Hưng Yên - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Hưng Yên

En sommardag i juni blir det ungefär 34 grader på dagen i Hưng Yên och 28 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 20 grader på dagen och 15 grader på natten.

 
Varmaste månaden 33,9° Normal dagstemperatur i juni
Kallaste månaden 19,5° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 18,7° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Nam Dinh 26 km från Hưng Yên
Mängd data 128 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Hưng Yên

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Hưng Yên månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
20°
25°
15°
10°
Februari
21°
27°
16°
11°
Mars
24°
29°
20°
15°
April
27°
33°
23°
18°
Maj
31°
37°
26°
22°
Juni
34°
38°
28°
25°
Juli
33°
37°
28°
25°
Augusti
32°
36°
27°
24°
September
31°
34°
26°
23°
Oktober
28°
33°
23°
19°
November
26°
32°
21°
15°
December
21°
26°
16°
10°

Om statistiken för Hưng Yên

Statistiken för Hưng Yên är sammanställd av observationer från väderstationen Nam Dinh som ligger 26 km från centrala Hưng Yên.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 19,3°*
2012 15,7°* 17,8°* 21,6°* 28,6°* 31,8°* 33,4°* 32,7°* 31,9°* 30,2°* 29,3°* 26,9°* 21,2°* 26,8°
2013 16,9°* 21,8°* 25,3°* 27,0°* 32,2°* 32,6°* 31,3°* 31,7°* 28,8°* 28,3°* 24,5°* 19,4°* 26,6°
2014 20,9°* 18,6°* 21,2°* 26,9°* 31,7°* 33,2°* 32,3°* 31,3°* 31,8°* 29,7°* 25,1°* 19,7°* 26,9°
2015 20,6°* 20,6°* 23,4°* 27,4°* 33,7°* 34,4°* 32,6°* 32,8°* 30,8°* 29,7°* 26,9°* 20,3°* 27,8°
2016 18,9°* 19,1°* 21,8°* 27,2°* 31,3°* 34,2°* 33,2°* 31,7°* 31,4°* 30,0°* 25,6°* 23,0°* 27,3°
2017 21,2°* 21,8°* 22,9°* 27,0°* 30,3°* 33,0°* 31,6°* 31,9°* 31,8°* 27,7°* 24,2°* 19,3°* 26,9°
2018 19,7°* 19,2°* 24,6°* 26,2°* 32,3°* 33,7°* 32,1°* 31,6°* 31,0°* 28,4°* 26,9°* 21,7°* 27,3°
2019 20,1°* 24,5°* 24,2°* 29,5°* 29,8°* 34,5°* 34,1°* 31,0°* 30,7°* 27,6°* 24,6°* 22,1°* 27,7°
2020 21,8°* 22,1°* 24,9°* 24,7°* 35,6°* 34,4°* 31,9°* 31,6°* 26,7°* 26,4°*
2021 18,5°* 23,3°* 24,1°* 27,3°* 32,2°* 34,5°* 33,6°* 33,5°* 31,1°* 25,8°* 22,1°*
2022 20,5°* 17,1°* 25,5°* 27,2°* 29,5°* 34,3°*
Snitt 19,5° 20,6° 23,6° 27,2° 31,5° 33,9° 32,8° 31,9° 30,9° 28,3° 25,7° 20,8°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 14,4°*
2012 12,9°* 14,0°* 18,2°* 23,3°* 26,1°* 27,4°* 27,4°* 26,5°* 25,0°* 23,9°* 20,8°* 16,8°* 21,9°
2013 13,5°* 17,5°* 21,2°* 22,4°* 25,9°* 27,0°* 26,5°* 26,5°* 24,3°* 22,4°* 19,8°* 12,2°* 21,6°
2014 14,2°* 15,2°* 17,9°* 23,7°* 25,8°* 27,3°* 27,3°* 26,5°* 26,6°* 23,8°* 20,8°* 14,1°* 21,9°
2015 14,9°* 17,3°* 19,7°* 22,3°* 27,5°* 28,3°* 27,3°* 27,3°* 26,3°* 23,8°* 22,6°* 16,4°* 22,8°
2016 15,6°* 13,7°* 18,2°* 23,3°* 26,7°* 28,4°* 27,9°* 27,0°* 26,4°* 25,1°* 20,2°* 18,1°* 22,5°
2017 16,9°* 17,5°* 19,7°* 22,8°* 25,2°* 27,5°* 26,6°* 27,0°* 26,6°* 23,2°* 19,6°* 15,3°* 22,3°
2018 16,1°* 15,5°* 20,0°* 22,1°* 26,5°* 28,0°* 27,3°* 26,5°* 26,1°* 23,1°* 21,3°* 17,0°* 22,4°
2019 15,6°* 20,1°* 20,1°* 24,7°* 25,6°* 28,7°* 28,3°* 27,9°* 26,4°* 24,4°* 21,3°* 16,7°* 23,3°
2020 17,4°* 17,6°* 21,1°* 20,1°* 28,9°* 28,8°* 26,6°* 26,3°* 22,0°* 20,6°*
2021 14,5°* 18,3°* 20,8°* 23,7°* 27,1°* 28,3°* 27,8°* 27,6°* 25,6°* 21,7°* 15,0°*
2022 16,3°* 13,1°* 20,5°* 21,7°* 24,4°* 27,5°*
Snitt 15,3° 16,3° 19,8° 22,7° 26,1° 27,9° 27,5° 26,9° 26,0° 23,3° 20,8° 15,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 17,0°*
2012 14,3°* 16,0°* 19,8°* 25,6°* 28,7°* 30,1°* 29,8°* 28,9°* 27,3°* 26,3°* 23,5°* 19,0°* 24,1°
2013 15,2°* 19,6°* 23,1°* 24,5°* 28,7°* 29,4°* 28,6°* 28,9°* 26,5°* 25,2°* 22,2°* 15,7°* 24,0°
2014 17,5°* 16,9°* 19,5°* 25,1°* 28,6°* 29,9°* 29,5°* 28,6°* 28,9°* 26,6°* 22,6°* 16,9°* 24,2°
2015 17,6°* 18,9°* 21,5°* 24,7°* 30,3°* 31,0°* 29,6°* 29,7°* 28,2°* 26,4°* 24,5°* 18,4°* 25,1°
2016 17,1°* 16,3°* 19,8°* 25,1°* 28,6°* 30,8°* 30,3°* 29,4°* 28,7°* 27,3°* 22,8°* 20,6°* 24,7°
2017 19,0°* 19,5°* 21,2°* 24,7°* 27,2°* 30,0°* 28,8°* 29,1°* 28,8°* 25,2°* 21,9°* 17,3°* 24,4°
2018 17,7°* 17,3°* 22,1°* 23,8°* 29,0°* 30,5°* 29,3°* 28,6°* 28,4°* 25,6°* 23,9°* 19,2°* 24,6°
2019 17,8°* 22,0°* 22,0°* 26,9°* 27,5°* 31,2°* 31,0°* 29,3°* 28,4°* 25,9°* 23,0°* 19,2°* 25,3°
2020 19,6°* 19,8°* 22,8°* 22,2°* 31,6°* 31,2°* 29,0°* 28,9°* 24,2°* 23,3°*
2021 16,4°* 20,8°* 22,4°* 25,4°* 29,5°* 31,3°* 30,3°* 30,2°* 28,1°* 23,5°* 18,7°*
2022 18,2°* 15,3°* 22,6°* 24,1°* 26,6°* 30,6°*
Snitt 17,3° 18,4° 21,5° 24,7° 28,5° 30,6° 29,9° 29,2° 28,2° 25,6° 23,1° 18,2°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 23,2°*
2012 20,6°* 24,6°* 27,6°* 35,8°* 37,3°* 37,5°* 37,1°* 35,8°* 32,7°* 31,6°* 49,0°* 29,0°* 33,2°
2013 23,6°* 26,2°* 29,4°* 33,2°* 39,4°* 38,5°* 34,0°* 35,0°* 33,6°* 32,3°* 30,2°* 24,6°* 31,7°
2014 24,6°* 25,3°* 27,9°* 30,2°* 36,2°* 37,4°* 35,5°* 36,2°* 33,6°* 34,0°* 30,8°* 22,4°* 31,2°
2015 24,7°* 26,6°* 28,7°* 34,0°* 38,5°* 38,4°* 39,0°* 36,4°* 34,8°* 33,4°* 31,8°* 29,8°* 33,0°
2016 27,4°* 31,3°* 25,9°* 31,6°* 35,4°* 37,2°* 37,1°* 36,4°* 34,6°* 33,1°* 30,3°* 27,4°* 32,3°
2017 26,5°* 27,0°* 28,1°* 34,8°* 34,3°* 39,7°* 37,6°* 36,3°* 34,1°* 32,0°* 29,4°* 23,2°* 31,9°
2018 26,2°* 24,2°* 28,7°* 29,8°* 35,0°* 37,2°* 39,1°* 36,8°* 35,1°* 32,0°* 30,2°* 29,8°* 32,0°
2019 26,2°* 29,2°* 29,5°* 36,8°* 39,0°* 38,3°* 38,0°* 37,3°* 34,8°* 33,3°* 29,6°* 28,3°* 33,4°
2020 28,2°* 27,1°* 33,4°* 30,2°* 37,5°* 38,0°* 36,0°* 35,1°* 30,9°* 29,5°*
2021 23,8°* 26,4°* 28,7°* 30,2°* 38,3°* 39,4°* 37,3°* 37,2°* 35,5°* 33,4°* 26,0°*
2022 25,2°* 24,2°* 33,2°* 31,6°* 33,9°* 38,1°*
Snitt 25,2° 26,6° 29,2° 32,6° 36,7° 38,1° 37,3° 36,3° 34,4° 32,6° 32,3° 26,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 9,5°*
2012 8,2°* 9,5°* 12,9°* 19,3°* 23,2°* 25,0°* 24,9°* 24,2°* 22,2°* 19,2°* 14,6°* 11,0°* 17,9°
2013 8,7°* 12,4°* 15,0°* 16,4°* 21,2°* 24,0°* 24,5°* 24,4°* 21,1°* 18,8°* 15,0°* 7,4°* 17,4°
2014 9,3°* 8,2°* 13,7°* 19,6°* 19,6°* 24,7°* 25,3°* 24,1°* 24,4°* 21,6°* 17,0°* 10,6°* 18,2°
2015 9,4°* 10,4°* 15,0°* 16,2°* 24,0°* 25,5°* 24,1°* 24,2°* 22,4°* 19,2°* 15,2°* 12,8°* 18,2°
2016 5,9°* 9,4°* 14,2°* 20,4°* 23,4°* 25,7°* 23,9°* 24,8°* 23,8°* 20,6°* 14,5°* 12,6°* 18,3°
2017 12,0°* 13,7°* 15,2°* 17,8°* 21,7°* 24,8°* 24,4°* 23,4°* 24,6°* 19,4°* 13,4°* 9,2°* 18,3°
2018 8,4°* 11,4°* 14,2°* 16,4°* 23,4°* 25,1°* 25,2°* 24,8°* 24,1°* 19,8°* 16,2°* 8,8°* 18,2°
2019 10,8°* 13,4°* 16,0°* 21,2°* 21,4°* 23,4°* 25,2°* 25,0°* 23,4°* 18,6°* 17,6°* 11,2°* 18,9°
2020 12,0°* 13,8°* 15,6°* 15,4°* 25,8°* 26,7°* 24,2°* 16,6°* 19,2°* 15,8°*
2021 8,6°* 14,2°* 15,4°* 19,7°* 22,5°* 25,0°* 24,6°* 24,1°* 23,2°* 17,6°* 11,3°*
2022 11,2°* 7,8°* 17,1°* 15,6°* 19,7°* 24,3°*
Snitt 9,5° 11,3° 14,9° 18,0° 22,0° 24,9° 24,9° 24,3° 22,6° 19,4° 15,5° 10,4°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).