Hospitalsgården - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Hospitalsgården

En sommardag i juli blir det ungefär 20 grader på dagen i Hospitalsgården och 18 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 1 grader på dagen och 0 grader på natten.

 
Varmaste månaden 19,9° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 1,3° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 19,6° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Lund 2 km från Hospitalsgården
Mängd data 61 månader uppdaterades senast 19 maj 2019.

Normala temperaturer för Hospitalsgården

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Hospitalsgården månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
-7°
Februari
-6°
Mars
-3°
April
15°
Maj
15°
21°
13°
Juni
17°
23°
16°
12°
Juli
20°
25°
18°
14°
Augusti
18°
24°
17°
13°
September
15°
19°
14°
Oktober
10°
14°
November
10°
-4°
December
-5°

Om statistiken för Hospitalsgården

Statistiken för Hospitalsgården är sammanställd av observationer från väderstationen Lund som ligger 2 km från centrala Hospitalsgården.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 16,4°* 21,9°* 16,9°* 2,8°*
2015 2,6°* 1,8°* 4,3°* 8,2°* 11,6°* 14,7°* 17,8°* 18,8°* 9,3°* 6,9°* 6,4°*
2016 -0,6°* 1,7°* 3,8°* 7,4°* 15,9°* 17,8°* 19,0°* 17,6°* 16,1°* 3,1°* 4,1°*
2017 0,9°* 1,5°* 4,2°* 6,4°* 14,5°* 16,5°* 18,0°* 17,9°* 13,5°* 4,5°*
2018 2,0°* -1,4°* 0,5°* 9,8°* 16,8°* 19,6°* 23,0°* 20,2°* 14,7°* 10,1°* 5,6°* 4,1°* 10,4°
2019 1,4°* 4,0°* 4,9°* 8,7°*
Snitt 1,3° 1,5° 3,5° 8,1° 14,7° 17,0° 19,9° 18,3° 14,8° 9,7° 5,0° 4,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 15,5°* 19,8°* 15,8°* 2,0°*
2015 2,0°* 1,3°* 2,9°* 6,4°* 9,9°* 13,4°* 16,1°* 18,0°* 8,1°* 6,2°* 5,4°*
2016 -2,0°* 1,0°* 2,5°* 6,2°* 14,4°* 16,4°* 17,1°* 15,8°* 14,8°* 2,0°* 3,0°*
2017 -0,3°* 0,6°* 2,6°* 5,6°* 12,8°* 15,0°* 16,3°* 16,4°* 12,5°* 3,9°*
2018 1,7°* -2,8°* -0,9°* 8,3°* 15,6°* 18,1°* 20,7°* 18,6°* 13,3°* 8,4°* 5,1°* 3,6°* 9,1°
2019 0,4°* 2,6°* 4,0°* 6,5°*
Snitt 0,4° 0,5° 2,2° 6,6° 13,2° 15,7° 18,0° 16,9° 13,6° 8,3° 4,3° 3,5°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 15,9°* 20,9°* 16,3°* 2,4°*
2015 2,3°* 1,5°* 3,6°* 7,3°* 10,7°* 14,1°* 17,0°* 18,4°* 8,7°* 6,6°* 5,9°*
2016 -1,3°* 1,4°* 3,2°* 6,8°* 15,2°* 17,1°* 18,1°* 16,7°* 15,5°* 2,6°* 3,5°*
2017 0,3°* 1,0°* 3,4°* 6,0°* 13,6°* 15,8°* 17,1°* 17,1°* 13,0°* 4,2°*
2018 1,9°* -2,1°* -0,2°* 9,0°* 16,2°* 18,8°* 21,9°* 19,4°* 14,0°* 9,3°* 5,3°* 3,9°* 9,8°
2019 0,9°* 3,3°* 4,4°* 7,6°*
Snitt 0,8° 1,0° 2,9° 7,4° 13,9° 16,3° 19,0° 17,6° 14,2° 9,0° 4,7° 3,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 21,2°* 26,4°* 25,3°* 9,1°*
2015 7,1°* 4,9°* 7,9°* 14,4°* 15,9°* 19,6°* 23,9°* 23,2°* 12,8°* 12,3°* 10,0°*
2016 6,6°* 6,0°* 9,5°* 11,5°* 22,6°* 24,7°* 23,7°* 24,6°* 20,3°* 8,3°* 9,3°*
2017 6,8°* 6,6°* 9,4°* 11,8°* 22,1°* 24,0°* 21,3°* 21,4°* 16,5°* 10,5°*
2018 7,3°* 3,1°* 5,4°* 20,7°* 23,7°* 25,1°* 29,4°* 26,4°* 19,2°* 14,8°* 10,3°* 8,8°* 16,2°
2019 6,7°* 7,7°* 8,4°* 17,4°*
Snitt 6,9° 5,7° 8,1° 15,2° 21,1° 22,9° 24,9° 24,2° 18,7° 13,8° 10,4° 9,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 13,1°* 14,4°* 9,6°* -8,7°*
2015 -1,7°* -4,8°* -4,3°* -0,5°* 5,5°* 10,9°* 12,4°* 15,2°* 1,7°* -4,8°* -3,2°*
2016 -11,7°* -6,5°* -1,4°* 2,2°* 7,7°* 10,6°* 12,4°* 12,5°* 9,6°* -5,4°* -4,2°*
2017 -10,9°* -7,2°* -1,2°* 0,4°* 6,4°* 12,1°* 12,4°* 11,3°* 8,0°* -1,7°*
2018 -6,3°* -10,1°* -6,0°* 0,9°* 7,5°* 14,4°* 16,0°* 14,3°* 4,3°* 0,6°* -2,9°* -2,5°* 2,5°
2019 -4,9°* -1,6°* -3,1°* -0,1°*
Snitt -7,1° -6,0° -3,2° 0,6° 6,8° 12,2° 13,5° 12,6° 7,3° 1,2° -3,7° -4,7°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).