Morgan Island - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Morgan Island

En sommardag i mars blir det ungefär 9 grader på dagen i Morgan Island och 3 grader på natten.

En vinterdag i september är det normalt cirka 3 grader på dagen och -2 grader på natten.

 
Varmaste månaden 8,9° Normal dagstemperatur i mars
Kallaste månaden 3,0° Normal dagstemperatur i september
Temperaturskillnad under året 10,7° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Heard Island The Spit 14 km från Morgan Island
Mängd data 48 månader uppdaterades senast 23 maj 2019.

Normala temperaturer för Morgan Island

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Morgan Island månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
16°
Februari
15°
Mars
20°
April
16°
-1°
Maj
16°
-3°
Juni
10°
-5°
Juli
12°
-1°
-5°
Augusti
13°
-2°
-6°
September
12°
-2°
-7°
Oktober
15°
-4°
November
10°
-3°
December
14°

Om statistiken för Morgan Island

Statistiken för Morgan Island är sammanställd av observationer från väderstationen Heard Island The Spit som ligger 14 km från centrala Morgan Island.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 8,3°*
2012 8,4°* 7,7°* 7,8° 8,0° 4,6° 3,1°* 4,1° 3,9° 2,2° 4,0°* 4,1°* 4,8° 5,2°
2013 7,9° 8,9° 11,3°* 7,7° 5,6°* 4,3° 4,8°* 3,3° 2,7° 2,9°* 4,4°* 6,5° 5,9°
2014 6,3° 7,5° 8,0° 7,1°* 3,2° 3,7° 3,0°* 0,7°* 2,3° 2,8°* 3,9°* 7,7°* 4,7°
2015 8,0°* 8,2°* 8,4°* 5,9°* 7,2°* 2,6°* 4,1°* 5,1° 4,7°* 8,8°*
Snitt 7,6° 8,1° 8,9° 7,2° 5,1° 3,4° 4,0° 3,2° 3,0° 4,6° 4,1° 6,8°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 1,9°*
2012 2,9°* 2,6°* 2,5° 1,8° 0,4° -0,5°* -0,9° -1,3° -2,6° -0,8°* -0,1°* 1,2° 0,4°
2013 3,0° 3,6° 5,1°* 2,9° 0,7°* 0,6° 0,3°* -1,5° -1,5° -0,8°* 0,5°* 1,7° 1,2°
2014 1,5° 2,9° 2,9° 2,0°* -0,7° -0,2° -1,8°* -4,2°* -3,2° -1,5°* 0,0°* 1,6°* -0,0°
2015 2,1°* 2,9°* 2,8°* 1,3°* 1,6°* -0,9°* -0,1°* 0,6° -0,2°* 3,5°*
Snitt 2,4° 3,0° 3,3° 2,0° 0,5° -0,2° -0,6° -1,6° -1,9° 0,1° 0,1° 1,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 4,5°*
2012 5,2°* 4,7°* 4,8° 4,1° 2,3° 1,3°* 1,5° 1,0° -0,2° 1,3°* 1,8°* 2,8° 2,5°
2013 5,0° 5,7° 7,6°* 4,9° 2,9°* 2,3° 2,4°* 0,9° 0,3° 0,9°* 2,2°* 3,7° 3,2°
2014 3,6° 4,9° 5,1° 4,0°* 1,1° 1,5° 0,4°* -1,9°* -0,7° 0,5°* 1,7°* 4,2°* 2,0°
2015 4,5°* 5,1°* 5,2°* 3,4°* 3,9°* 0,7°* 1,7°* 2,5° 1,8°* 6,0°*
Snitt 4,6° 5,1° 5,7° 4,1° 2,6° 1,4° 1,5° 0,6° 0,3° 2,2° 1,9° 3,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 19,2°*
2012 17,7°* 14,8°* 19,9° 15,5° 10,1° 7,6°* 9,5° 14,9° 10,0° 12,8°* 12,3°* 7,6° 12,7°
2013 11,8° 20,5° 26,1°* 20,4° 19,3°* 11,8° 11,9°* 15,4° 10,5° 5,9°* 8,9°* 12,7° 14,6°
2014 14,2° 12,2° 16,5° 14,9°* 17,7° 12,5° 17,4°* 6,1°* 16,8° 6,1°* 7,5°* 17,4°* 13,3°
2015 20,1°* 13,2°* 18,3°* 12,2°* 16,4°* 7,8°* 11,1°* 15,0° 11,8°* 35,8°*
Snitt 16,0° 15,2° 20,2° 15,8° 15,9° 9,9° 12,5° 12,9° 12,3° 15,2° 9,6° 14,2°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 -0,2°*
2012 0,1°* 1,1°* -0,4° -1,1° -1,9° -5,6°* -4,3° -4,9° -6,8° -3,7°* -3,0°* -0,2° -2,6°
2013 1,7° 0,5° 2,7°* 0,1° -3,1°* -4,9° -5,1°* -6,8° -8,6° -4,6°* -2,6°* 0,1° -2,6°
2014 -0,5° 0,9° -0,1° -0,4°* -3,5° -4,8° -4,8°* -11,5°* -6,0° -5,1°* -3,4°* -0,2°* -3,3°
2015 0,2°* 0,6°* 0,5°* -1,7°* -1,7°* -3,2°* -3,8°* -2,4° -7,1°* -3,6°*
Snitt 0,4° 0,8° 0,7° -0,8° -2,6° -4,6° -4,5° -6,4° -7,1° -4,3° -3,0° -0,1°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).