Igoumenitsa - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Igoumenitsa

En sommardag i augusti blir det ungefär 33 grader på dagen i Igoumenitsa och 22 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 14 grader på dagen och 6 grader på natten.

 
Varmaste månaden 33,1° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 14,1° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 27,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Kerkyra Airport 32 km från Igoumenitsa
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Igoumenitsa

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Igoumenitsa månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
14°
18°
-1°
Februari
15°
20°
Mars
17°
22°
April
21°
27°
11°
Maj
25°
29°
15°
11°
Juni
30°
35°
19°
15°
Juli
33°
37°
21°
18°
Augusti
33°
37°
22°
19°
September
29°
33°
19°
14°
Oktober
24°
28°
15°
10°
November
20°
24°
12°
December
16°
20°

Om statistiken för Igoumenitsa

Statistiken för Igoumenitsa är sammanställd av observationer från väderstationen Kerkyra Airport som ligger 32 km från centrala Igoumenitsa.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,3°* 16,0° 20,9° 23,8° 27,5°* 31,9° 33,0°* 26,7° 21,9° 20,6° 15,2°
2011 13,9° 15,5° 16,8°* 20,6° 24,7° 29,4° 31,8° 32,3° 30,6° 21,7° 17,5°* 14,8° 22,5°
2012 11,2°* 12,3°* 17,9° 20,1°* 24,8° 31,6°* 35,0° 34,5° 29,3° 25,5° 21,0°* 14,4°* 23,1°
2013 14,4° 14,0° 16,8°* 22,0° 26,3°* 29,7° 32,8° 34,6° 29,0° 24,1°* 20,2° 16,7° 23,4°
2014 15,9° 15,7° 17,5° 19,3° 22,8° 28,9° 30,6° 31,7° 26,5° 23,0°* 19,8°* 16,6° 22,4°
2015 14,6°* 13,9°* 16,4° 19,8°* 25,7° 29,2° 34,4°* 33,7° 29,8° 23,6°* 20,8°* 17,3°* 23,3°
2016 15,0°* 17,2°* 16,1°* 22,0°* 22,9°* 29,5°* 32,5°* 32,5°* 27,1°* 23,6°* 19,2°* 15,8°* 22,8°
2017 11,7°* 16,0°* 19,5°* 20,3°* 24,6°* 30,2°* 33,4°* 34,1°* 27,4°* 23,8°* 18,3°* 14,3°* 22,8°
2018 14,8°* 14,0°* 16,7°* 23,8°* 26,2°* 28,6°* 31,3°* 32,8°* 29,5°* 24,9°* 20,3°* 16,0°* 23,2°
2019 12,3°* 16,1°* 18,7°* 20,5°* 21,7°* 30,7°* 31,1°* 31,5°* 28,1°* 23,3°* 18,4°* 17,5°* 22,5°
2020 16,1° 16,5° 18,0° 20,5° 27,5° 32,7° 32,9° 30,3° 24,6°* 21,6° 16,4°*
2021 14,8°* 17,4°* 16,8°* 19,3°* 24,9°* 29,9°* 33,7°* 34,0° 28,5° 22,1° 15,2°
2022 14,0°* 15,3° 14,8° 20,2° 25,6° 32,1°
Snitt 14,1° 15,2° 17,1° 20,7° 24,5° 29,6° 32,6° 33,1° 28,6° 23,5° 19,8° 15,8°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,8°* 7,8° 10,9° 13,9° 17,8°* 20,9° 21,3°* 17,7° 14,2° 13,3° 9,1°
2011 5,3° 6,0° 8,1°* 10,4° 14,1° 17,8° 19,9° 20,0° 18,7° 12,1° 8,0°* 6,5° 12,3°
2012 1,6°* 6,0°* 8,1° 11,7°* 14,7° 19,1°* 22,6° 21,6° 18,8° 16,2° 12,1°* 6,6°* 13,3°
2013 6,6° 7,2° 9,4°* 11,4° 16,0°* 18,4° 20,7° 22,9° 18,4° 15,2°* 12,0° 5,7° 13,7°
2014 8,9° 8,4° 8,6° 11,3° 14,2° 19,1° 20,6° 21,1° 17,8° 14,3°* 12,2°* 7,9° 13,7°
2015 6,0°* 6,4°* 8,0° 9,8°* 14,8° 18,2° 22,3°* 22,6° 19,6° 16,2°* 11,2°* 5,8°* 13,4°
2016 6,9°* 9,9°* 8,7°* 12,3°* 14,2°* 19,4°* 21,7°* 21,4°* 18,2°* 15,2°* 10,9°* 4,1°* 13,6°
2017 3,8°* 7,7°* 8,6°* 10,1°* 14,8°* 19,6°* 21,4°* 22,3°* 18,2°* 13,0°* 10,5°* 7,1°* 13,1°
2018 6,4°* 7,9°* 9,9°* 13,1°* 17,0°* 20,2°* 21,7°* 22,9°* 19,6°* 16,2°* 12,5°* 7,1°* 14,5°
2019 4,8°* 7,1°* 8,9°* 11,8°* 13,9°* 20,3°* 22,1°* 25,3°* 21,1°* 17,2°* 15,2°* 9,8°* 14,8°
2020 4,1° 6,1° 8,4° 10,3° 17,7° 21,1° 21,9° 19,4° 14,9°* 10,7° 10,6°*
2021 8,2°* 6,9°* 7,1°* 9,8°* 14,6°* 18,4°* 22,3°* 22,7° 18,4° 14,0° 7,3°
2022 4,9°* 6,5° 5,4° 10,7° 15,0° 21,0°
Snitt 5,6° 7,2° 8,2° 11,1° 14,8° 19,0° 21,4° 22,2° 18,8° 14,9° 11,7° 7,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,6°* 12,0° 16,1° 19,0° 23,0°* 26,4° 27,0°* 22,1° 18,2° 17,2° 12,4°
2011 9,5° 10,8° 12,7°* 15,7° 19,3° 23,8° 26,2° 26,2° 24,6° 16,8° 12,6°* 10,9° 17,4°
2012 6,7°* 9,4°* 13,0° 15,9°* 19,7° 25,5°* 28,7° 28,0° 23,8° 20,5° 16,3°* 10,5°* 18,2°
2013 10,7° 10,6° 13,0°* 16,7° 21,1°* 24,0° 26,9° 28,5° 23,5° 19,3°* 15,8° 10,6° 18,4°
2014 12,2° 12,2° 13,0° 15,3° 18,5° 24,0° 25,7° 26,3° 22,1° 18,2°* 15,9°* 12,0° 17,9°
2015 10,4°* 10,2°* 12,2° 15,0°* 20,4° 23,8° 28,4°* 28,0° 24,3° 19,8°* 15,7°* 10,6°* 18,2°
2016 10,9°* 13,9°* 12,6°* 17,2°* 18,7°* 24,5°* 27,3°* 26,9°* 22,6°* 19,1°* 14,8°* 9,3°* 18,1°
2017 7,8°* 11,9°* 13,8°* 15,3°* 19,8°* 25,0°* 27,5°* 27,8°* 22,7°* 18,2°* 14,2°* 10,8°* 17,9°
2018 10,6°* 11,0°* 13,5°* 18,4°* 21,9°* 24,3°* 26,5°* 27,8°* 24,3°* 20,1°* 15,9°* 11,5°* 18,8°
2019 8,5°* 11,4°* 13,8°* 15,8°* 18,0°* 25,5°* 26,8°* 28,4°* 24,2°* 20,3°* 16,8°* 13,4°* 18,6°
2020 9,5° 11,2° 13,2° 15,4° 22,7° 27,1° 27,3° 24,6° 19,4°* 15,4° 13,2°*
2021 11,5°* 12,1°* 12,1°* 14,9°* 20,1°* 24,3°* 28,1°* 28,3° 23,4° 17,8° 11,1°
2022 9,5°* 11,0° 10,5° 15,6° 20,4° 26,8°
Snitt 9,8° 11,3° 12,7° 16,0° 19,7° 24,4° 27,1° 27,5° 23,5° 19,0° 15,5° 11,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,0°* 20,0° 26,0° 27,0° 34,0°* 37,0° 38,0°* 29,0° 25,0° 23,0° 22,0°
2011 18,0° 19,0° 21,0°* 24,0° 30,0° 34,0° 37,0° 39,0° 35,0° 29,0° 21,0°* 20,0° 27,3°
2012 14,0°* 18,2°* 22,0° 30,0°* 30,0° 37,0°* 41,0° 39,0° 35,0° 31,0° 24,2°* 17,0°* 28,2°
2013 17,0° 18,0° 23,0°* 30,0° 31,0°* 39,0° 35,0° 38,0° 33,0° 28,0°* 28,0° 22,0° 28,5°
2014 20,0° 20,0° 23,2° 26,0° 29,0° 33,0° 33,0° 35,0° 29,0° 27,0°* 22,0°* 22,0° 26,6°
2015 19,0°* 19,0°* 20,0° 24,0°* 29,0° 33,0° 40,0°* 37,0° 35,0° 27,0°* 24,0°* 20,0°* 27,3°
2016 18,0°* 22,0°* 21,0°* 27,0°* 27,0°* 36,0°* 35,0°* 35,0°* 32,0°* 27,0°* 26,0°* 19,0°* 27,1°
2017 16,0°* 21,0°* 24,0°* 24,6°* 30,0°* 33,0°* 39,0°* 39,6°* 32,0°* 28,0°* 22,0°* 18,0°* 27,3°
2018 18,2°* 17,0°* 20,0°* 31,0°* 31,0°* 33,0°* 35,0°* 35,0°* 33,0°* 29,0°* 26,0°* 20,4°* 27,4°
2019 15,2°* 21,0°* 23,2°* 27,0°* 26,0°* 35,0°* 36,0°* 37,0°* 33,4°* 28,4°* 23,0°* 21,4°* 27,2°
2020 20,0° 20,0° 22,0° 24,0° 33,2° 38,0° 36,0° 35,2° 31,0°* 25,0° 22,2°*
2021 21,0°* 23,0°* 24,0°* 30,0°* 30,0°* 41,0°* 39,0°* 39,0° 31,2° 26,2° 21,0°
2022 19,0°* 19,0° 21,0° 26,0° 30,2° 36,0°
Snitt 18,0° 19,6° 21,9° 26,9° 29,2° 35,2° 37,1° 37,3° 32,7° 28,1° 24,0° 20,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 2,0°* 2,0° 7,0° 11,0° 12,0°* 18,0° 19,0°* 14,0° 8,0° 9,0° 0,0°
2011 -1,0° 1,0° -1,0°* 7,0° 10,0° 16,0° 17,0° 15,0° 14,0° 5,0° 2,0°* -1,0° 7,0°
2012 -6,0°* 1,0°* 3,0° 7,0°* 12,0° 14,0°* 20,0° 18,0° 13,0° 10,8° 8,0°* 0,0°* 8,4°
2013 -0,2° 2,0° 2,0°* 9,0° 11,0°* 13,0° 16,0° 21,0° 15,0° 11,0°* 3,6° 2,0° 8,8°
2014 3,0° 3,0° 6,0° 6,0° 10,8° 14,0° 18,6° 18,0° 12,0° 9,0°* 6,0°* 2,8° 9,1°
2015 -2,0°* 0,0°* 1,0° 5,0°* 11,0° 15,0° 18,0°* 20,0° 15,0° 11,0°* 6,0°* 3,0°* 8,6°
2016 -1,2°* 2,0°* 4,6°* 7,0°* 11,0°* 15,0°* 19,0°* 19,0°* 15,0°* 10,6°* 4,0°* -1,2°* 8,7°
2017 -3,2°* 2,8°* 5,0°* 6,0°* 12,8°* 16,0°* 19,0°* 18,8°* 14,6°* 9,0°* 3,8°* 0,8°* 8,8°
2018 2,0°* 3,0°* 5,0°* 8,0°* 13,6°* 17,0°* 19,0°* 20,0°* 16,0°* 10,0°* 8,4°* 2,0°* 10,3°
2019 -2,0°* 3,0°* 4,0°* 8,0°* 10,0°* 15,0°* 18,0°* 20,0°* 18,0°* 13,8°* 9,0°* 2,0°* 9,9°
2020 -2,0° 1,0° 3,0° 5,0° 13,0° 18,0° 19,0° 14,0° 11,0°* 6,0° 6,0°*
2021 0,0°* -0,2°* 2,0°* 4,0°* 12,0°* 12,0°* 20,0°* 20,0° 13,0° 8,6° 1,0°
2022 -3,0°* 1,0° -0,2° 6,0° 10,8° 16,8°
Snitt -1,3° 1,7° 2,8° 6,5° 11,3° 14,5° 18,4° 19,0° 14,5° 9,8° 6,0° 1,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).