Monemvasía - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Monemvasía

En sommardag i augusti blir det ungefär 30 grader på dagen i Monemvasía och 26 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 12 grader på dagen och 10 grader på natten.

 
Varmaste månaden 30,2° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 12,1° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 20,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Kithira Airport 44 km från Monemvasía
Mängd data 169 månader uppdaterades senast 1 jun 2024.

Normala temperaturer för Monemvasía

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Monemvasía månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
12°
17°
10°
Februari
13°
18°
11°
Mars
15°
20°
12°
April
18°
25°
15°
10°
Maj
22°
30°
19°
14°
Juni
27°
35°
24°
17°
Juli
30°
36°
26°
21°
Augusti
30°
35°
26°
21°
September
26°
33°
23°
17°
Oktober
21°
27°
18°
13°
November
17°
23°
15°
11°
December
14°
19°
11°

Om statistiken för Monemvasía

Statistiken för Monemvasía är sammanställd av observationer från väderstationen Kithira Airport som ligger 44 km från centrala Monemvasía.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 15,0°* 18,0°* 22,4°* 25,5°* 29,0°* 30,0°* 25,1°* 19,7°* 19,7°*
2011 12,9°* 12,2°* 13,5°* 15,5°* 20,4°* 26,3°* 29,6°* 28,4°* 27,1°* 18,7°* 14,6°* 13,8°* 19,4°
2012 11,5°* 12,5°* 15,2°* 18,9°* 22,6°* 29,0°* 31,8°* 31,6°* 27,9°* 24,2°* 19,1°* 14,5°* 21,6°
2013 14,1°* 15,1°* 16,2°* 20,6°* 24,3°* 26,8°* 29,9°* 30,4°* 26,3°* 21,9°* 18,0°* 13,0°* 21,4°
2014 13,6°* 13,7°* 14,6°* 17,8°* 21,5°* 26,9°* 28,5°* 31,0°* 25,8°* 20,9°* 15,9°* 14,3°* 20,4°
2015 11,0°* 10,4°* 12,5°* 16,8°* 22,4°* 24,9°* 29,5°* 29,2°* 27,0°* 21,1°* 18,2°* 12,5°* 19,6°
2016 11,7°* 14,8°* 14,0°* 21,0°* 21,9°* 28,9°* 30,4°* 29,8°* 25,6°* 17,1°* 11,4°*
2017 9,2°* 12,3°* 14,7°* 22,7°* 28,8°* 30,5°* 29,9°* 26,7°* 21,0°* 17,0°* 13,6°*
2018 12,9°* 13,2°* 15,5°* 20,1°* 22,9°* 26,9°* 30,3°* 29,4°* 25,9°* 20,7°* 17,1°* 12,9°* 20,7°
2019 11,1°* 11,6°* 16,9°* 21,3°* 28,2°* 30,0°* 26,2°* 14,7°*
2020 11,8°* 13,0°* 15,1°* 17,2°* 25,7°* 30,1°* 30,5°* 27,3°* 23,5°* 16,7°*
2021 13,5°* 13,6°* 13,6°* 18,4°* 24,8°* 28,2°* 31,4°* 31,9°* 26,5°* 20,3°* 17,3°* 12,9°* 21,0°
2022 10,6°* 12,8°* 11,2°* 17,4°* 23,3°* 28,7°* 30,0°* 29,8°* 26,5°* 21,4°* 17,9°* 15,6°* 20,4°
2023 13,9°* 11,8°* 15,2°* 16,8°* 20,1°* 25,9°* 30,3°* 23,6°*
2024 14,2°* 16,5°* 20,3°* 21,7°*
Snitt 12,1° 12,9° 14,5° 18,3° 22,3° 27,2° 30,1° 30,2° 26,5° 21,4° 17,4° 13,6°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,8°* 15,6°* 20,2°* 23,5°* 27,1°* 27,8°* 22,9°* 17,9°* 17,7°*
2011 11,3°* 10,5°* 11,8°* 13,4°* 17,8°* 24,1°* 26,7°* 26,0°* 24,4°* 15,9°* 12,6°* 11,8°* 17,2°
2012 9,2°* 10,7°* 12,8°* 15,7°* 19,6°* 25,9°* 29,1°* 28,6°* 24,6°* 21,0°* 16,3°* 11,8°* 18,8°
2013 11,5°* 12,1°* 13,3°* 15,3°* 19,2°* 22,0°* 24,4°* 24,5°* 21,6°* 18,1°* 16,1°* 11,1°* 17,4°
2014 12,0°* 11,8°* 12,4°* 15,9°* 18,5°* 23,4°* 24,9°* 25,6°* 22,1°* 18,1°* 14,4°* 11,7°* 17,6°
2015 8,5°* 8,1°* 10,4°* 13,8°* 18,9°* 22,0°* 26,7°* 25,9°* 23,7°* 18,6°* 14,9°* 10,6°* 16,8°
2016 9,7°* 12,8°* 12,0°* 16,8°* 18,0°* 24,6°* 25,5°* 25,2°* 22,0°* 15,3°* 9,4°*
2017 7,6°* 10,1°* 11,6°* 19,7°* 26,0°* 27,5°* 27,4°* 24,2°* 18,0°* 14,8°* 10,6°*
2018 10,5°* 11,0°* 13,5°* 14,3°* 17,8°* 23,0°* 25,2°* 25,0°* 22,0°* 17,6°* 14,6°* 10,2°* 17,1°
2019 8,0°* 8,8°* 14,5°* 18,2°* 25,8°* 25,7°* 24,9°* 11,6°*
2020 8,4°* 9,9°* 11,3°* 14,5°* 22,2°* 27,8°* 27,7°* 24,6°* 19,3°* 13,9°*
2021 9,9°* 10,2°* 10,7°* 15,4°* 21,5°* 25,2°* 27,8°* 28,5°* 21,9°* 17,8°* 14,5°* 9,8°* 17,8°
2022 8,1°* 9,5°* 8,2°* 14,1°* 18,9°* 21,8°* 23,5°* 23,1°* 20,6°* 19,0°* 15,5°* 13,1°* 16,3°
2023 11,1°* 9,6°* 12,6°* 15,0°* 17,9°* 22,4°* 26,1°* 19,9°*
2024 12,4°* 14,2°* 17,3°* 19,4°*
Snitt 9,7° 10,5° 12,0° 15,1° 19,0° 23,7° 26,3° 26,3° 23,0° 18,4° 15,0° 11,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,4°* 16,9°* 21,4°* 24,6°* 28,1°* 29,1°* 24,1°* 18,8°* 18,9°*
2011 12,1°* 11,3°* 12,7°* 14,5°* 19,3°* 25,2°* 28,3°* 27,4°* 26,0°* 17,5°* 13,7°* 12,9°* 18,4°
2012 10,5°* 11,6°* 14,0°* 17,4°* 21,3°* 27,6°* 30,6°* 30,3°* 26,3°* 22,8°* 17,9°* 13,3°* 20,3°
2013 13,0°* 13,8°* 14,9°* 18,3°* 22,0°* 24,8°* 27,5°* 27,9°* 24,1°* 20,1°* 17,2°* 12,0°* 19,6°
2014 12,8°* 12,8°* 13,7°* 16,8°* 20,1°* 25,4°* 26,9°* 28,7°* 24,2°* 19,6°* 15,2°* 13,0°* 19,1°
2015 9,8°* 9,2°* 11,4°* 15,6°* 20,9°* 23,7°* 28,3°* 27,7°* 25,5°* 20,0°* 16,6°* 11,5°* 18,4°
2016 10,6°* 13,8°* 13,1°* 19,3°* 20,3°* 27,1°* 28,6°* 28,2°* 24,2°* 16,4°* 10,5°*
2017 8,5°* 11,3°* 13,4°* 21,2°* 27,5°* 29,3°* 28,9°* 25,7°* 19,7°* 15,9°* 12,4°*
2018 11,8°* 12,2°* 14,5°* 17,5°* 20,7°* 25,3°* 28,3°* 27,4°* 24,3°* 19,2°* 15,9°* 11,8°* 19,1°
2019 9,6°* 10,4°* 15,9°* 19,9°* 27,2°* 28,5°* 25,6°* 13,2°*
2020 10,4°* 11,7°* 13,6°* 16,1°* 24,2°* 29,1°* 29,4°* 26,1°* 21,8°* 15,6°*
2021 12,2°* 12,2°* 12,3°* 17,1°* 23,4°* 26,8°* 30,0°* 30,4°* 24,8°* 19,0°* 16,1°* 11,6°* 19,7°
2022 9,5°* 11,4°* 9,8°* 16,0°* 21,3°* 25,7°* 27,2°* 26,6°* 23,7°* 20,2°* 16,9°* 14,6°* 18,6°
2023 12,8°* 11,0°* 14,0°* 16,0°* 19,1°* 24,3°* 28,4°* 21,9°*
2024 13,3°* 15,5°* 18,8°* 20,5°*
Snitt 11,1° 11,9° 13,4° 16,9° 20,8° 25,7° 28,5° 28,5° 25,0° 20,1° 16,4° 12,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 19,0°* 23,0°* 29,0°* 35,0°* 34,0°* 35,0°* 28,0°* 24,0°* 25,0°*
2011 17,0°* 17,0°* 19,0°* 21,0°* 25,0°* 33,0°* 37,0°* 34,0°* 32,0°* 23,0°* 19,0°* 18,0°* 24,6°
2012 14,0°* 18,0°* 20,0°* 24,0°* 28,0°* 35,0°* 39,0°* 37,0°* 34,0°* 30,0°* 24,0°* 21,0°* 27,0°
2013 17,0°* 22,0°* 21,0°* 28,0°* 31,0°* 34,0°* 35,0°* 34,0°* 35,0°* 27,0°* 22,0°* 21,0°* 27,3°
2014 17,0°* 18,0°* 22,0°* 26,0°* 29,0°* 35,0°* 33,0°* 36,0°* 29,0°* 26,0°* 20,0°* 21,0°* 26,0°
2015 16,0°* 18,0°* 17,0°* 21,0°* 30,0°* 32,0°* 37,0°* 33,0°* 38,0°* 27,0°* 22,0°* 18,0°* 25,8°
2016 16,0°* 22,0°* 21,0°* 28,0°* 33,0°* 38,0°* 34,0°* 35,0°* 30,0°* 26,0°* 17,0°*
2017 14,0°* 17,0°* 20,0°* 31,0°* 41,0°* 40,0°* 35,0°* 35,0°* 25,0°* 21,0°* 18,0°*
2018 17,0°* 16,0°* 20,0°* 27,0°* 30,0°* 32,0°* 35,0°* 32,0°* 32,0°* 24,0°* 23,0°* 17,0°* 25,4°
2019 15,0°* 16,0°* 26,0°* 29,0°* 33,0°* 36,0°* 31,0°* 19,0°*
2020 16,0°* 16,0°* 21,0°* 24,0°* 33,0°* 34,0°* 37,0°* 35,0°* 33,0°* 22,0°*
2021 21,0°* 18,0°* 18,0°* 28,0°* 34,0°* 37,0°* 41,0°* 40,0°* 32,0°* 25,0°* 24,0°* 17,0°* 27,9°
2022 18,0°* 17,0°* 18,0°* 23,0°* 33,0°* 36,0°* 35,0°* 35,0°* 32,0°* 28,0°* 24,0°* 20,0°* 26,6°
2023 17,0°* 18,0°* 20,0°* 20,0°* 24,0°* 31,0°* 33,0°* 27,0°*
2024 17,0°* 23,0°* 25,0°* 28,0°*
Snitt 16,5° 17,9° 19,9° 24,6° 29,6° 34,6° 36,2° 35,1° 32,5° 26,6° 22,7° 18,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,0°* 8,0°* 13,0°* 16,0°* 23,0°* 24,0°* 20,0°* 13,0°* 13,0°*
2011 7,0°* 7,0°* 4,0°* 9,0°* 13,0°* 20,0°* 21,0°* 22,0°* 19,0°* 8,0°* 9,0°* 5,0°* 12,0°
2012 3,0°* 5,0°* 7,0°* 10,0°* 16,0°* 19,0°* 24,0°* 21,0°* 20,0°* 17,0°* 13,0°* 7,0°* 13,5°
2013 5,0°* 7,0°* 7,0°* 8,0°* 14,0°* 13,0°* 18,0°* 20,0°* 15,0°* 10,0°* 9,0°* 3,0°* 10,8°
2014 5,0°* 8,0°* 6,0°* 10,0°* 11,0°* 15,0°* 18,0°* 20,0°* 17,0°* 12,0°* 10,0°* 4,0°* 11,3°
2015 -2,0°* 1,0°* 4,0°* 8,0°* 14,0°* 19,0°* 22,0°* 22,0°* 16,0°* 14,0°* 9,0°* 4,0°* 10,9°
2016 -1,0°* 6,0°* 8,0°* 11,0°* 13,0°* 18,0°* 20,0°* 20,0°* 15,0°* 12,0°* 4,0°*
2017 2,0°* 4,0°* 5,0°* 13,0°* 21,0°* 22,0°* 21,0°* 18,0°* 12,0°* 11,0°* 6,0°*
2018 5,0°* 7,0°* 7,0°* 9,0°* 13,0°* 19,0°* 20,0°* 21,0°* 15,0°* 9,0°* 8,0°* 5,0°* 11,5°
2019 0,0°* 4,0°* 9,0°* 14,0°* 18,0°* 18,0°* 19,0°* 7,0°*
2020 3,0°* 1,0°* 3,0°* 9,0°* 17,0°* 22,0°* 22,0°* 20,0°* 14,0°* 10,0°*
2021 -1,0°* 3,0°* 6,0°* 10,0°* 17,0°* 14,0°* 23,0°* 23,0°* 17,0°* 14,0°* 12,0°* 5,0°* 11,9°
2022 1,0°* 6,0°* 2,0°* 10,0°* 12,0°* 19,0°* 20,0°* 18,0°* 14,0°* 15,0°* 11,0°* 8,0°* 11,3°
2023 7,0°* 3,0°* 10,0°* 11,0°* 13,0°* 16,0°* 22,0°* 14,0°*
2024 9,0°* 9,0°* 13,0°* 15,0°*
Snitt 2,6° 5,1° 6,1° 9,6° 13,6° 17,4° 20,9° 21,2° 17,3° 12,7° 10,6° 5,3°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).