Miðvágur - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Miðvágur

En sommardag i juli blir det ungefär 13 grader på dagen i Miðvágur och 9 grader på natten.

En vinterdag i februari är det normalt cirka 5 grader på dagen och 2 grader på natten.

 
Varmaste månaden 12,8° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 5,4° Normal dagstemperatur i februari
Temperaturskillnad under året 11,0° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Soervaag / Vagar 5 km från Miðvágur
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Miðvágur

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Miðvágur månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
-4°
Februari
-4°
Mars
-3°
April
11°
-2°
Maj
14°
Juni
11°
16°
Juli
13°
17°
Augusti
13°
17°
September
11°
14°
Oktober
13°
November
11°
-2°
December
10°
-4°

Om statistiken för Miðvágur

Statistiken för Miðvágur är sammanställd av observationer från väderstationen Soervaag / Vagar som ligger 5 km från centrala Miðvágur.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 2,9°* 6,4°* 6,7°* 8,3°* 13,0° 13,1°* 12,7°* 11,0° 9,4° 13,0°* 5,5°*
2011 5,5° 6,3° 5,7°* 9,2° 9,6°* 11,1° 12,4° 12,5° 11,6°* 9,3° 9,0°* 4,1°* 8,9°
2012 5,7°* 6,9°* 7,9° 5,9°* 7,8°* 10,4°* 11,8° 12,8° 9,9° 7,7° 6,5°* 4,3° 8,1°
2013 5,9° 5,7° 4,7°* 6,6°* 8,9°* 11,5° 13,0° 12,3° 10,5° 9,1°* 6,9° 6,5° 8,5°
2014 6,4° 5,8° 7,2° 8,4° 9,4° 12,3° 14,2° 13,0° 12,0° 9,5°* 8,9°* 5,9° 9,4°
2015 4,9°* 5,5°* 6,0° 6,8°* 7,6° 9,7° 11,7°* 12,7° 11,8° 10,3° 7,2° 6,8° 8,4°
2016 4,1° 4,0° 5,8° 6,1° 8,5°* 12,2° 12,7° 13,0° 11,8° 10,5°* 7,0°* 7,9° 8,6°
2017 6,8° 6,7° 6,6° 6,8°* 10,4°* 11,5° 13,4° 13,3° 12,1°* 9,8° 5,5° 5,2°* 9,0°
2018 4,5°* 5,1° 4,7° 6,5° 10,0° 11,2° 12,7° 12,3° 10,7° 8,8° 8,2° 7,0° 8,5°
2019 5,0° 6,4° 6,2°* 8,7° 8,0° 10,8° 13,8°* 12,3°* 10,8°* 8,1°* 4,9°* 5,9°* 8,4°
2020 6,5° 5,4°* 7,9° 12,2° 11,8° 12,6° 10,5° 8,8°* 7,9°
2021 3,6°* 5,2°* 6,8°* 6,0° 8,2° 10,8°* 12,9°* 13,0° 12,2° 9,4° 5,3°
2022 6,7° 4,4° 7,1° 7,1° 9,4° 11,8°
Snitt 5,5° 5,4° 6,2° 7,1° 8,9° 11,4° 12,8° 12,7° 11,2° 9,2° 7,7° 5,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -0,1°* 3,6°* 3,6°* 5,0°* 7,8° 9,4°* 9,3°* 7,9° 5,8° 3,1°* -0,4°*
2011 2,0° 3,3° 1,9°* 5,7° 5,7°* 7,0° 8,5° 8,5° 8,2°* 6,0° 6,2°* -0,1°* 5,2°
2012 2,1°* 3,2°* 3,8° 1,5°* 3,3°* 5,6°* 8,0° 8,6° 6,9° 4,0° 2,3°* 0,8° 4,2°
2013 2,5° 2,7° 0,4°* 0,9°* 4,1°* 8,1° 9,5° 9,0° 7,3° 6,0°* 2,6° 1,8° 4,6°
2014 3,8° 2,6° 3,3° 4,5° 4,9° 8,6° 10,5° 8,9° 9,0° 5,8°* 6,1°* 1,3° 5,8°
2015 0,9°* 1,8°* 1,9° 2,8°* 3,6° 6,6° 7,9°* 9,5° 8,5° 7,2° 3,8° 2,0° 4,7°
2016 0,4° -0,3° 1,7° 1,4° 4,3°* 7,7° 9,4° 9,2° 9,3° 7,6°* 3,2°* 4,4° 4,9°
2017 3,4° 3,7° 3,0° 3,0°* 6,6°* 7,7° 9,5° 8,9° 9,2°* 6,4° 1,6° 1,6°* 5,4°
2018 0,5°* 0,9° 1,5° 2,7° 5,5° 7,9° 9,6° 8,9° 7,3° 5,2° 5,0° 4,0° 4,9°
2019 0,8° 2,0° 1,6°* 4,9° 3,8° 6,9° 9,6°* 9,4°* 8,3°* 5,9°* 2,6°* 3,1°* 4,9°
2020 2,5° 1,3°* 2,5° 7,8° 8,0° 8,6° 7,1° 5,1°* 4,0°
2021 -0,6°* 2,1°* 3,4°* 1,6° 3,1° 7,7°* 9,3°* 9,5° 8,7° 5,5° 2,1°
2022 2,2° -0,1° 3,5° 2,6° 5,6° 8,0°
Snitt 1,7° 1,8° 2,4° 2,9° 4,6° 7,5° 9,1° 9,0° 8,1° 5,9° 3,7° 1,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 1,7°* 5,1°* 5,4°* 6,7°* 11,2° 11,7°* 11,0°* 9,5° 7,8° 9,3°* 3,1°*
2011 3,9° 4,9° 4,0°* 7,4° 7,6°* 8,9° 10,5° 10,5° 10,0°* 7,8° 7,7°* 2,2°* 7,1°
2012 3,9°* 5,3°* 6,0° 3,8°* 5,7°* 8,0°* 9,8° 10,8° 8,5° 6,1° 4,4°* 2,6° 6,2°
2013 4,5° 4,3° 2,5°* 3,7°* 6,5°* 9,7° 11,2° 10,7° 8,9° 7,7°* 5,0° 4,3° 6,6°
2014 5,3° 4,4° 5,4° 6,5° 7,3° 10,3° 12,2° 11,0° 10,8° 7,9°* 7,7°* 3,7° 7,7°
2015 3,1°* 3,8°* 4,1° 5,0°* 5,8° 8,2° 9,7°* 11,1° 10,2° 9,0° 5,7° 4,6° 6,7°
2016 2,7° 2,1° 4,0° 4,0° 6,6°* 10,0° 10,9° 11,1° 10,6° 9,1°* 5,4°* 6,3° 6,9°
2017 5,1° 5,4° 4,8° 5,0°* 8,5°* 9,6° 11,4° 11,2° 10,7°* 8,4° 3,8° 3,6°* 7,3°
2018 2,8°* 3,4° 3,1° 4,8° 8,0° 9,4° 11,1° 10,5° 9,1° 7,1° 6,8° 5,5° 6,8°
2019 3,2° 4,6° 4,2°* 6,8° 5,9° 8,9° 11,6°* 10,9°* 9,6°* 7,2°* 3,8°* 4,5°* 6,8°
2020 4,8° 3,6°* 5,4° 9,8° 9,8° 10,7° 9,0° 7,2°* 6,2°
2021 1,8°* 3,9°* 5,2°* 3,8° 5,7° 9,1°* 10,8°* 11,2° 10,4° 7,8° 4,0°
2022 4,5° 2,2° 5,6° 5,1° 7,6° 10,0°
Snitt 3,8° 3,8° 4,4° 5,1° 6,8° 9,5° 10,9° 10,9° 9,8° 7,7° 6,0° 4,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,0°* 10,0°* 10,0°* 13,0°* 13,0° 16,0°* 16,0°* 15,0° 14,0° 13,0°* 13,0°*
2011 9,0° 9,0° 9,0°* 13,0° 13,0°* 16,0° 15,0° 15,0° 15,0°* 12,0° 11,0°* 9,0°* 12,2°
2012 9,0°* 9,0°* 10,0° 9,0°* 16,0°* 18,0°* 16,0° 18,0° 12,0° 10,0° 9,0°* 9,0° 12,1°
2013 10,0° 8,0° 8,0°* 10,0°* 14,0°* 17,0° 20,0° 16,0° 13,0° 13,0°* 10,0° 10,0° 12,4°
2014 8,0° 8,0° 9,0° 12,0° 15,0° 17,0° 18,0° 16,0° 14,0° 12,0°* 11,0°* 9,0° 12,4°
2015 9,0°* 9,0°* 8,0° 9,0°* 10,0° 13,0° 15,0°* 20,0° 16,0° 12,0° 11,0° 10,0° 11,8°
2016 9,0° 9,0° 9,0° 9,0° 12,0°* 18,0° 17,0° 17,0° 14,0° 13,0°* 10,0°* 10,0° 12,3°
2017 10,0° 9,0° 11,0° 9,0°* 16,0°* 14,0° 17,0° 15,0° 14,0°* 12,0° 10,0° 10,0°* 12,3°
2018 8,0°* 8,0° 8,0° 10,0° 16,0° 14,0° 20,0° 13,0° 15,0° 13,0° 11,0° 10,0° 12,2°
2019 10,0° 10,0° 9,0°* 13,0° 15,0° 14,0° 21,0°* 15,0°* 18,0°* 11,0°* 9,0°* 10,0°* 12,9°
2020 10,0° 8,0°* 14,0° 20,0° 15,0° 17,0° 13,0° 16,0°* 11,0°
2021 7,0°* 9,0°* 9,0°* 11,0° 15,0° 13,0°* 16,0°* 20,0° 14,0° 12,0° 9,0°
2022 10,0° 8,0° 11,0° 11,0° 12,0° 15,0°
Snitt 9,1° 8,6° 9,2° 10,8° 13,9° 15,5° 17,2° 16,5° 14,4° 12,5° 10,6° 9,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -7,0°* -1,0°* -2,0°* 0,0°* 5,0° 7,0°* 4,0°* 1,0° -2,0° -4,0°* -7,0°*
2011 -8,0° -2,0° -6,0°* 3,0° 3,0°* 5,0° 5,0° 4,0° 5,0°* 0,0° 0,0°* -5,0°* 0,3°
2012 -1,0°* -4,0°* -2,0° -4,0°* -2,0°* 2,0°* 6,0° 2,0° 4,0° 0,0° -2,0°* -4,0° -0,4°
2013 -1,0° -2,0° -3,0°* -5,0°* -4,0°* 5,0° 7,0° 6,0° 2,0° 2,0°* -3,0° -6,0° -0,2°
2014 0,0° 0,0° -1,0° 1,0° 0,0° 7,0° 8,0° 6,0° 5,0° 2,0°* -1,0°* -3,0° 2,0°
2015 -5,0°* -5,0°* -2,0° -2,0°* -2,0° 3,0° 4,0°* 7,0° 4,0° 2,0° -2,0° -4,0° -0,2°
2016 -6,0° -4,0° -6,0° -1,0° 0,0°* 5,0° 4,0° 3,0° 4,0° 3,0°* -1,0°* 0,0° 0,1°
2017 -4,0° -3,0° -3,0° -2,0°* 3,0°* 3,0° 6,0° 6,0° 6,0°* 0,0° -2,0° -5,0°* 0,4°
2018 -5,0°* -3,0° -4,0° -5,0° 0,0° 6,0° 8,0° 6,0° 2,0° -1,0° -2,0° -2,0° 0,0°
2019 -7,0° -7,0° -3,0°* -1,0° -1,0° 5,0° 5,0°* 5,0°* 2,0°* 2,0°* -2,0°* -1,0°* -0,3°
2020 -2,0° -4,0°* -3,0° 4,0° 5,0° 4,0° 2,0° -1,0°* -3,0°
2021 -5,0°* -6,0°* -4,0°* -6,0° -1,0° 4,0°* 7,0°* 4,0° 4,0° 1,0° -3,0°
2022 -2,0° -5,0° -3,0° -3,0° 0,0° 4,0°
Snitt -3,8° -4,0° -3,2° -2,3° -0,3° 4,5° 6,0° 4,8° 3,4° 0,7° -2,0° -3,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).