Ilha de Coloane - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Ilha de Coloane

En sommardag i augusti blir det ungefär 31 grader på dagen i Ilha de Coloane och 27 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 18 grader på dagen och 13 grader på natten.

 
Varmaste månaden 31,2° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 18,0° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 18,1° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Taipa 5 km från Ilha de Coloane
Mängd data 135 månader uppdaterades senast 1 apr 2021.

Normala temperaturer för Ilha de Coloane

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Ilha de Coloane månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
18°
23°
13°
Februari
19°
24°
14°
Mars
21°
26°
17°
12°
April
24°
29°
21°
16°
Maj
28°
32°
24°
18°
Juni
31°
33°
26°
24°
Juli
31°
34°
27°
24°
Augusti
31°
35°
27°
24°
September
30°
34°
26°
23°
Oktober
28°
31°
23°
19°
November
24°
28°
20°
15°
December
19°
25°
14°

Om statistiken för Ilha de Coloane

Statistiken för Ilha de Coloane är sammanställd av observationer från väderstationen Taipa som ligger 5 km från centrala Ilha de Coloane.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,9°* 20,9°* 22,3°* 27,3°* 28,3°* 30,8°* 30,7°* 30,1° 26,4° 23,2° 19,8°
2011 13,8° 16,6° 18,5° 24,4° 27,7° 30,1° 30,6° 31,5° 29,8° 26,7° 24,6° 18,8° 24,4°
2012 15,6° 16,8°* 20,5° 25,2° 29,1° 30,2°* 30,5° 31,7° 30,5° 28,6° 23,8°* 19,3° 25,1°
2013 18,4° 21,2° 22,4°* 23,0° 27,6°* 30,1° 30,3° 30,7° 29,9° 28,1°* 23,6° 17,7° 25,3°
2014 18,7° 16,9° 20,3° 24,6° 28,3° 31,4° 32,1° 31,4° 31,4° 28,7°* 24,8°* 17,6° 25,5°
2015 18,6°* 19,1°* 21,2° 25,3°* 29,2° 31,6° 31,4°* 31,8° 30,3° 28,4°* 26,1° 19,4° 26,0°
2016 17,3° 16,8° 18,9° 24,7° 28,6°* 31,1° 32,0° 30,7° 30,3° 29,0°* 23,9°* 21,1° 25,4°
2017 20,2° 18,7° 20,6° 24,5°* 27,8° 30,8° 30,9° 31,6°* 31,4°* 28,3° 23,8° 19,4°* 25,7°
2018 17,6°* 17,8° 21,8° 25,0° 30,0° 30,6° 30,8° 30,8° 30,3° 27,4° 24,8° 20,1° 25,6°
2019 19,3° 21,5° 22,1°* 26,4° 26,7° 30,9° 31,3°* 31,1°* 30,9°* 28,6°* 25,1°* 21,0°* 26,2°
2020 20,3° 19,7° 22,4° 23,3° 31,1° 32,2° 31,0° 30,5° 27,2°* 25,5° 19,0°*
2021 17,9°* 21,9°* 23,2°*
Snitt 18,0° 18,7° 21,1° 24,4° 28,2° 30,6° 31,2° 31,2° 30,5° 28,0° 24,5° 19,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,8°* 17,3°* 19,3°* 24,1°* 25,7°* 28,0°* 27,4°* 26,2° 23,3° 19,4° 15,0°
2011 9,7° 13,1° 15,1° 20,7° 24,1° 26,6° 27,0° 27,7° 26,4° 23,5° 21,5° 12,7° 20,7°
2012 11,0° 12,3°* 16,0° 21,5° 25,1° 25,9°* 26,1° 26,5° 25,3° 23,2° 19,3°* 14,0° 20,5°
2013 12,8° 15,8° 17,9°* 19,1° 23,6°* 25,7° 25,8° 26,4° 25,4° 22,9°* 18,7° 12,1° 20,5°
2014 12,5° 11,9° 16,3° 20,8° 24,4° 26,7° 27,2° 26,3° 26,3° 23,7°* 19,6°* 12,2° 20,6°
2015 13,3°* 15,0°* 17,6° 20,6°* 25,2° 27,1° 26,6°* 26,8° 26,0° 23,2°* 21,2° 14,9° 21,4°
2016 12,8° 11,5° 15,1° 21,2° 23,6°* 26,8° 26,9° 26,2° 25,7° 24,4°* 19,1°* 16,8° 20,8°
2017 15,9° 14,4° 17,2° 20,9°* 24,1° 26,8° 26,3° 27,0°* 26,9°* 23,6° 19,4° 14,9°* 21,4°
2018 13,3°* 12,8° 17,9° 20,9° 25,9° 26,2° 26,7° 26,6° 25,7° 22,4° 20,2° 15,4° 21,2°
2019 14,5° 17,2° 18,2°* 22,5° 23,3° 26,9° 27,3°* 26,7°* 26,2°* 24,3°* 20,3°* 16,1°* 22,0°
2020 15,3° 15,4° 18,8° 18,9° 26,8° 27,6° 26,7° 26,4° 23,2°* 20,8° 14,5°*
2021 12,8°* 16,6°* 19,9°*
Snitt 13,1° 14,2° 17,3° 20,6° 24,4° 26,5° 26,9° 26,8° 26,0° 23,4° 20,0° 14,4°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,5°* 19,2°* 20,7°* 25,6°* 26,9°* 29,6°* 29,2°* 28,1° 24,8° 21,2° 17,5°
2011 12,0° 14,9° 16,8° 22,3° 25,6° 28,5° 28,8° 29,6° 28,1° 25,0° 23,0° 16,0° 22,5°
2012 13,5° 14,9°* 18,2° 23,3° 27,3° 28,1°* 28,6° 29,2° 28,1° 25,8° 21,7°* 17,0° 23,0°
2013 15,6° 18,3° 20,1°* 21,3° 25,6°* 28,2° 28,3° 28,7° 27,8° 25,6°* 21,6° 15,3° 23,0°
2014 15,8° 14,5° 18,3° 22,7° 26,3° 29,1° 29,9° 29,0° 29,0° 26,4°* 22,3°* 15,5° 23,2°
2015 16,1°* 17,0°* 19,3° 22,8°* 27,1° 29,5° 29,1°* 29,3° 28,3° 25,9°* 23,7° 17,4° 23,8°
2016 15,5° 14,3° 17,2° 22,8° 26,5°* 29,1° 29,7° 28,5° 28,2° 27,0°* 21,7°* 19,3° 23,3°
2017 18,1° 16,6° 19,0° 22,8°* 26,0° 29,0° 28,7° 29,4°* 29,3°* 26,3° 21,7° 17,4°* 23,7°
2018 15,6°* 15,3° 19,9° 23,0° 27,9° 28,3° 29,0° 28,9° 28,1° 25,2° 22,8° 18,1° 23,5°
2019 17,2° 19,6° 20,4°* 24,5° 25,3° 28,9° 29,3°* 29,1°* 28,8°* 26,7°* 23,0°* 18,7°* 24,3°
2020 18,0° 17,8° 20,7° 21,2° 29,1° 29,9° 28,9° 28,8° 25,4°* 23,0° 16,9°*
2021 15,5°* 19,3°* 21,7°*
Snitt 15,7° 16,6° 19,2° 22,5° 26,3° 28,6° 29,2° 29,1° 28,4° 25,8° 22,3° 17,2°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 26,0°* 26,0°* 27,0°* 30,0°* 32,0°* 32,0°* 34,0°* 34,0° 30,0° 25,0° 26,0°
2011 17,0° 23,0° 24,0° 28,0° 31,0° 33,0° 33,0° 35,0° 32,0° 29,0° 28,0° 25,4° 28,2°
2012 21,0° 22,7°* 26,4° 29,0° 31,8° 34,0°* 34,2° 35,6° 32,4° 31,4° 28,0°* 27,0° 29,5°
2013 25,7° 27,1° 27,0°* 28,3° 31,9°* 33,1° 34,0° 33,5° 34,0° 31,3°* 29,0° 24,8° 30,0°
2014 24,6° 23,9° 26,0° 30,2° 32,0° 34,6° 34,3° 35,5° 35,0° 32,4°* 28,0°* 21,5° 29,8°
2015 21,9°* 24,5°* 26,3° 29,0°* 32,0° 32,8° 34,9°* 37,0° 33,1° 31,0°* 30,1° 25,0° 29,8°
2016 23,7° 24,5° 24,8° 28,0° 31,2°* 33,0° 36,0° 35,0° 36,0° 31,0°* 29,3°* 25,0° 29,8°
2017 25,0° 22,2° 24,3° 29,0°* 30,0° 33,1° 37,0° 37,0°* 34,7°* 32,0° 28,3° 23,0°* 29,6°
2018 23,0°* 24,2° 25,3° 29,0° 34,0° 34,0° 33,0° 33,5° 34,8° 30,4° 28,3° 28,6° 29,8°
2019 25,5° 24,7° 26,0°* 30,0° 31,3° 32,0° 33,8°* 35,1°* 34,0°* 32,2°* 29,0°* 25,4°* 29,9°
2020 25,8° 24,6° 27,3° 28,0° 32,0° 33,5° 34,2° 33,0° 30,0°* 28,7° 22,8°*
2021 23,0°* 25,5°* 28,0°*
Snitt 23,3° 24,4° 26,0° 28,7° 31,5° 33,1° 34,2° 35,0° 33,9° 31,0° 28,3° 25,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,0°* 9,0°* 13,0°* 21,0°* 21,0°* 25,0°* 24,0°* 23,0° 16,0° 17,0° 6,0°
2011 5,0° 8,0° 13,0° 16,0° 19,0° 24,0° 25,0° 25,0° 23,0° 21,0° 17,0° 8,1° 17,0°
2012 5,3° 7,6°* 10,5° 18,2° 23,1° 24,0°* 23,8° 24,7° 22,4° 17,4° 12,2°* 6,0° 16,3°
2013 7,2° 10,1° 11,6°* 14,1° 17,0°* 22,0° 23,0° 24,1° 22,9° 18,0°* 11,9° 7,6° 15,8°
2014 9,0° 5,1° 12,2° 17,6° 18,7° 24,6° 25,0° 22,6° 24,7° 21,5°* 16,3°* 9,3° 17,2°
2015 9,4°* 8,5°* 13,7° 14,4°* 22,0° 24,8° 24,0°* 24,0° 23,9° 17,9°* 14,0° 10,8° 17,3°
2016 2,1° 6,9° 8,6° 19,0° 0,0°* 23,5° 23,9° 24,0° 21,5° 21,1°* 11,5°* 11,0° 14,4°
2017 12,3° 8,9° 13,4° 16,7°* 21,8° 24,2° 23,9° 24,0°* 24,3°* 19,7° 13,8° 8,9°* 17,7°
2018 4,9°* 6,4° 10,5° 15,0° 22,8° 23,4° 24,3° 23,9° 23,0° 19,5° 16,0° 8,3° 16,5°
2019 9,9° 11,0° 13,9°* 18,6° 18,9° 24,0° 24,8°* 24,0°* 23,9°* 18,8°* 16,7°* 12,2°* 18,1°
2020 8,8° 8,7° 14,7° 15,7° 24,4° 25,4° 24,6° 24,6° 20,8°* 14,8° 9,0°*
2021 6,0°* 14,0°* 14,7°*
Snitt 7,3° 8,5° 12,2° 16,2° 18,4° 23,6° 24,4° 24,1° 23,4° 19,3° 14,7° 8,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).