,4° 23,2° 21,9° 17,2°* 11,8° 11,4°*
2021 9,5°* 8,7°* 7,8°* 12,2°* 16,4°* 20,3°* 24,2°* 24,0°* 20,1° 14,8° 9,8°*
2022 6,4°* 7,5°* 6,2° 12,7° 16,4° 21,7°
Snitt 7,3° 8,6° 9,5° 12,3° 16,7° 20,9° 23,5° 24,0° 20,5° 15,7° 12,8° 9,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,3°* 13,0° 16,7° 21,0° 24,9°* 28,1°* 29,6° 24,4° 18,1° 17,9° 13,4°*
2011 9,9°* 10,4°* 11,3° 13,9° 19,5° 24,9° 28,8°* 26,8° 24,7° 16,6°* 11,3°* 11,5°* 17,5°
2012 7,5°* 8,1°* 11,5° 16,9°* 20,5° 26,5°* 29,0° 28,2° 24,0° 21,4° 16,8°* 11,3°* 18,5°
2013 10,8° 11,8° 14,0°* 16,9° 22,3°* 25,4° 27,2° 27,2° 23,8° 17,2°* 15,4° 9,5° 18,5°
2014 12,3° 12,0° 13,5° 16,8° 20,7° 24,9° 28,1° 28,8° 24,3° 19,3°* 15,0°* 13,8°* 19,1°
2015 10,4°* 10,8°* 12,3°* 15,1°* 22,0° 24,7° 27,5°* 28,6° 25,4° 19,6°* 16,1°* 10,3°* 18,6°
2016 9,6°* 14,5°* 14,2°* 19,2°* 20,8°* 26,5°* 28,3°* 28,3°* 24,3°* 18,9°* 14,9°* 8,3°* 19,0°
2017 7,3°* 11,3°* 13,7°* 16,0°* 21,4°* 26,3°* 28,2°* 28,0°* 24,6°* 18,9°* 14,9°* 12,6°* 18,6°
2018 10,2°* 12,6°* 16,0°* 18,7°* 23,1°* 26,2°* 29,0°* 28,2°* 24,6°* 19,4°* 15,5°* 10,1°* 19,5°
2019 9,9°* 10,7°* 14,3°* 16,1°* 21,8°* 27,2°* 26,9°* 28,5°* 24,3°* 20,3°* 18,9°* 13,1°* 19,3°
2020 9,6°* 11,7°* 13,5°* 15,4° 24,1° 27,3° 27,3° 25,5° 20,9°* 14,8° 13,4°*
2021 11,9°* 11,6°* 11,2°* 15,7°* 21,0°* 24,8°* 28,1°* 28,4°* 23,8° 18,2° 12,1°*
2022 9,1°* 10,8°* 9,3° 17,1° 21,4° 25,9°
Snitt 9,9° 11,5° 12,9° 16,5° 21,3° 25,6° 28,0° 28,2° 24,5° 19,1° 15,6° 11,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 21,0°* 21,0° 26,0° 33,0° 35,0°* 35,0°* 38,0° 32,0° 26,0° 24,0° 23,0°*
2011 16,0°* 19,0°* 21,0° 22,0° 30,0° 34,0° 37,0°* 35,0° 34,0° 27,0°* 19,0°* 20,2°* 26,2°
2012 15,4°* 17,0°* 23,0° 28,0°* 29,0° 36,0°* 38,0° 37,0° 32,0° 29,4° 25,4°* 21,0°* 27,6°
2013 18,0° 20,0° 25,0°* 30,0° 33,0°* 36,0° 36,0° 35,0° 33,2° 27,0°* 22,0° 19,0° 27,9°
2014 18,2° 20,0° 23,0° 26,0° 32,0° 37,0° 37,0° 36,0° 32,0° 28,0°* 24,0°* 22,0°* 27,9°
2015 20,0°* 20,0°* 20,4°* 25,0°* 32,0° 34,0° 37,4°* 36,0° 37,0° 27,2°* 21,2°* 17,0°* 27,3°
2016 19,0°* 22,0°* 23,2°* 30,0°* 31,0°* 37,0°* 36,8°* 37,0°* 33,0°* 27,4°* 24,0°* 16,6°* 28,1°
2017 16,0°* 18,0°* 24,0°* 29,0°* 32,0°* 39,0°* 39,4°* 37,0°* 35,0°* 27,0°* 23,0°* 20,0°* 28,3°
2018 17,0°* 18,0°* 22,0°* 29,0°* 33,0°* 34,0°* 35,0°* 35,0°* 33,0°* 26,0°* 24,0°* 18,0°* 27,0°
2019 17,0°* 18,0°* 21,0°* 26,0°* 32,0°* 35,0°* 35,0°* 35,0°* 30,0°* 29,0°* 24,0°* 19,4°* 26,8°
2020 17,0°* 19,0°* 22,0°* 26,0° 34,0° 35,2° 37,0° 34,0° 33,0°* 22,0° 19,0°*
2021 20,2°* 19,2°* 19,0°* 28,0°* 30,0°* 37,0°* 38,2°* 39,0°* 33,0° 26,0° 19,0°*
2022 19,0°* 18,0°* 21,0° 28,0° 34,0° 35,0°
Snitt 17,7° 19,2° 22,0° 27,2° 31,8° 35,6° 36,7° 36,4° 33,2° 27,8° 23,0° 19,5°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,0°* 6,0° 9,0° 12,0° 15,0°* 19,0°* 23,0° 18,0° 9,0° 11,0° 1,0°*
2011 2,0°* 0,0°* 2,0° 6,0° 10,0° 17,0° 20,0°* 19,0° 16,0° 8,0°* 4,0°* 2,0°* 8,8°
2012 -0,2°* -1,0°* 3,0° 8,0°* 12,0° 17,0°* 21,0° 20,0° 16,0° 13,0° 8,0°* 4,0°* 10,1°
2013 -1,0° 4,0° 2,8°* 9,0° 14,0°* 16,0° 21,0° 21,0° 16,0° 10,0°* 6,0° 2,0° 10,1°
2014 4,8° 4,0° 5,0° 8,0° 13,0° 14,0° 20,0° 22,0° 14,0° 13,0°* 6,0°* 4,0°* 10,7°
2015 -2,2°* 1,0°* 3,0°* 6,0°* 12,8° 17,6° 19,6°* 22,0° 19,0° 12,0°* 9,0°* 1,6°* 10,1°
2016 -1,0°* 1,8°* 4,0°* 11,0°* 11,0°* 17,0°* 22,0°* 21,6°* 16,0°* 10,0°* 5,0°* 2,0°* 10,0°
2017 -1,0°* 0,0°* 3,0°* 8,0°* 13,8°* 17,0°* 19,0°* 19,8°* 16,8°* 10,0°* 6,0°* 2,0°* 9,5°
2018 2,6°* 6,0°* 6,0°* 9,0°* 12,0°* 18,0°* 21,0°* 18,2°* 16,8°* 9,0°* 8,0°* 3,0°* 10,8°
2019 1,0°* 5,0°* 6,0°* 7,0°* 11,0°* 18,0°* 19,0°* 22,0°* 16,8°* 14,0°* 12,0°* 8,0°* 11,7°
2020 2,6°* -1,0°* 5,0°* 7,8° 14,8° 20,0° 22,0° 19,0° 13,0°* 7,0° 6,0°*
2021 0,0°* 1,0°* 3,0°* 7,0°* 12,0°* 15,0°* 21,0°* 20,6°* 15,0° 11,0° 1,8°*
2022 -0,4°* 3,6°* 1,0° 7,0° 10,0° 19,0°
Snitt 0,6° 2,1° 3,8° 7,9° 12,0° 16,6° 20,2° 20,9° 16,6° 11,0° 7,5° 3,1°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).