Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Hede. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 84 Norska gränsen - Hede
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 84 Hede - Sveg
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 70 Norska gränsen - Särna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Packad snö.
Väg 70 Särna - Älvdalen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 311 Särna - Fulunäs
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.