Nerja - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Nerja

En sommardag i juli blir det ungefär 34 grader på dagen i Nerja och 19 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 12 grader på dagen och 2 grader på natten.

 
Varmaste månaden 34,2° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 12,3° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 32,2° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Granada / Armilla 47 km från Nerja
Mängd data 166 månader uppdaterades senast 1 apr 2024.

Normala temperaturer för Nerja

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Nerja månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
12°
19°
-3°
Februari
14°
21°
-2°
Mars
16°
24°
April
19°
26°
Maj
25°
33°
12°
Juni
30°
37°
16°
10°
Juli
34°
39°
19°
15°
Augusti
34°
39°
19°
15°
September
29°
35°
15°
11°
Oktober
23°
30°
11°
November
16°
23°
December
14°
19°
-2°

Om statistiken för Nerja

Statistiken för Nerja är sammanställd av observationer från väderstationen Granada / Armilla som ligger 47 km från centrala Nerja.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,7°* 15,5°* 22,5°* 27,6°*
2011 32,9°* 33,6°* 29,1°* 23,8°* 16,2°* 12,7°*
2012 12,5°* 11,9°* 17,9°* 15,9°* 26,2°* 32,1°* 33,7°* 35,4°* 28,0°* 21,7°* 15,0°* 12,7°* 21,9°
2013 11,5°* 11,6°* 13,9°* 18,5°* 21,3°* 27,7°* 33,2°* 33,4°* 27,5°* 24,7°* 15,6°* 12,9°* 21,0°
2014 12,1°* 12,3°* 16,2°* 21,6°* 25,4°* 28,6°* 32,3°* 32,5°* 27,7°* 23,8°* 16,3°* 12,2°* 21,7°
2015 11,3°* 11,0°* 17,7°* 21,1°* 27,7°* 29,5°* 36,3°* 33,2°* 26,8°* 21,6°* 18,7°* 16,6°* 22,6°
2016 13,8°* 13,2°* 15,1°* 18,9°* 22,5°* 31,1°* 34,8°* 33,5°* 29,9°* 24,1°* 15,8°* 14,0°* 22,2°
2017 12,0°* 14,7°* 18,2°* 21,8°* 27,0°* 33,3°* 32,9°* 33,8°* 28,8°* 25,9°* 17,9°* 11,6°* 23,2°
2018 12,1°* 11,8°* 12,9°* 17,7°* 21,7°* 28,9°* 33,0°* 34,2°* 28,3°* 21,3°* 15,2°* 15,4°* 21,0°
2019 11,9°* 16,2°* 18,4°* 17,3°* 29,4°* 13,0°* 13,7°*
2020 13,0°* 18,4°* 17,7°* 16,6°* 29,1°* 36,5°* 34,2°* 28,3°* 21,8°* 19,2°*
2021 11,3°* 16,4°* 17,6°* 18,7°* 24,8°* 29,4°* 34,4°* 34,1°* 29,5°* 24,7°* 14,9°* 14,9°* 22,6°
2022 13,4°* 17,4°* 15,3°* 17,7°* 28,2°* 32,4°* 36,4°* 34,7°* 29,7°*
Snitt 12,3° 14,0° 16,4° 18,7° 24,7° 29,9° 34,2° 33,9° 28,5° 23,3° 16,2° 13,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 6,4°* 5,8°* 10,8°* 15,9°*
2011 18,8°* 18,6°* 15,3°* 10,8°* 6,4°* 1,9°*
2012 0,4°* -1,2°* 3,9°* 7,1°* 12,1°* 18,4°* 18,6°* 19,5°* 15,1°* 11,0°* 7,7°* 3,2°* 9,7°
2013 2,4°* 2,1°* 7,1°* 8,1°* 10,0°* 14,2°* 18,1°* 18,8°* 15,3°* 12,2°* 3,2°* 1,5°* 9,4°
2014 4,0°* 4,6°* 5,0°* 9,9°* 11,9°* 15,4°* 18,0°* 18,3°* 15,8°* 12,0°* 9,1°* 1,8°* 10,5°
2015 1,4°* 2,4°* 5,3°* 9,0°* 12,8°* 15,7°* 21,4°* 19,5°* 14,2°* 12,2°* 6,0°* 4,0°* 10,3°
2016 5,2°* 4,5°* 3,9°* 8,0°* 11,6°* 16,7°* 20,6°* 19,0°* 15,8°* 13,1°* 6,6°* 3,7°* 10,7°
2017 0,4°* 5,8°* 5,3°* 8,2°* 12,8°* 19,1°* 20,9°* 20,1°* 15,0°* 12,2°* 5,2°* 2,9°* 10,7°
2018 2,4°* 1,2°* 6,2°* 8,5°* 10,8°* 15,4°* 18,0°* 19,2°* 16,5°* 10,5°* 6,4°* 2,8°* 9,8°
2019 0,3°* 1,8°* 4,9°* 6,9°* 16,5°* 8,4°* 5,8°*
2020 1,6°* 4,6°* 6,8°* 9,0°* 15,1°* 20,4°* 17,9°* 14,5°* 8,4°* 7,4°*
2021 3,2°* 5,6°* 4,8°* 8,5°* 11,4°* 15,2°* 19,6°* 19,4°* 15,1°* 10,6°* 4,3°* 4,2°* 10,2°
2022 0,5°* 3,7°* 6,3°* 6,5°* 12,3°* 16,6°* 19,6°* 18,5°* 15,0°*
Snitt 2,0° 3,5° 5,4° 8,1° 11,7° 16,2° 19,5° 19,0° 15,2° 11,3° 6,4° 3,2°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,8°* 11,4°* 18,2°* 23,0°*
2011 27,8°* 27,5°* 23,4°* 18,1°* 12,1°* 7,8°*
2012 6,9°* 6,5°* 12,4°* 12,0°* 21,0°* 26,7°* 27,9°* 29,0°* 22,6°* 17,1°* 11,7°* 8,3°* 16,8°
2013 7,4°* 7,6°* 11,0°* 14,2°* 16,7°* 22,6°* 27,6°* 27,6°* 22,5°* 19,1°* 10,5°* 7,8°* 16,2°
2014 8,4°* 9,1°* 11,6°* 16,8°* 20,3°* 23,3°* 26,9°* 26,9°* 22,8°* 18,5°* 12,9°* 7,3°* 17,1°
2015 6,8°* 7,2°* 12,6°* 16,0°* 21,9°* 24,6°* 30,7°* 27,3°* 21,4°* 17,1°* 13,3°* 11,1°* 17,5°
2016 10,0°* 9,4°* 10,5°* 14,5°* 18,2°* 25,6°* 29,2°* 27,8°* 24,1°* 19,3°* 11,7°* 9,4°* 17,5°
2017 6,8°* 10,7°* 13,0°* 16,4°* 21,6°* 27,8°* 27,9°* 28,3°* 23,4°* 19,8°* 12,5°* 7,5°* 18,0°
2018 7,6°* 7,2°* 10,0°* 13,7°* 17,1°* 23,9°* 27,2°* 28,3°* 23,5°* 16,4°* 11,3°* 9,5°* 16,3°
2019 6,9°* 10,3°* 13,2°* 12,7°* 23,7°* 11,0°* 10,1°*
2020 7,9°* 12,6°* 13,2°* 13,0°* 23,0°* 29,6°* 27,2°* 22,0°* 15,7°* 14,2°*
2021 7,2°* 11,2°* 11,9°* 14,0°* 19,0°* 23,4°* 27,9°* 27,3°* 23,0°* 18,2°* 10,3°* 9,9°* 17,0°
2022 7,4°* 11,0°* 11,4°* 12,9°* 22,0°* 25,9°* 29,4°* 27,8°* 23,1°*
Snitt 7,6° 9,4° 11,9° 14,2° 19,6° 24,5° 28,4° 27,7° 22,9° 17,9° 12,0° 8,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 28,0°* 23,0°* 33,0°* 34,0°*
2011 37,0°* 38,0°* 34,0°* 31,0°* 24,0°* 19,0°*
2012 18,0°* 20,0°* 29,0°* 26,0°* 33,0°* 40,0°* 40,0°* 42,0°* 33,0°* 32,0°* 23,0°* 22,0°* 29,8°
2013 20,0°* 18,0°* 19,0°* 28,0°* 35,0°* 34,0°* 36,0°* 39,0°* 32,0°* 31,0°* 25,0°* 17,0°* 27,8°
2014 21,0°* 21,0°* 23,0°* 28,0°* 32,0°* 34,0°* 39,0°* 37,0°* 37,0°* 30,0°* 23,0°* 18,0°* 28,6°
2015 18,0°* 18,0°* 29,0°* 27,0°* 36,0°* 39,0°* 40,0°* 39,0°* 32,0°* 27,0°* 23,0°* 22,0°* 29,2°
2016 18,0°* 21,0°* 26,0°* 24,0°* 31,0°* 38,0°* 38,0°* 38,0°* 41,0°* 31,0°* 26,0°* 18,0°* 29,2°
2017 19,0°* 19,0°* 27,0°* 29,0°* 34,0°* 40,0°* 43,0°* 39,0°* 34,0°* 31,0°* 24,0°* 14,0°* 29,4°
2018 20,0°* 19,0°* 22,0°* 26,0°* 25,0°* 36,0°* 37,0°* 40,0°* 34,0°* 29,0°* 19,0°* 23,0°* 27,5°
2019 17,0°* 20,0°* 24,0°* 27,0°* 39,0°* 23,0°* 20,0°*
2020 18,0°* 23,0°* 28,0°* 22,0°* 37,0°* 41,0°* 39,0°* 33,0°* 29,0°* 27,0°*
2021 21,0°* 23,0°* 25,0°* 23,0°* 32,0°* 35,0°* 41,0°* 43,0°* 39,0°* 30,0°* 21,0°* 21,0°* 29,5°
2022 19,0°* 22,0°* 18,0°* 25,0°* 38,0°* 40,0°* 41,0°* 40,0°* 38,0°*
Snitt 19,0° 21,0° 24,4° 25,9° 32,9° 37,2° 39,4° 39,5° 35,2° 30,1° 23,5° 19,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -3,0°* -3,0°* 2,0°* 10,0°*
2011 14,0°* 15,0°* 11,0°* 6,0°* 1,0°* -3,0°*
2012 -3,0°* -8,0°* -1,0°* 2,0°* 2,0°* 13,0°* 14,0°* 16,0°* 10,0°* 4,0°* 0,0°* -3,0°* 3,8°
2013 -2,0°* -3,0°* -1,0°* 1,0°* 3,0°* 9,0°* 13,0°* 14,0°* 13,0°* 3,0°* -3,0°* -3,0°* 3,7°
2014 -2,0°* 0,0°* 2,0°* 6,0°* 7,0°* 10,0°* 12,0°* 15,0°* 12,0°* 8,0°* 2,0°* -4,0°* 5,7°
2015 -3,0°* -3,0°* 0,0°* 5,0°* 8,0°* 9,0°* 18,0°* 13,0°* 10,0°* 7,0°* -2,0°* 1,0°* 5,3°
2016 -3,0°* -3,0°* -2,0°* 2,0°* 6,0°* 10,0°* 17,0°* 16,0°* 8,0°* 7,0°* 1,0°* -1,0°* 4,8°
2017 -6,0°* -1,0°* 0,0°* 3,0°* 9,0°* 12,0°* 16,0°* 15,0°* 11,0°* 8,0°* 1,0°* -2,0°* 5,5°
2018 -1,0°* -5,0°* 1,0°* 3,0°* 2,0°* 10,0°* 13,0°* 16,0°* 13,0°* 1,0°* 0,0°* -1,0°* 4,3°
2019 -4,0°* -2,0°* 1,0°* 3,0°* 10,0°* 3,0°* 0,0°*
2020 -3,0°* 1,0°* 2,0°* 3,0°* 11,0°* 16,0°* 11,0°* 9,0°* 2,0°* 0,0°*
2021 -4,0°* 0,0°* 0,0°* 5,0°* 6,0°* 10,0°* 14,0°* 15,0°* 11,0°* 6,0°* -1,0°* -2,0°* 5,0°
2022 -3,0°* -2,0°* 1,0°* 1,0°* 8,0°* 10,0°* 16,0°* 14,0°* 8,0°*
Snitt -3,1° -2,4° 0,0° 3,1° 5,3° 10,3° 14,8° 14,6° 10,6° 5,2° 0,2° -1,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).