Vägväder - Hur blir vädret utmed vägen?

... eller klicka på kartan.
01:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Tips! Du kan ändra färdvägen genom att dra i den blå linjen samt flytta markörerna A resp B.