Största orterna i Ha tay

Yên Quán

Väderinstitut: YR

Yên Bài

Väderinstitut: YR

Xuân Quan

Väderinstitut: YR

Yên Lan

Väderinstitut: YR

Yên Lac

Väderinstitut: YR

Xuân Tao Xã

Väderinstitut: YR

Xuân Húc

Väderinstitut: YR

Yên Phụ

Väderinstitut: YR

Yên Bồ

Väderinstitut: YR

Yên Tâm

Väderinstitut: YR

Xuân Trach

Väderinstitut: YR

Yên Nội

Väderinstitut: YR

Yên Lãng

Väderinstitut: YR

Yen Thuy

Väderinstitut: YR

Yên Ngưu

Väderinstitut: YR

Yên Ỏn

Väderinstitut: YR

Yên Lão Giáp

Väderinstitut: YR

Yên Duyên

Väderinstitut: YR

Yên Châu

Väderinstitut: YR

Xuan Dinh

Väderinstitut: YR

Yên Mạc

Väderinstitut: YR

Xóm Pho

Väderinstitut: YR

Xóm Ngoai

Väderinstitut: YR

Xóm Ðương

Väderinstitut: YR

Xóm Trung Hâu

Väderinstitut: YR

Xóm Ngoa

Väderinstitut: YR

Xóm Tren

Väderinstitut: YR

Xóm Trong

Väderinstitut: YR

Xuân Canh

Väderinstitut: YR

Xóm Dong

Väderinstitut: YR

Platser

Ai Mộ
Ba Dương Thi
Bai Sương
Bá Dương Nội
Bách Lộc
Báo Văn
Bát Trang
Bình Trù
Bích Châu
Bích Ðại
Bạch Mai
Bảo Vệ
Bằng Lũng
Bồ Ðiền
Cam Thon
Cao Ðình
Chiểu Ðương
Chu Mật
Chung Thuy
Châm Mo
Chử Xá
Cung Thượng
Công Thôn
Cơ Xa
Cơ Xa
Cư An
Cư Linh
Cư Ða
Cư Ðồng
Cường Nỗ
Cổ Dương
Cổ Giang
Cổ Lóa
Cổ Ngõa
Cổ Nhue
Cổ Nhuế Viên
Cổ Ðộ
Dich Vong Trung
Dính Vi
Dại Mõ
Dồng Trì
Dục Nội
Dục Tú
Gia Bang
Gia Lâm Pho
Gia Quat Ha
Gia Quat Thuong
Gia Thượng
Gia Trung
Giai Lạc
Gio Nhan
Giáp Nh
Giảng Vũ
Ha Trai
Ha Vĩ
Hao Nam
Hat Môn Trai
Hoac Châu
Hoang Cau
Hoài Dưc Phủ
Hoàng Kim
Hoằng Xá
Hà Khê
Hát Môn
Hòa Lac
Hương Vĩnh
Hạ Lồi
Hạ Trì
Hạc Sơn
Hạnh Ðàn
Hậu Dương
Hậu Lộc
Hồ Khẩu
Hữu Tiệp
Ich Vinh
Khu Loc
Khuyến Lương
Khương Hạ
Kim Giao
Kim Liên
Kim Lũ
Kim Mã
Kim Nỗ
Kim Quan
Kim Sơn
Kiêu Kỵ
Kỉnh Nỗ
Le Phap
Linh Quang
Liễu Giai
Làng Mie
Lâm Du
Lâm Xuyên
Lãng Yên
Lê Xá
Lũng Ðông
Lưu Phái
Lương Quán
Lạc Trung
Lệ Chi
Lỗ Giao
Mai Chầu
Mai Dich
Mai Phúc
Mai Ðọng
Mây Thôn
Mễ Trì
Mộ Ðạo
Mỹ Ðúc
Nam Cường
Nam Dư Thượng
Nam Ðồng
Nghia Lai
Nghĩa Ðô
Nguyên Khê
Ngô Thôn
Ngõ Ðê
Ngọc Giang
Ngọc Hà
Ngọc Lâm
Ngọc Lôi
Ngọc Tảo
Nho Lâm
Nhuế Khúc
Nhân Mỹ
Nhược Công
Nhật Chiểu
Nại Tư Châu
Nại Tử Châu
Nội Ðộng
Oai Nỗ Thương
Pho To
Phu Nhi
Phu Nhi
Phu Xa
Phu Yen
Phuong Tri
Phù Lập
Phù Ninh
Phù Ðổng
Phùng Khoang
Phú Hữu
Phú Mỹ
Phú Mỹ
Phú Phong
Phú Th
Phú Thú
Phú Viên
Phú Xuyên
Phú Ða
Phú Ðổ
Phúc Lý
Phương Ðộ
Phần Sa
Phụng Thượng
Quan Am
Quan Nhần
Quan Tho
Quan Tram
Quan Tình
Quang Húc
Quảng Cư
Quỳnh Lôi
Quỳnh Ðô
Sơn Tang
Sơn Vi
Tang My
Thai Hà Ap
Thanh Am
Thanh Chiểu
Thanh Giam
Thanh Liệt
Thanh Mạc
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Thanh Thác
Thiều Xuân
Thu Vĩ
Thuan Nhue
Thuận Tốn
Thành Lững
Thôn Thượng
Thúy Hội
Thúy Lĩnh
Thương Hội
Thương Lệ
Thượng Cát
Thượng Cát
Thượng Mỗ
Thượng Phuc
Thượng Trì
Thạch Cầu
Thịnh Hào
Thịnh Thôn
Thọ Lão
Thổ Khối
Thổ Tăng
Thụy Ha
Thụy Khuê
Thụy Lôi
Thụy Phương
Thủ Lệ
Tiên Hội
Tiền Châu
Tiện Mỗ
To Hoang
Trai Tuc
Tram Thon
Triều Khúc
Triệu Xuyên
Trung Hà
Trung Hà
Trung Hà
Trung Hà
Trung Oai
Trung Phụng
Trung Quan
Trung Tự
Trung Văn
Tráng Việt
Trương Lâm
Tuân Lộ
Tân Phong
Tây Dắng
Tây Hồ
Tây Tựu
Tích Ðồng
Van Dinh
Van O
Van Thủy
Vinh Tho
Viên Chu
Vu Di
Ván Ho
Vân Trì
Vân Ðài
Vông Xuyên Nội
Văn Chương
Văn Lôi
Văn Trì
Vĩnh Khang
Vĩnh Lộc
Vĩnh Ninh
Vĩnh Phúc
Vĩnh Tuy
Vạn Diểm
Vật Lại
Vị Nhuế
Vị Trù
Vụ Dồng
Xuan Dinh
Xuân Canh
Xuân Húc
Xuân Quan
Xuân Tao Xã
Xuân Trach
Xóm An Lão
Xóm Dong
Xóm Ngoa
Xóm Ngoai
Xóm Pho
Xóm Tren
Xóm Trong
Xóm Trung Hâu
Xóm Ðòng
Xóm Ðông
Xóm Ðương
Yen Thuy
Yên Bài
Yên Bồ
Yên Châu
Yên Duyên
Yên Lac
Yên Lan
Yên Lãng
Yên Lão Giáp
Yên Mạc
Yên Ngưu
Yên Nội
Yên Phụ
Yên Quán
Yên Tâm
Yên Ỏn
Ích Vịnh
Ða Hội
Ða Tiện
Ða Tốn
Ðan Hội
Ðinh Công Hạ
Ðinh Công Hạ
Ðinh Thôn
Ðinh Xá
Ðong Kho
Ðâm Sâu
Ðình Vi Chau
Ðó Nhât
Ðông Cao
Ðông Dư Hạ
Ðông Dư Thượng
Ðông Lâu
Ðông Nhân
Ðông Phu
Ðông Sàng
Ðông Trù
Ðại Dô
Ðại Yên
Ðại Ðịnh
Ðạm Xuyên
Ðặng Xá
Ðồng Bảng
Ðồng Ðầu
Ðổng Viên