Orter

Alandsryd
Anneberg
Björkefors
Björnakullen
Björnhult
Boaryd
Bobacka
Boda
Boestad
Bor
Borningarp
Bredaryd
Brogård
Brunnstorp
Bröttjestad
Byagården
Dala
Dannäs
Dannäs
Drabanterör
Drömminge
Earyd
Ed
Ekeberg
Elmesliden
Elsegärde
Eriksbo
Eskilstorp
Flathalla
Flohult
Forneboryd
Forsheda
Fröset
Funtabo
Fägerhult
Fänestad
Gallnås
Germundstorp
Gimmarp
Grankärr
Gripenberg
Gummarp
Gunnamo
Gällaryd
Gåeryd
Gåerydsviken
Gölsaryd
Gölsebo
Gösbo
Havrida
Helmershus
Hemmershult
Herrestad
Hestra
Hindsekind
Hisinge
Hjortsjö
Hjälmaryd
Hjälmsänga
Hjälshammar
Holmebo
Horda
Hornaryd
Hov
Hult
Hyltan
Hylte
Hättebo
Håkentorp
Hånger
Högakull
Högamålen
Hökhult
Hökhult
Hörda
Hörle
Ingabo
Ivars
Jonsbo
Jussö
Karlsnäs
Kittebo
Klinthult
Kolvarp
Kuddebo
Kylahov
Källunda
Kärda
Kårafållen
Liljenäs
Lilla Rona
Lindeberg
Lindstad
Lindstad
Linnås
Loftås
Luveryd
Långshult
Långstorp
Lökaryd
Löpaskog
Malaberg
Maramö
Mistelås
Mjöhult
Mosshult
Mossle
Nederby
Nederled
Norra Brusås
Norra Ryd
Norrhyltan
Nydala
Näsbyholm
Nästa
Nöbbele
Os
Pinnarekulla
Pålshem
Ramnås
Rannäs
Risbygd
Rolstorp
Rubblarp
Rumleborg
Ryd
Rydaholm
Rydstorp
Räfsebo
Råhult
Röshult
Rössved
Sandvik
Sanna
Saxhult
Siggaskog
Sjöåkra
Skaftarp
Skaverås
Skriperyd
Skuggebo
Skyttebo
Skärvalla
Skärvälla
Slättebrohult
Slättö
Snuvebo
Spånhyltan
Stenhällan
Steningaryd
Stockarshult
Stora Björkekulla
Stora Hunnavik
Stora Hyltan
Stora Rona
Svanaryd
Svansholmen
Svensbygd
Sävrarp
Södra Brusås
Södra Ryd
Sölje
Sörsjö
Sötåsa
Tagel
Timmerhult
Tinas Ö
Toftnäs
Torp
Torskinge
Tostarp
Tovaryd
Transval
Trolleklippa
Tryggarp
Tuddabo
Tånnö
Ugglekull
Ulås
Upplid
Upplöv
Vallerstad
Vika
Voxtorp
Väderås
Vällersten
Värmeshult
Värnamo
Västhorja
Ya
Älganäs
Älgaryd
Älmhult
Ådalen
Åkerås
Ålabäckshult
Åminne
Åminne
Åstorp
Önshult
Örtebro
Östhorja