Lhasa - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Lhasa

En sommardag i juni blir det ungefär 23 grader på dagen i Lhasa och 12 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 7 grader på dagen och -7 grader på natten.

 
Varmaste månaden 23,5° Normal dagstemperatur i juni
Kallaste månaden 6,8° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 30,1° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Lhasa 4 km från Lhasa
Mängd data 122 månader uppdaterades senast 1 maj 2022.

Normala temperaturer för Lhasa

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Lhasa månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
14°
-7°
-11°
Februari
10°
16°
-3°
-8°
Mars
12°
19°
-4°
April
15°
20°
Maj
19°
25°
Juni
23°
28°
12°
Juli
22°
26°
12°
10°
Augusti
22°
25°
12°
September
21°
24°
10°
Oktober
17°
22°
-1°
November
13°
18°
-1°
-5°
December
10°
16°
-5°
-9°

Om statistiken för Lhasa

Statistiken för Lhasa är sammanställd av observationer från väderstationen Lhasa som ligger 4 km från centrala Lhasa.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

  • Nagqu 224 km åt nordost

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 11,9°*
2012 6,5°* 10,4°* 13,3°* 14,7°* 20,9°* 24,1°* 22,2°* 22,1°* 21,8°* 17,4°* 12,7°* 10,4°* 16,4°
2013 8,0°* 10,1°* 12,0°* 15,2°* 18,7°* 22,9°* 21,9°* 21,9°* 19,4°* 14,8°* 12,9°* 8,7°* 15,6°
2014 7,9°* 11,0°* 11,9°* 15,0°* 20,4°* 24,4°* 21,9°* 20,8°* 19,3°* 15,6°* 13,4°* 11,0°* 16,1°
2015 5,6°* 7,8°* 13,6°* 14,6°* 19,6°* 23,8°* 23,1°* 21,5°* 22,5°* 17,2°* 13,7°* 8,8°* 16,0°
2016 5,6°* 12,6°* 12,8°* 16,6°* 18,5°* 21,1°* 21,3°* 21,3°* 18,8°* 17,6°* 14,2°* 11,6°* 16,0°
2017 7,3°* 11,5°* 11,2°* 15,8°* 19,1°* 21,7°* 21,9°* 21,8°* 22,1°* 18,9°* 12,9°* 12,0°* 16,4°
2018 10,9°* 11,0°* 11,3°* 15,1°* 18,7°* 23,3°* 21,9°* 21,3°* 21,4°* 16,1°* 13,1°* 6,1°* 15,8°
2019 5,1°* 8,7°* 12,1°* 15,7°* 20,2°* 25,5°* 21,4°* 22,0°* 19,4°* 16,8°* 14,5°* 5,3°* 15,5°
2020 3,9°* 6,4°* 10,5°* 13,3°* 23,6°* 22,8°* 22,1°* 22,9°* 20,9°* 12,9°*
2021 9,9°* 12,3°* 14,2°* 18,2°* 24,2°* 22,3°* 21,5°*
2022 16,4°* 17,3°*
Snitt 6,8° 10,0° 12,5° 15,2° 19,4° 23,5° 22,1° 21,6° 20,8° 17,3° 13,4° 9,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 -5,0°*
2012 -7,2°* -2,6°* -0,0°* 3,3°* 8,9°* 12,7°* 12,1°* 12,0°* 9,6°* 3,3°* -2,7°* -5,7°* 3,7°
2013 -7,1°* -3,9°* -0,5°* 3,2°* 7,6°* 12,0°* 12,2°* 10,7°* 9,0°* 3,4°* -2,8°* -6,4°* 3,1°
2014 -6,2°* -3,0°* -0,4°* 3,3°* 8,8°* 12,6°* 11,9°* 11,0°* 9,7°* 3,7°* -0,8°* -4,7°* 3,8°
2015 -6,7°* -5,0°* 0,8°* 3,9°* 8,1°* 12,8°* 12,0°* 11,2°* 11,0°* 4,1°* -1,2°* -4,8°* 3,9°
2016 -7,2°* -0,9°* 0,5°* 5,0°* 7,4°* 11,0°* 12,0°* 12,0°* 9,6°* 5,6°* -1,7°* -4,0°* 4,1°
2017 -5,9°* -2,1°* 0,2°* 4,4°* 8,3°* 11,1°* 12,3°* 12,2°* 11,3°* 6,1°* -1,5°* -3,5°* 4,4°
2018 -5,1°* -2,1°* -0,2°* 3,4°* 8,1°* 12,3°* 11,9°* 11,8°* 10,7°* 2,9°* -1,5°* -7,3°* 3,7°
2019 -7,9°* -2,9°* -0,4°* 3,9°* 8,6°* 14,2°* 11,9°* 12,4°* 10,5°* 5,4°* 0,3°* -5,2°* 4,2°
2020 -6,2°* -3,9°* 0,4°* 2,9°* 12,4°* 13,0°* 12,4°* 11,6°* 7,2°* -0,8°*
2021 -2,2°* 2,1°* 4,4°* 9,2°* 13,9°* 12,7°* 12,3°*
2022 2,2°* 5,7°*
Snitt -6,6° -2,9° 0,4° 4,0° 8,4° 12,5° 12,2° 11,8° 10,3° 4,6° -1,4° -5,2°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 1,8°*
2012 -0,9°* 4,1°* 6,9°* 9,3°* 15,3°* 18,2°* 16,9°* 16,8°* 15,4°* 10,4°* 4,3°* 1,9°* 9,9°
2013 -0,0°* 3,3°* 6,3°* 9,4°* 13,2°* 17,2°* 16,9°* 16,1°* 13,7°* 8,9°* 4,4°* 0,3°* 9,1°
2014 0,4°* 4,1°* 6,2°* 9,3°* 14,6°* 18,3°* 16,6°* 15,5°* 14,2°* 9,4°* 5,5°* 2,1°* 9,7°
2015 -0,9°* 1,2°* 7,7°* 9,4°* 13,8°* 18,1°* 17,7°* 16,2°* 16,4°* 10,3°* 5,3°* 1,5°* 9,7°
2016 -1,1°* 6,0°* 7,0°* 11,3°* 13,0°* 15,7°* 16,3°* 16,6°* 13,9°* 11,4°* 5,0°* 2,5°* 9,8°
2017 0,5°* 4,8°* 6,1°* 10,4°* 13,6°* 16,4°* 16,7°* 16,6°* 16,4°* 12,0°* 5,1°* 2,7°* 10,1°
2018 1,8°* 4,7°* 5,8°* 9,4°* 13,4°* 17,6°* 16,4°* 16,2°* 15,7°* 9,5°* 5,3°* -1,2°* 9,6°
2019 -1,4°* 3,2°* 6,2°* 10,1°* 14,2°* 19,8°* 16,3°* 16,9°* 14,4°* 10,7°* 6,5°* 0,5°* 9,8°
2020 -0,6°* 2,0°* 6,0°* 8,1°* 18,0°* 17,3°* 17,1°* 17,1°* 13,5°* 5,4°*
2021 4,0°* 7,4°* 9,7°* 13,6°* 19,1°* 17,4°* 16,8°*
2022 9,3°* 11,8°*
Snitt -0,3° 3,7° 6,8° 9,8° 13,9° 17,8° 16,9° 16,5° 15,3° 10,7° 5,2° 1,3°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 18,6°*
2012 13,7°* 16,1°* 20,2°* 18,8°* 26,9°* 28,3°* 25,2°* 25,3°* 24,5°* 23,6°* 17,1°* 18,4°* 21,5°
2013 15,8°* 16,2°* 16,4°* 22,8°* 26,2°* 27,3°* 24,3°* 24,1°* 22,7°* 19,8°* 16,6°* 15,1°* 20,6°
2014 12,9°* 16,0°* 16,7°* 19,6°* 25,8°* 28,5°* 27,4°* 25,6°* 21,9°* 20,4°* 18,5°* 17,1°* 20,9°
2015 13,8°* 14,5°* 19,1°* 18,9°* 26,2°* 28,5°* 27,9°* 25,6°* 25,2°* 24,7°* 17,8°* 13,7°* 21,3°
2016 13,2°* 19,7°* 20,8°* 21,5°* 22,5°* 24,2°* 24,9°* 24,2°* 22,4°* 22,3°* 19,7°* 17,9°* 21,1°
2017 14,1°* 17,4°* 19,8°* 21,0°* 24,7°* 26,3°* 24,7°* 26,4°* 24,3°* 22,9°* 17,5°* 19,9°* 21,6°
2018 18,5°* 16,4°* 16,5°* 20,9°* 25,7°* 27,8°* 27,8°* 23,9°* 24,4°* 21,7°* 16,5°* 12,6°* 21,1°
2019 9,9°* 15,0°* 19,0°* 21,4°* 24,7°* 29,8°* 28,7°* 25,5°* 25,0°* 21,9°* 17,8°* 13,9°* 21,1°
2020 10,9°* 12,4°* 20,2°* 18,0°* 27,9°* 27,4°* 25,9°* 25,4°* 24,5°* 18,7°*
2021 20,6°* 17,8°* 19,7°* 25,9°* 27,9°* 26,0°* 26,3°*
2022 24,9°* 22,4°*
Snitt 13,6° 16,4° 19,2° 20,5° 25,4° 27,7° 26,4° 25,3° 24,0° 22,4° 17,8° 16,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 -7,7°*
2012 -12,5°* -8,0°* -6,3°* -0,5°* 3,2°* 8,8°* 10,4°* 9,0°* 7,5°* -2,9°* -6,9°* -10,2°* -0,7°
2013 -10,8°* -7,3°* -3,3°* 0,4°* 1,6°* 8,6°* 9,7°* 8,5°* 5,2°* -2,2°* -4,8°* -11,2°* -0,5°
2014 -10,8°* -9,5°* -4,7°* -1,2°* 4,7°* 8,3°* 9,8°* 8,1°* 4,2°* -1,4°* -6,3°* -8,8°* -0,6°
2015 -12,8°* -9,8°* -3,1°* 1,2°* 4,0°* 7,6°* 8,8°* 8,9°* 8,0°* 0,0°* -3,9°* -9,0°* -0,0°
2016 -9,7°* -5,8°* -4,4°* 1,0°* 3,7°* 7,5°* 9,6°* 9,9°* 5,9°* -0,3°* -3,7°* -7,5°* 0,5°
2017 -8,9°* -6,8°* -3,2°* -1,7°* 2,7°* 5,7°* 7,6°* 10,2°* 7,4°* -2,2°* -4,3°* -7,1°* -0,1°
2018 -9,4°* -5,3°* -4,4°* 0,7°* 3,5°* 7,9°* 10,1°* 10,0°* 7,1°* -2,4°* -4,6°* -12,1°* 0,1°
2019 -10,6°* -7,0°* -7,3°* -1,2°* 3,9°* 7,1°* 8,7°* 8,9°* 5,3°* -0,2°* -2,3°* -9,9°* -0,4°
2020 -10,5°* -9,1°* -2,9°* -0,1°* 6,2°* 10,6°* 8,6°* 9,2°* 1,8°* -5,7°*
2021 -6,8°* -2,1°* -2,6°* 1,5°* 7,5°* 10,5°* 9,4°*
2022 -4,6°* 2,1°*
Snitt -10,7° -7,5° -4,2° -0,2° 3,2° 7,5° 9,6° 9,2° 6,6° -1,1° -4,7° -9,3°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).