Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Hede. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 70 Norska gränsen - Särna
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 70 Särna - Älvdalen
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 311 Särna - Fulunäs
Normalt väglag. Vägen är våt.