Regioner i Franska-guyana

French Guiana
Guyane

Största orterna i Franska-guyana

Cayenne

Väderinstitut: YR

Matoury

Väderinstitut: YR

Saint-Laurent-du-Maroni

Väderinstitut: YR

Kourou

Väderinstitut: YR

Rémire-Montjoly

Väderinstitut: YR

Macouria

Väderinstitut: YR

Mana

Väderinstitut: YR

Apatou

Väderinstitut: YR

Grand-Santi

Väderinstitut: YR

Sinnamary

Väderinstitut: YR

Saint-Georges-de-l'Oyapock

Väderinstitut: YR

Roura

Väderinstitut: YR

Iracoubo

Väderinstitut: YR

Camopi

Väderinstitut: YR

Tortue

Väderinstitut: YR

Vichy

Väderinstitut: YR

Roche Kawann

Väderinstitut: YR

Maripa

Väderinstitut: YR

Saint-Jean

Väderinstitut: YR

L'Enfant Perdu

Väderinstitut: YR

Village Brésilien

Väderinstitut: YR

Dégrad Neuf

Väderinstitut: YR

Plaque Roche

Väderinstitut: YR

Polémie

Väderinstitut: YR

Gaillot

Väderinstitut: YR

La Boue

Väderinstitut: YR

Grand Carbet

Väderinstitut: YR

Petit Fouet

Väderinstitut: YR

John Sirot

Väderinstitut: YR

Dégrad Tamanoir

Väderinstitut: YR