Leros - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Leros

En sommardag i augusti blir det ungefär 31 grader på dagen i Leros och 24 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 14 grader på dagen och 9 grader på natten.

 
Varmaste månaden 31,2° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 13,7° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 22,3° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Kos Airport 51 km från Leros
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Leros

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Leros månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
14°
18°
Februari
15°
19°
10°
Mars
16°
20°
11°
April
20°
25°
14°
10°
Maj
24°
30°
17°
14°
Juni
28°
34°
21°
18°
Juli
31°
36°
23°
21°
Augusti
31°
35°
24°
22°
September
28°
32°
21°
18°
Oktober
23°
28°
18°
14°
November
19°
23°
15°
11°
December
15°
20°
11°

Om statistiken för Leros

Statistiken för Leros är sammanställd av observationer från väderstationen Kos Airport som ligger 51 km från centrala Leros.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,3°* 17,1° 20,2° 24,5° 27,6°* 30,7° 31,9°* 27,8° 22,3° 21,4° 16,8°
2011 14,0° 14,6° 15,3° 17,9° 22,7° 27,6° 31,1° 30,5° 29,1° 21,8° 16,2°* 15,1° 21,3°
2012 11,2°* 12,8°* 15,4° 19,5°* 23,1° 29,3°* 32,0° 32,1° 27,7° 24,8° 19,9°* 15,2°* 21,9°
2013 13,7° 15,1° 16,5°* 20,2° 24,6°* 28,0° 29,8° 30,9° 27,4° 22,0°* 19,1° 14,0° 21,8°
2014 15,7° 15,6° 16,6° 19,4° 22,8° 27,6° 29,4° 30,6° 26,8° 22,8°* 18,4°* 17,4° 21,9°
2015 13,6°* 13,1°* 15,4° 18,2°* 23,9° 26,5° 30,3°* 31,1° 29,0° 23,1°* 19,8°* 14,9°* 21,6°
2016 13,2°* 16,9°* 16,4°* 21,9°* 22,5°* 28,5°* 30,5°* 30,0°* 27,3°* 23,0°* 18,9°* 11,5°* 21,7°
2017 11,7°* 14,2°* 16,6°* 19,4°* 23,6°* 28,6°* 31,5°* 30,9°* 27,9°* 22,5°* 18,4°* 15,8°* 21,8°
2018 14,1°* 15,8°* 17,7°* 22,1°* 26,4°* 28,7°* 32,1°* 31,3°* 29,2°* 24,0°* 20,0°* 14,3°* 23,0°
2019 13,6°* 14,7°* 17,3°* 19,5°* 24,1°* 29,6°* 29,7°* 29,9°* 25,6°* 23,3°* 20,5°* 15,8°* 22,0°
2020 13,6° 15,1° 17,4° 20,2° 27,5° 31,2° 31,6° 30,0° 26,1°* 20,1° 18,2°*
2021 16,0°* 16,6°* 15,9°* 19,7° 25,7°* 28,5°* 32,7°* 33,5° 29,2° 25,0° 16,8°
2022 13,6°* 15,3° 14,3° 20,9° 24,6° 28,9°
Snitt 13,7° 15,1° 16,3° 19,9° 24,1° 28,2° 30,9° 31,2° 28,1° 23,4° 19,3° 15,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,5°* 11,3° 13,8° 17,3° 20,9°* 23,3° 24,4°* 21,3° 17,7° 16,2° 12,5°
2011 9,0° 9,7° 10,1° 12,3° 16,0° 20,6° 23,1° 23,2° 21,9° 16,0° 11,6°* 10,1° 15,3°
2012 6,5°* 7,8°* 9,8° 13,4°* 16,7° 21,7°* 23,9° 24,3° 20,9° 18,8° 15,2°* 10,9°* 15,8°
2013 9,2° 9,9° 11,6°* 13,9° 17,9°* 20,9° 22,6° 23,6° 20,7° 15,7°* 14,3° 9,5° 15,8°
2014 10,8° 11,0° 11,0° 13,3° 16,5° 20,7° 22,1° 23,9° 21,1° 17,2°* 14,1°* 12,4° 16,2°
2015 8,7°* 8,5°* 10,8° 12,2°* 17,2° 20,1° 22,5°* 24,0° 22,0° 18,3°* 15,4°* 10,7°* 15,9°
2016 8,6°* 11,7°* 11,7°* 15,2°* 16,6°* 21,2°* 23,6°* 22,9°* 21,0°* 17,5°* 13,1°* 7,7°* 15,9°
2017 7,1°* 9,1°* 11,0°* 13,0°* 16,6°* 21,0°* 23,3°* 23,3°* 20,9°* 16,5°* 12,3°* 10,9°* 15,4°
2018 9,2°* 11,0°* 12,6°* 15,1°* 19,2°* 21,0°* 23,7°* 23,5°* 21,6°* 17,5°* 15,0°* 9,9°* 16,6°
2019 9,0°* 10,1°* 11,8°* 13,2°* 17,0°* 22,1°* 22,6°* 24,8°* 21,5°* 20,2°* 17,5°* 11,8°* 16,8°
2020 8,8° 9,6° 11,3° 13,6° 20,3° 23,2° 23,6° 22,9° 19,9°* 14,9° 13,7°*
2021 11,1°* 11,1°* 9,9°* 12,5° 17,1°* 20,1°* 23,7°* 24,1° 21,1° 17,4° 11,8°
2022 8,8°* 10,1° 8,4° 14,3° 17,0° 21,7°
Snitt 8,9° 10,1° 10,9° 13,5° 17,1° 21,0° 23,1° 23,8° 21,4° 17,7° 14,5° 11,0°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,9°* 14,2° 16,8° 20,7° 24,2°* 26,6° 27,7°* 24,2° 19,8° 18,6° 14,7°
2011 11,5° 12,1° 12,6° 15,1° 19,2° 23,9° 26,8° 26,4° 25,0° 18,7° 13,7°* 12,5° 18,1°
2012 9,0°* 10,3°* 12,6° 16,4°* 19,7° 25,2°* 27,7° 27,8° 23,8° 21,5° 17,5°* 13,0°* 18,7°
2013 11,6° 12,6° 14,0°* 17,0° 21,0°* 24,2° 26,0° 26,7° 23,8° 18,8°* 16,7° 11,5° 18,7°
2014 13,2° 13,0° 13,8° 16,3° 19,5° 24,1° 25,6° 26,9° 23,7° 19,8°* 16,1°* 14,7° 18,9°
2015 11,2°* 11,0°* 13,1° 15,1°* 20,4° 23,1° 25,9°* 27,0° 25,0° 20,4°* 17,5°* 12,5°* 18,5°
2016 10,9°* 14,2°* 14,1°* 18,3°* 19,3°* 24,4°* 26,8°* 25,9°* 23,8°* 19,9°* 15,8°* 9,4°* 18,6°
2017 9,4°* 11,5°* 13,6°* 15,8°* 20,0°* 24,7°* 27,1°* 26,5°* 23,9°* 19,3°* 15,2°* 13,2°* 18,3°
2018 11,5°* 13,3°* 15,1°* 18,1°* 22,7°* 24,7°* 27,5°* 26,8°* 24,9°* 20,2°* 17,0°* 11,9°* 19,5°
2019 11,1°* 12,3°* 14,3°* 16,1°* 20,3°* 25,5°* 26,0°* 27,1°* 23,3°* 21,6°* 19,0°* 13,6°* 19,2°
2020 11,0° 12,2° 14,0° 16,6° 23,6° 26,6° 27,1° 25,9° 22,4°* 17,0° 15,5°*
2021 13,2°* 13,5°* 12,6°* 15,8° 21,0°* 24,0°* 27,8°* 28,1° 24,5° 20,5° 13,8°
2022 11,1°* 12,6° 11,2° 17,3° 20,7° 25,0°
Snitt 11,2° 12,5° 13,5° 16,5° 20,4° 24,4° 26,7° 27,0° 24,3° 20,2° 16,7° 13,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 21,0°* 20,0° 24,0° 30,0° 34,0°* 34,0° 36,0°* 31,0° 25,0° 24,0° 22,0°
2011 18,0° 17,0° 18,0° 22,0° 28,0° 32,0° 35,0° 34,0° 32,0° 26,0° 21,0°* 19,0° 25,2°
2012 15,0°* 16,0°* 21,0° 23,0°* 27,0° 34,0°* 36,0° 36,0° 31,0° 29,0° 25,0°* 21,0°* 26,2°
2013 17,0° 18,0° 22,0°* 27,0° 30,0°* 34,0° 35,0° 33,0° 31,0° 27,0°* 22,0° 21,0° 26,4°
2014 18,0° 18,0° 21,0° 23,0° 30,0° 36,0° 33,0° 33,0° 29,2° 28,4°* 23,0°* 22,0° 26,2°
2015 18,0°* 18,0°* 19,0° 23,0°* 29,0° 31,2° 35,0°* 34,2° 35,4° 25,4°* 23,0°* 18,2°* 25,8°
2016 19,0°* 22,0°* 21,4°* 26,0°* 26,0°* 37,0°* 34,0°* 33,0°* 35,0°* 28,0°* 23,0°* 17,8°* 26,9°
2017 17,0°* 17,0°* 20,0°* 26,0°* 30,0°* 37,0°* 38,0°* 34,0°* 34,0°* 26,0°* 22,0°* 21,0°* 26,8°
2018 17,4°* 18,2°* 20,0°* 26,0°* 32,4°* 33,0°* 36,0°* 35,0°* 33,0°* 28,0°* 27,0°* 19,6°* 27,1°
2019 17,0°* 20,0°* 20,0°* 26,0°* 29,0°* 35,0°* 35,0°* 35,4°* 29,0°* 28,0°* 24,0°* 19,0°* 26,5°
2020 18,0° 19,0° 25,0° 24,0° 34,0° 36,0° 37,0° 35,0° 35,0°* 23,0° 23,0°*
2021 21,0°* 24,0°* 19,0°* 28,0° 32,0°* 35,0°* 39,0°* 40,0° 33,0° 29,0° 20,0°
2022 19,0°* 18,0° 19,4° 26,0° 33,0° 32,0°
Snitt 17,9° 18,9° 20,5° 24,9° 29,7° 34,2° 35,5° 35,1° 32,4° 27,9° 23,4° 20,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,0°* 7,0° 11,0° 15,0° 18,0°* 20,0° 22,0°* 19,0° 13,0° 13,0° 5,0°
2011 5,0° 4,0° 4,0° 10,0° 13,0° 18,0° 20,0° 20,0° 17,0° 11,0° 9,0°* 5,0° 11,3°
2012 2,0°* 2,0°* 2,0° 10,0°* 14,0° 18,0°* 21,0° 22,0° 18,0° 15,0° 10,0°* 6,0°* 11,7°
2013 1,0° 7,0° 7,0°* 11,0° 14,0°* 17,0° 21,0° 22,0° 19,0° 11,0°* 10,0° 3,0° 11,9°
2014 8,0° 8,0° 8,0° 10,0° 14,0° 17,0° 20,0° 22,8° 16,0° 14,0°* 10,0°* 9,0° 13,1°
2015 -1,2°* 1,0°* 7,0° 8,0°* 14,0° 17,8° 20,0°* 23,0° 19,0° 14,0°* 12,0°* 2,0°* 11,4°
2016 1,0°* 4,8°* 8,0°* 12,0°* 12,0°* 17,2°* 22,0°* 22,0°* 18,0°* 12,0°* 9,0°* 4,0°* 11,8°
2017 2,0°* 4,0°* 6,0°* 9,0°* 13,0°* 18,0°* 21,0°* 21,0°* 19,0°* 13,0°* 8,0°* 6,0°* 11,7°
2018 4,0°* 8,8°* 9,0°* 12,0°* 16,0°* 20,0°* 22,0°* 22,0°* 19,0°* 12,0°* 11,0°* 6,0°* 13,5°
2019 3,0°* 6,0°* 9,0°* 8,0°* 13,0°* 17,6°* 21,0°* 21,8°* 19,0°* 16,0°* 15,0°* 7,0°* 13,0°
2020 5,0° 3,0° 7,0° 11,0° 16,0° 21,0° 22,0° 21,0° 16,0°* 12,0° 11,0°*
2021 4,0°* 2,6°* 5,0°* 6,0° 14,0°* 17,0°* 21,0°* 21,0° 16,0° 15,0° 6,0°
2022 2,0°* 5,0° 2,0° 11,8° 14,0° 20,0°
Snitt 3,0° 4,7° 6,2° 10,0° 13,8° 17,8° 20,8° 21,8° 18,3° 13,5° 10,8° 5,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).