Regioner i Franska-guyana

French Guiana
Guyane

Största orterna i Franska-guyana

Cayenne

Väderinstitut: YR

Matoury

Väderinstitut: YR

Saint-Laurent-du-Maroni

Väderinstitut: YR

Kourou

Väderinstitut: YR

Rémire-Montjoly

Väderinstitut: YR

Macouria

Väderinstitut: YR

Mana

Väderinstitut: YR

Apatou

Väderinstitut: YR

Grand-Santi

Väderinstitut: YR

Sinnamary

Väderinstitut: YR

Saint-Georges-de-l'Oyapock

Väderinstitut: YR

Roura

Väderinstitut: YR

Iracoubo

Väderinstitut: YR

Camopi

Väderinstitut: YR

Zombi

Väderinstitut: YR

Zidok

Väderinstitut: YR

Zaou Tabiki

Väderinstitut: YR

Yolande

Väderinstitut: YR

Yofé

Väderinstitut: YR

Yalou Patatpe

Väderinstitut: YR

Winiwé

Väderinstitut: YR

Wilfried

Väderinstitut: YR

Wéti-Chiton

Väderinstitut: YR

Wempi

Väderinstitut: YR

Wakapou

Väderinstitut: YR

Îlet Waïwarou

Väderinstitut: YR

Îlet Vovony

Väderinstitut: YR

Village Saramaka

Väderinstitut: YR

Village Saramaka

Väderinstitut: YR

Village Saramaca

Väderinstitut: YR