Mallorca - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Mallorca

En sommardag i juli blir det ungefär 31 grader på dagen i Mallorca och 20 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 15 grader på dagen och 5 grader på natten.

 
Varmaste månaden 31,4° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 15,4° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 26,7° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Palma De Mallorca / Son San Juan 25 km från Mallorca
Mängd data 149 månader uppdaterades senast 1 jun 2022.

Normala temperaturer för Mallorca

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Mallorca månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
15°
20°
-1°
Februari
16°
21°
Mars
17°
22°
April
20°
26°
10°
Maj
24°
29°
12°
Juni
28°
35°
17°
12°
Juli
31°
37°
20°
16°
Augusti
31°
37°
20°
16°
September
28°
33°
18°
13°
Oktober
24°
29°
14°
November
19°
24°
10°
December
17°
20°

Om statistiken för Mallorca

Statistiken för Mallorca är sammanställd av observationer från väderstationen Palma De Mallorca / Son San Juan som ligger 25 km från centrala Mallorca.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,3°* 15,6° 19,0° 21,7° 25,8° 30,5° 29,2° 26,9°* 22,3° 17,5° 14,6°
2011 14,1°* 15,3° 16,3°* 21,3°* 24,5°* 26,4° 28,8° 30,8° 28,7°* 24,5° 19,8° 17,0° 22,3°
2012 15,6° 12,8°* 17,9° 19,2°* 24,0° 29,3°* 30,2° 32,5° 27,1° 24,2° 19,1°* 16,3° 22,4°
2013 15,6° 14,1° 17,6°* 19,9° 21,7° 26,9° 31,9° 31,0° 28,1° 26,0°* 17,7° 16,4° 22,2°
2014 16,0° 16,5° 17,5° 22,2° 23,8° 29,5° 30,5° 30,6° 29,5° 26,4°* 21,0°* 16,0° 23,3°
2015 15,1°* 13,9°* 17,5° 21,0°* 25,7° 29,8° 33,5°* 31,6° 27,2° 23,4°* 20,0° 18,5° 23,1°
2016 17,3° 16,8° 16,9° 19,9° 22,9°* 28,3° 31,7° 30,7° 29,0° 24,5°* 19,8°* 17,8° 23,0°
2017 14,2° 17,1° 19,0° 20,4°* 25,5° 30,2° 32,3° 32,8° 27,0°* 24,4° 18,8° 16,0°* 23,1°
2018 16,6°* 13,2° 16,6° 20,8° 22,1° 27,9° 31,5° 32,2° 29,1° 24,0° 18,9° 17,4° 22,5°
2019 15,0° 16,9° 18,4°* 19,3° 23,0° 28,8° 33,1° 31,2°* 28,5°* 25,0° 18,2°* 17,9°* 22,9°
2020 16,4° 17,9° 18,3° 21,1° 27,7° 32,4° 31,5° 28,3° 23,1°* 21,1° 16,0°*
2021 14,4°* 17,5° 17,3°* 19,1° 22,8° 28,7°* 30,8°* 31,9° 29,7° 24,0° 16,6°
2022 15,0° 16,9° 16,7° 19,9° 26,3°
Snitt 15,4° 15,6° 17,4° 20,2° 23,7° 28,3° 31,4° 31,3° 28,3° 24,3° 19,3° 16,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,3°* 5,8° 8,8° 11,7° 15,3° 19,6° 19,4° 16,5°* 12,6° 8,4° 5,0°
2011 4,2°* 5,3° 7,5°* 10,2°* 13,4°* 16,2° 19,8° 20,0° 18,0°* 13,4° 11,9° 6,8° 12,2°
2012 2,9° 1,4°* 5,6° 9,8°* 12,8° 18,3°* 19,4° 21,1° 17,5° 14,6° 11,0°* 6,8° 11,8°
2013 4,8° 4,8° 8,8°* 9,2° 11,3° 15,5° 19,9° 19,9° 17,4° 15,8°* 8,8° 5,6° 11,8°
2014 6,8° 5,3° 6,3° 10,1° 11,7° 16,7° 18,8° 19,8° 19,4° 14,9°* 12,0°* 5,6° 12,3°
2015 4,0°* 4,2°* 6,5° 8,6°* 11,7° 15,8° 21,4°* 20,7° 17,0° 13,5°* 8,0° 6,1° 11,5°
2016 6,2° 6,0° 6,2° 9,9° 12,2°* 16,1° 19,0° 18,4° 16,9° 14,9°* 10,4°* 6,6° 11,9°
2017 4,0° 7,3° 6,7° 7,4°* 13,0° 17,7° 20,2° 21,4° 16,3°* 12,8° 6,4° 6,3°* 11,6°
2018 6,5°* 3,2° 7,9° 10,4° 12,5° 16,9° 20,2° 21,2° 19,2° 13,3° 9,1° 5,5° 12,2°
2019 3,1° 3,2° 5,7°* 9,8° 11,4° 16,7° 21,0° 21,0°* 18,9°* 14,7° 9,3°* 8,9°* 12,0°
2020 6,0° 6,8° 8,5° 11,4° 17,4° 20,4° 20,8° 17,6° 11,8°* 10,8° 8,1°*
2021 5,6°* 7,2° 6,7°* 8,7° 12,9° 18,8°* 20,3°* 21,7° 21,0° 13,2° 7,4°
2022 3,1° 4,1° 9,2° 9,3° 13,8°
Snitt 4,8° 5,1° 7,0° 9,5° 12,4° 16,8° 20,0° 20,5° 18,0° 13,8° 9,6° 6,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,2°* 11,0° 14,2° 17,2° 21,2° 25,6° 24,8° 22,0°* 17,7° 13,5° 10,1°
2011 9,2°* 10,5° 12,0°* 16,0°* 19,4°* 21,6° 24,6° 25,8° 23,5°* 19,1° 15,8° 12,1° 17,5°
2012 9,2° 7,1°* 12,2° 15,1°* 18,9° 24,1°* 25,2° 26,9° 22,6° 19,7° 15,2°* 12,1° 17,4°
2013 10,7° 9,8° 13,6°* 14,8° 16,9° 21,8° 26,4° 25,8° 22,9° 20,9°* 13,5° 10,6° 17,3°
2014 11,7° 11,4° 12,1° 16,3° 18,1° 23,2° 25,1° 25,6° 24,3° 20,4°* 16,4°* 10,8° 18,0°
2015 9,4°* 9,1°* 12,2° 15,1°* 19,3° 23,4° 27,8°* 26,2° 22,2° 18,6°* 14,0° 11,5° 17,4°
2016 12,2° 11,9° 12,0° 15,2° 17,9°* 22,7° 25,7° 25,0° 22,9° 19,6°* 14,9°* 11,7° 17,7°
2017 9,1° 12,1° 13,2° 14,3°* 19,7° 24,4° 26,5° 27,1° 21,9°* 18,6° 12,5° 11,4°* 17,6°
2018 12,0°* 8,5° 12,7° 15,8° 17,6° 22,9° 26,3° 26,8° 24,2° 18,6° 14,2° 11,3° 17,6°
2019 9,4° 9,9° 12,4°* 15,1° 17,8° 23,1° 27,2° 26,5°* 23,9°* 19,9° 14,3°* 13,2°* 17,7°
2020 11,1° 12,6° 13,7° 16,5° 23,0° 26,7° 26,5° 23,1° 17,8°* 15,7° 12,0°*
2021 10,2°* 12,7° 12,2°* 14,4° 18,4° 23,8°* 25,9°* 26,8° 25,3° 18,9° 12,2°
2022 8,7° 10,9° 13,1° 14,9° 20,3°
Snitt 10,2° 10,6° 12,5° 15,2° 18,5° 22,9° 26,1° 26,2° 23,2° 19,1° 14,5° 11,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 19,0°* 20,0° 25,0° 29,0° 30,0° 35,0° 32,0° 30,0°* 28,0° 22,0° 21,0°
2011 18,0°* 18,0° 20,0°* 25,0°* 30,0°* 33,0° 33,0° 38,0° 33,0°* 29,0° 24,0° 20,0° 26,8°
2012 20,0° 21,0°* 22,0° 29,0°* 31,0° 35,0°* 36,0° 37,0° 31,0° 29,0° 23,0°* 19,0° 27,8°
2013 20,0° 18,0° 21,0°* 26,9° 28,0° 35,0° 38,3° 36,0° 33,0° 30,0°* 26,2° 18,5° 27,6°
2014 18,9° 21,4° 21,0° 27,0° 27,0° 35,0° 37,2° 36,2° 34,3° 33,1°* 27,0°* 18,7° 28,1°
2015 20,0°* 18,3°* 26,4° 25,0°* 31,3° 35,0° 39,0°* 35,0° 32,3° 29,2°* 22,3° 21,0° 27,9°
2016 20,2° 22,0° 22,0° 23,7° 27,6°* 33,0° 38,0° 36,2° 34,8° 28,3°* 25,1°* 21,1° 27,7°
2017 17,3° 21,2° 23,3° 24,0°* 31,0° 35,2° 39,6° 39,0° 31,0°* 27,1° 23,3° 19,4°* 27,6°
2018 22,0°* 17,4° 23,0° 27,0° 28,0° 33,0° 35,1° 38,0° 32,0° 28,0° 23,0° 21,8° 27,4°
2019 19,0° 23,0° 23,0°* 23,0° 26,3° 38,9° 38,0° 36,0°* 34,0°* 31,0° 24,0°* 22,0°* 28,2°
2020 20,0° 23,0° 21,0° 26,0° 36,0° 41,0° 37,0° 33,0° 28,0°* 25,0° 20,0°*
2021 21,0°* 24,0° 23,0°* 24,0° 29,0° 35,0°* 39,0°* 39,0° 35,0° 28,0° 22,0°
2022 20,0° 21,0° 20,0° 26,0° 34,0°
Snitt 19,7° 20,6° 22,0° 25,5° 29,4° 34,5° 37,4° 36,6° 32,8° 29,1° 24,1° 20,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,0°* -1,0° 4,0° 8,0° 13,0° 17,0° 15,0° 12,0°* 6,0° 0,0° -2,0°
2011 -2,0°* 1,0° 3,0°* 5,0°* 10,0°* 11,0° 15,0° 15,0° 15,0°* 10,0° 7,0° 1,0° 7,6°
2012 0,0° -4,0°* 1,6° 2,0°* 8,0° 14,0°* 15,0° 18,0° 13,0° 4,6° 5,0°* 1,4° 6,6°
2013 0,3° -2,9° -0,8°* 5,7° 8,0° 10,0° 15,0° 15,0° 15,0° 8,0°* 0,0° 0,0° 6,1°
2014 -0,8° -0,6° 0,0° 6,6° 8,0° 11,8° 14,9° 11,0° 13,0° 9,0°* 6,0°* -0,4° 6,5°
2015 -1,0°* -1,5°* 0,0° 2,0°* 7,0° 12,0° 18,8°* 16,0° 11,0° 8,0°* 0,8° 3,0° 6,3°
2016 -1,2° 0,0° 0,6° 5,9° 4,7°* 11,0° 15,0° 15,0° 12,0° 8,0°* 5,0°* 2,0° 6,5°
2017 -0,2° 1,9° 1,8° 2,9°* 5,0° 12,8° 15,0° 17,0° 12,0°* 9,0° 2,0° 0,0°* 6,6°
2018 0,9°* -2,1° 3,0° 5,0° 6,0° 13,5° 18,0° 17,5° 12,9° 9,0° 4,0° 1,0° 7,4°
2019 -2,0° -1,0° 2,0°* 1,0° 7,0° 11,5° 17,0° 16,0°* 12,7°* 10,0° 5,0°* 3,0°* 6,9°
2020 -0,3° 2,0° 3,0° 5,0° 12,0° 17,0° 17,0° 13,0° 6,0°* 3,0° 3,0°*
2021 -2,0°* 2,0° 2,8°* 1,0° 9,2° 15,0°* 17,0°* 19,0° 17,0° 8,0° 2,0°
2022 -2,0° 0,0° 2,0° 2,0° 9,0°
Snitt -0,9° -0,5° 1,4° 3,7° 7,5° 12,3° 16,2° 16,0° 13,2° 8,0° 3,4° 1,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).