Hanoi - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Hanoi

En sommardag i juni blir det ungefär 34 grader på dagen i Hanoi och 27 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 20 grader på dagen och 14 grader på natten.

 
Varmaste månaden 34,3° Normal dagstemperatur i juni
Kallaste månaden 19,5° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 20,1° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Ha Noi 4 km från Hanoi
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Hanoi

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Hanoi månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
20°
26°
14°
Februari
21°
29°
16°
11°
Mars
24°
30°
19°
14°
April
28°
33°
22°
17°
Maj
32°
38°
25°
22°
Juni
34°
39°
27°
24°
Juli
34°
38°
27°
24°
Augusti
33°
37°
26°
24°
September
32°
36°
25°
22°
Oktober
29°
34°
23°
17°
November
26°
31°
20°
15°
December
22°
27°
15°
10°

Om statistiken för Hanoi

Statistiken för Hanoi är sammanställd av observationer från väderstationen Ha Noi som ligger 4 km från centrala Hanoi.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 23,1°* 24,3°* 25,9° 31,9°* 33,9°* 34,0°* 31,7°* 32,2° 28,9° 25,6° 22,3°
2011 14,4° 20,2° 19,2° 26,7° 30,4° 33,0°* 33,3° 32,4° 30,8° 27,4° 27,6° 20,6° 26,3°
2012 16,4° 18,4°* 22,5° 30,1°* 32,8° 34,1°* 33,1° 33,4° 31,3° 30,5° 26,2°* 20,8° 27,5°
2013 17,2°* 22,4° 27,0°* 28,2° 32,7°* 33,5° 32,0° 32,8° 30,2° 25,7° 20,1°
2014 21,7° 19,3° 21,7°* 27,2° 33,3° 33,8° 33,4°* 32,2° 32,5° 30,5°* 25,6°* 20,3° 27,6°
2015 21,4°* 21,7°* 23,6°* 28,6°* 34,7° 34,6° 33,6°* 33,3° 31,8° 30,8°* 27,5°* 20,8° 28,5°
2016 19,3° 19,9° 22,3° 28,1° 32,0°* 35,1° 33,8° 32,7° 33,2° 31,7°* 26,2°* 24,9° 28,3°
2017 22,1° 23,1° 24,6° 27,9°* 31,4° 34,0° 32,3° 32,5° 32,4°* 29,1° 25,8° 20,1°* 27,9°
2018 20,2°* 19,9° 25,6° 27,3° 33,5° 34,1° 33,5° 32,5° 31,9° 29,2° 27,3° 22,5° 28,1°
2019 19,8° 25,2° 24,9°* 30,2° 30,9° 34,5° 34,5° 33,2°* 32,8°* 29,5°* 26,4°* 22,9°* 28,7°
2020 22,0° 22,0° 25,0° 24,8° 36,0° 35,3° 32,7° 32,5° 27,6°* 26,8° 20,5°*
2021 19,2°* 23,6°* 24,5°* 28,2°* 33,4°* 35,2°* 34,4°* 34,0° 32,6° 27,1° 22,3°
2022 20,6°* 17,1° 25,1° 27,6° 29,6° 34,3°
Snitt 19,5° 21,2° 23,9° 27,7° 32,2° 34,3° 33,6° 32,8° 32,0° 29,3° 26,4° 21,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,3°* 19,1°* 20,7° 25,5°* 26,6°* 27,2°* 25,3°* 25,2° 22,1° 17,8° 15,5°
2011 10,4° 15,3° 14,6° 20,8° 23,5° 25,9°* 26,3° 25,7° 24,7° 21,8° 20,0° 13,4° 20,2°
2012 12,5° 13,7°* 18,2° 23,0°* 25,4° 26,4°* 25,9° 25,5° 24,4° 23,0° 20,0°* 15,9° 21,2°
2013 13,5°* 17,1° 21,2°* 22,2° 24,9°* 26,0° 25,6° 25,6° 24,0° 19,8° 11,1°
2014 12,6° 14,8° 18,0°* 22,9° 25,2° 26,6° 26,2°* 26,0° 25,6° 23,0°* 20,3°* 13,4° 21,2°
2015 14,3°* 17,4°* 19,6°* 21,9°* 26,3° 26,4° 26,3°* 26,5° 25,5° 23,1°* 22,2°* 15,7° 22,1°
2016 14,6° 12,9° 18,0° 23,0° 25,5°* 27,0° 26,6° 26,2° 25,8° 24,6°* 19,5°* 16,9° 21,7°
2017 16,5° 17,0° 19,2° 21,9°* 24,4° 26,6° 26,0° 26,1° 26,1°* 22,8° 19,5° 14,5°* 21,7°
2018 15,6°* 15,0° 19,5° 21,4° 25,4° 26,4° 26,7° 26,0° 25,3° 21,8° 20,0° 16,5° 21,6°
2019 15,2° 19,1° 19,9°* 24,0° 24,7° 27,1° 27,4° 26,5°* 25,1°* 22,7°* 19,5°* 15,3°* 22,2°
2020 16,7° 16,8° 20,2° 19,3° 27,5° 27,3° 26,0° 25,7° 21,5°* 20,1° 15,8°*
2021 13,6°* 17,4°* 20,5°* 22,9°* 26,1°* 27,4°* 27,1°* 26,5° 25,2° 21,7° 14,4°
2022 15,5°* 12,4° 19,7° 21,0° 23,4° 26,4°
Snitt 14,2° 15,9° 19,1° 21,9° 25,0° 26,6° 26,5° 26,0° 25,2° 22,6° 19,9° 14,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 20,0°* 21,6°* 23,2° 28,2°* 30,0°* 30,2°* 27,9°* 28,3° 25,3° 21,5° 19,0°
2011 12,5° 17,7° 17,0° 23,6° 26,6° 29,0°* 29,5° 28,7° 27,3° 24,4° 23,4° 17,2° 23,1°
2012 14,5° 16,1°* 20,3° 26,0°* 28,6° 29,7°* 29,0° 29,0° 27,4° 26,3° 23,0°* 18,3° 24,0°
2013 15,3°* 19,8° 23,8°* 24,8° 28,3°* 29,4° 28,5° 28,6° 26,8° 22,5° 15,6°
2014 17,1° 17,0° 19,8°* 25,0° 28,8° 29,7° 29,4°* 28,6° 28,6° 26,6°* 22,6°* 16,9° 24,2°
2015 17,6°* 19,3°* 21,5°* 25,0°* 30,1° 30,2° 29,8°* 29,6° 28,3° 26,6°* 24,5°* 18,3° 25,1°
2016 16,9° 16,5° 20,1° 25,3° 28,3°* 30,7° 30,0° 29,1° 29,0° 27,8°* 22,7°* 21,0° 24,8°
2017 19,2° 19,7° 21,5° 24,7°* 27,6° 29,9° 28,6° 28,9° 28,6°* 25,5° 22,3° 17,3°* 24,5°
2018 17,7°* 17,4° 22,4° 24,1° 28,9° 29,9° 29,5° 28,6° 28,3° 25,4° 23,4° 19,2° 24,6°
2019 17,5° 22,0° 22,2°* 26,8° 27,5° 30,5° 30,4° 29,1°* 28,3°* 25,8°* 22,7°* 18,7°* 25,1°
2020 19,2° 19,3° 22,6° 21,9° 31,2° 30,9° 28,7° 28,6° 24,3°* 23,3° 18,1°*
2021 16,5°* 20,6°* 22,4°* 25,3°* 29,4°* 30,9°* 30,4°* 29,9° 28,4° 24,0° 18,3°
2022 17,9°* 15,0° 22,4° 24,2° 26,1° 30,2°
Snitt 16,8° 18,5° 21,4° 24,6° 28,2° 30,1° 29,7° 28,9° 28,2° 25,6° 22,9° 18,2°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 33,0°* 31,0°* 32,0° 39,0°* 39,0°* 39,0°* 34,0°* 37,0° 33,0° 30,0° 27,0°
2011 20,0° 27,0° 24,0° 30,0° 36,0° 36,0°* 37,0° 36,0° 36,0° 33,0° 30,0° 25,0° 30,8°
2012 23,0° 27,0°* 29,0° 38,0°* 40,0° 38,6°* 37,0° 37,6° 34,0° 33,0° 33,0°* 29,0° 33,3°
2013 24,0°* 29,0° 31,0°* 34,0° 39,0°* 38,0° 35,0° 36,0° 35,0° 31,0° 25,0°
2014 26,0° 28,0° 30,0°* 32,0° 39,0° 38,0° 36,0°* 37,0° 34,0° 34,0°* 32,0°* 23,0° 32,4°
2015 27,0°* 29,0°* 30,0°* 35,0°* 39,0° 38,0° 39,0°* 38,0° 36,0° 34,0°* 34,0°* 30,0° 34,1°
2016 29,0° 33,0° 27,0° 32,0° 36,0°* 39,0° 37,0° 36,0° 36,0° 34,0°* 31,0°* 29,0° 33,3°
2017 27,0° 29,0° 31,0° 34,0°* 35,0° 41,0° 38,0° 37,0° 35,0°* 34,0° 33,0° 24,0°* 33,2°
2018 28,0°* 26,0° 30,0° 32,0° 36,0° 37,0° 39,0° 36,0° 36,0° 33,0° 31,0° 30,0° 32,8°
2019 27,0° 31,0° 31,0°* 37,0° 40,0° 39,0° 38,0° 38,0°* 36,0°* 33,0°* 30,0°* 29,0°* 34,1°
2020 28,0° 29,0° 33,0° 32,0° 39,0° 38,0° 37,0° 36,0° 34,0°* 30,0° 28,0°*
2021 25,0°* 28,0°* 29,0°* 33,0°* 39,0°* 40,0°* 38,0°* 38,0° 36,0° 34,0° 26,0°
2022 27,0°* 24,0° 32,0° 32,0° 34,0° 39,0°
Snitt 25,9° 28,7° 29,9° 33,3° 37,7° 38,6° 37,6° 36,7° 35,6° 33,6° 31,4° 27,1°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 10,0°* 13,0°* 16,0° 23,0°* 24,0°* 23,0°* 23,0°* 22,0° 13,0° 15,0° 10,0°
2011 8,0° 10,0° 9,0° 17,0° 20,0° 24,0°* 24,0° 23,0° 21,0° 19,0° 17,0° 8,0° 16,7°
2012 8,0° 10,0°* 13,0° 18,0°* 23,0° 24,0°* 24,0° 23,0° 20,0° 16,0° 15,0°* 11,0° 17,1°
2013 9,0°* 12,0° 15,0°* 18,0° 21,0°* 23,0° 24,0° 23,0° 21,0° 16,0° 7,0°
2014 6,0° 9,0° 13,0°* 19,0° 20,0° 24,0° 23,0°* 24,0° 23,0° 20,0°* 17,0°* 9,0° 17,3°
2015 9,0°* 11,0°* 15,0°* 16,0°* 23,0° 24,0° 24,0°* 23,0° 23,0° 19,0°* 15,0°* 12,0° 17,8°
2016 5,0° 9,0° 14,0° 19,0° 22,0°* 24,0° 24,0° 24,0° 24,0° 20,0°* 13,0°* 12,0° 17,5°
2017 12,0° 13,0° 15,0° 17,0°* 20,0° 24,0° 24,0° 23,0° 24,0°* 17,0° 13,0° 10,0°* 17,7°
2018 9,0°* 10,0° 14,0° 14,0° 23,0° 23,0° 24,0° 25,0° 23,0° 17,0° 15,0° 9,0° 17,2°
2019 11,0° 14,0° 16,0°* 19,0° 22,0° 23,0° 24,0° 24,0°* 21,0°* 17,0°* 17,0°* 8,0°* 18,0°
2020 11,0° 13,0° 15,0° 14,0° 24,0° 25,0° 24,0° 23,0° 16,0°* 15,0° 10,0°*
2021 9,0°* 14,0°* 16,0°* 18,0°* 22,0°* 25,0°* 25,0°* 23,0° 23,0° 18,0° 11,0°
2022 11,0°* 8,0° 16,0° 15,0° 19,0° 23,0°
Snitt 9,0° 11,0° 14,2° 16,9° 21,5° 23,8° 24,0° 23,5° 22,3° 17,5° 15,3° 9,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).