Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Solsidan. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 4 Uppsala - Knivsta
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 255 Uppsala - Lövstaholm Länsgräns C
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 282 Knutby - Uppsala
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 288 Gimo - Uppsala
Normalt väglag. Torr väg.