Ad Dawḩah - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Ad Dawḩah

En sommardag i juli blir det ungefär 47 grader på dagen i Ad Dawḩah och 34 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 19 grader på dagen och 9 grader på natten.

 
Varmaste månaden 46,6° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 19,4° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 37,7° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Sulaibiya 14 km från Ad Dawḩah
Mängd data 127 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Ad Dawḩah

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Ad Dawḩah månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
19°
26°
Februari
22°
29°
11°
Mars
27°
35°
15°
April
34°
41°
21°
15°
Maj
40°
47°
27°
22°
Juni
45°
49°
32°
28°
Juli
47°
50°
34°
30°
Augusti
46°
49°
33°
29°
September
43°
47°
29°
24°
Oktober
36°
43°
23°
17°
November
26°
34°
16°
10°
December
21°
28°
10°

Om statistiken för Ad Dawḩah

Statistiken för Ad Dawḩah är sammanställd av observationer från väderstationen Sulaibiya som ligger 14 km från centrala Ad Dawḩah.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 20,3°*
2012 18,8°* 20,7°* 25,6°* 33,7°* 41,3°* 45,7°* 47,6°* 46,9°* 43,0°* 37,3°* 27,2°* 20,2°* 34,0°
2013 19,6°* 24,2°* 26,9°* 33,7°* 37,4°* 41,3°* 42,4°* 39,8°* 36,1°* 31,2°* 26,0°* 19,6°* 31,5°
2014 17,7°* 20,9°* 27,6°* 40,4°* 44,7°* 46,4°* 46,5°* 43,1°* 35,4°* 25,7°* 23,2°*
2015 20,5°* 23,2°* 27,5°* 33,8°* 40,4°* 44,7°* 47,0°* 47,7°* 43,7°* 37,0°* 24,7°* 18,0°* 34,0°
2016 18,6°* 23,9°* 28,2°* 34,0°* 40,4°* 45,2°* 46,4°* 47,2°* 42,5°* 36,6°* 27,1°* 19,7°* 34,1°
2017 19,4°* 26,6°* 34,0°* 41,2°* 45,6°* 48,2°* 47,6°* 44,5°* 36,9°* 27,9°* 23,2°*
2018 21,1°* 24,8°* 31,3°* 45,0°* 46,7°* 45,9°* 44,4°* 36,4°* 23,7°*
2019 19,3°* 21,1°* 24,3°* 30,8°* 40,4°* 46,7°* 46,4°* 44,7°* 41,6°* 34,9°* 25,2°* 20,7°* 33,0°
2020 19,8°* 23,2°* 27,4°* 33,0°* 45,6°* 47,6°* 45,6°* 44,4°* 36,9°* 27,2°*
2021 20,1°* 21,7°* 26,9°* 34,9°* 42,2°* 45,5°* 47,3°* 46,7°* 43,2°* 37,8°* 21,5°*
2022 18,5°* 23,6°* 26,9°* 35,3°* 39,4°* 46,6°*
Snitt 19,4° 22,4° 27,2° 33,7° 40,4° 45,1° 46,6° 45,9° 42,6° 36,0° 26,1° 20,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 6,7°*
2012 7,3°* 10,1°* 12,2°* 20,4°* 28,3°* 32,2°* 33,6°* 32,5°* 27,4°* 23,3°* 16,4°* 11,6°* 21,3°
2013 9,3°* 12,0°* 16,2°* 19,8°* 25,7°* 31,8°* 33,7°* 31,5°* 29,2°* 20,1°* 16,4°* 9,0°* 21,2°
2014 9,1°* 9,9°* 15,7°* 27,0°* 30,2°* 32,3°* 31,7°* 28,5°* 23,0°* 13,8°* 9,9°*
2015 7,6°* 11,6°* 14,5°* 20,9°* 28,7°* 31,3°* 33,3°* 33,2°* 29,2°* 24,5°* 15,6°* 9,4°* 21,6°
2016 8,5°* 11,1°* 16,6°* 20,1°* 27,2°* 30,9°* 33,3°* 32,9°* 28,3°* 22,3°* 14,1°* 10,1°* 21,3°
2017 7,6°* 15,2°* 22,3°* 28,8°* 31,5°* 33,9°* 33,1°* 28,7°* 23,1°* 15,8°* 9,9°*
2018 8,9°* 12,2°* 17,7°* 32,8°* 33,7°* 32,3°* 29,4°* 23,6°* 17,1°*
2019 10,2°* 10,8°* 12,9°* 18,7°* 26,5°* 32,4°* 33,7°* 33,8°* 31,0°* 27,1°* 18,6°* 11,7°* 22,3°
2020 9,1°* 9,7°* 15,0°* 20,9°* 31,6°* 33,9°* 31,4°* 29,5°* 21,5°* 17,5°*
2021 9,6°* 13,2°* 15,5°* 21,9°* 28,1°* 32,3°* 34,2°* 32,5°* 28,4°* 23,6°* 11,2°*
2022 9,5°* 11,7°* 13,8°* 21,5°* 25,8°* 31,9°*
Snitt 8,9° 10,9° 15,0° 20,7° 27,4° 31,7° 33,6° 32,5° 28,9° 23,2° 16,1° 9,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 12,9°*
2012 12,8°* 15,0°* 18,8°* 27,0°* 34,8°* 39,2°* 40,5°* 40,2°* 35,3°* 29,8°* 21,5°* 15,7°* 27,6°
2013 14,1°* 17,5°* 21,3°* 26,7°* 31,5°* 36,6°* 38,1°* 35,1°* 32,7°* 25,4°* 20,7°* 14,0°* 26,1°
2014 13,4°* 15,6°* 21,4°* 33,6°* 37,6°* 39,6°* 38,9°* 35,8°* 29,0°* 19,6°* 16,0°*
2015 13,4°* 17,0°* 20,8°* 27,4°* 34,6°* 38,1°* 40,3°* 40,4°* 36,3°* 30,6°* 19,9°* 13,2°* 27,7°
2016 13,2°* 16,9°* 22,3°* 27,0°* 34,0°* 38,4°* 40,0°* 40,2°* 35,3°* 28,9°* 20,1°* 14,6°* 27,6°
2017 13,4°* 20,9°* 28,0°* 34,9°* 38,8°* 40,8°* 40,0°* 36,3°* 29,7°* 21,6°* 15,9°*
2018 14,5°* 18,3°* 24,0°* 39,3°* 40,4°* 39,4°* 36,7°* 29,6°* 20,3°*
2019 14,5°* 15,8°* 18,7°* 24,7°* 33,3°* 39,7°* 40,5°* 39,4°* 36,4°* 31,1°* 21,8°* 15,8°* 27,6°
2020 14,1°* 16,3°* 21,1°* 26,9°* 38,7°* 40,8°* 38,9°* 36,5°* 29,0°* 21,8°*
2021 14,3°* 17,1°* 21,0°* 28,1°* 35,0°* 38,6°* 40,7°* 39,6°* 35,8°* 30,3°* 16,0°*
2022 13,7°* 17,4°* 20,3°* 28,4°* 32,7°* 39,2°*
Snitt 13,8° 16,4° 21,0° 27,1° 33,8° 38,6° 40,2° 39,2° 35,7° 29,4° 20,8° 14,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 25,8°*
2012 23,4°* 25,5°* 37,6°* 40,7°* 46,9°* 49,1°* 49,7°* 49,3°* 46,3°* 42,6°* 36,6°* 25,9°* 39,5°
2013 25,3°* 29,3°* 36,8°* 38,5°* 46,4°* 46,6°* 49,3°* 46,9°* 45,4°* 38,5°* 32,9°* 28,6°* 38,7°
2014 22,6°* 28,3°* 32,3°* 46,2°* 49,1°* 49,0°* 49,4°* 46,9°* 43,8°* 32,3°* 29,1°*
2015 30,0°* 30,8°* 34,1°* 41,6°* 48,6°* 49,0°* 49,7°* 49,8°* 47,3°* 44,0°* 29,1°* 30,5°* 40,4°
2016 26,1°* 34,0°* 34,1°* 42,6°* 46,4°* 49,8°* 48,9°* 49,8°* 49,0°* 40,5°* 37,8°* 27,9°* 40,6°
2017 25,6°* 31,0°* 43,2°* 48,4°* 49,9°* 49,8°* 49,8°* 47,4°* 43,6°* 35,3°* 30,1°*
2018 26,8°* 33,5°* 41,4°* 49,4°* 49,9°* 48,2°* 48,5°* 44,0°* 35,0°*
2019 27,2°* 25,8°* 29,3°* 36,4°* 46,8°* 49,5°* 49,5°* 49,0°* 47,1°* 43,1°* 31,1°* 25,7°* 38,4°
2020 23,5°* 31,4°* 32,0°* 44,0°* 49,3°* 49,9°* 49,2°* 47,3°* 40,8°* 35,9°*
2021 26,9°* 30,0°* 42,5°* 42,8°* 47,1°* 49,9°* 49,8°* 49,4°* 48,6°* 44,4°* 28,2°*
2022 25,1°* 29,2°* 35,2°* 39,9°* 45,2°* 49,7°*
Snitt 25,7° 29,4° 35,1° 41,1° 46,9° 49,2° 49,6° 49,1° 47,4° 42,5° 34,0° 28,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 2,9°*
2012 0,1°* 4,8°* 5,7°* 14,4°* 24,9°* 28,6°* 29,4°* 27,8°* 22,6°* 15,8°* 12,3°* 7,8°* 16,2°
2013 2,5°* 8,5°* 8,6°* 16,1°* 20,9°* 27,5°* 29,1°* 28,1°* 20,6°* 14,3°* 12,7°* 3,4°* 16,0°
2014 5,7°* 3,9°* 11,4°* 23,1°* 25,7°* 28,6°* 28,8°* 24,7°* 15,1°* 8,5°* 4,7°*
2015 3,5°* 5,1°* 9,3°* 12,7°* 23,9°* 28,4°* 29,2°* 30,1°* 24,1°* 18,0°* 10,9°* 4,0°* 16,6°
2016 3,0°* 5,0°* 12,2°* 12,6°* 21,5°* 26,5°* 29,8°* 28,4°* 23,3°* 19,0°* 6,8°* 4,1°* 16,0°
2017 0,9°* 9,6°* 15,9°* 22,8°* 26,3°* 29,6°* 29,8°* 24,7°* 18,5°* 8,6°* 4,7°*
2018 4,7°* 4,8°* 13,5°* 28,7°* 30,4°* 29,0°* 25,0°* 13,6°* 12,2°*
2019 4,4°* 6,6°* 6,9°* 12,8°* 22,9°* 28,8°* 30,8°* 29,0°* 24,3°* 21,7°* 9,8°* 6,2°* 17,0°
2020 5,8°* 0,4°* 10,8°* 16,2°* 29,5°* 30,1°* 28,1°* 26,0°* 16,3°* 10,2°*
2021 4,2°* 7,8°* 9,4°* 14,9°* 21,0°* 28,1°* 30,4°* 29,4°* 23,3°* 17,5°* 5,3°*
2022 2,8°* 7,1°* 7,0°* 17,4°* 19,6°* 28,9°*
Snitt 3,7° 5,0° 9,5° 14,8° 22,3° 27,9° 29,7° 28,9° 23,9° 17,0° 10,2° 4,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).