Häggesta - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Häggesta

En sommardag i juli blir det ungefär 25 grader på dagen i Häggesta och 13 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka -2 grader på dagen och -7 grader på natten.

 
Varmaste månaden 25,0° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden -1,8° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 31,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Bollnäs Våtlåg 2 km från Häggesta
Mängd data 35 månader uppdaterades senast 16 maj 2019.

Normala temperaturer för Häggesta

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Häggesta månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
-2°
-7°
-20°
Februari
-2°
-10°
Mars
18°
-7°
April
Maj
19°
30°
Juni
20°
28°
10°
Juli
25°
33°
13°
Augusti
20°
29°
11°
September
18°
25°
Oktober
10°
17°
-5°
November
11°
-2°
-7°
December
-3°
-15°

Om statistiken för Häggesta

Statistiken för Häggesta är sammanställd av observationer från väderstationen Bollnäs Våtlåg som ligger 2 km från centrala Häggesta.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2013 20,3° 22,7°* 24,9° 22,8°* 17,1°* 10,9°* 4,2° 3,2°
2014 -3,2° 3,4°* 8,2° 17,3°* 19,1°* 27,6°* 22,3°* 19,1° 10,1°*
2015 -0,3°* 2,5°* 19,2°* 22,1°* 12,7°*
2016 25,3°* 20,9°* 19,0°
Snitt -1,8° 2,9° 8,2° 18,8° 20,3° 25,0° 19,7° 18,4° 10,5° 4,2° 3,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2013 7,2° 11,8°* 12,1° 11,0°* 7,4°* 2,3°* -1,9° -2,6°
2014 -6,9° -0,4°* -0,4° 5,7°* 8,9°* 15,1°* 11,7°* 6,7° 4,6°*
2015 -6,2°* -3,8°* 8,5°* 12,0°* 10,4°*
2016 12,5°* 11,3°* 9,0°
Snitt -6,6° -2,1° -0,4° 6,4° 9,8° 12,9° 11,1° 7,7° 3,4° -2,0° -2,7°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2013 13,7° 17,2°* 18,5° 17,0°* 11,7°* 6,2°* 1,3° 0,6°
2014 -5,0° 1,5°* 3,5° 11,4°* 14,0°* 21,1°* 17,0°* 12,4° 7,3°*
2015 -2,9°* -0,5°* 14,0°* 16,7°* 11,4°*
2016 18,6°* 15,8°* 13,7°
Snitt -3,9° 0,5° 3,5° 12,6° 15,1° 18,8° 15,3° 12,6° 6,8° 1,3° 0,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2013 27,0° 27,2°* 32,1° 31,0°* 26,8°* 17,7°* 11,3° 9,3°
2014 6,5° 10,0°* 17,5° 32,0°* 27,5°* 34,8°* 33,0°* 25,6° 16,2°*
2015 4,5°* 8,3°* 29,1°* 32,0°* 27,3°*
2016 31,7°* 26,6°* 24,0°
Snitt 5,5° 9,2° 17,5° 29,5° 27,9° 32,7° 29,5° 25,5° 17,0° 11,3° 9,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2013 1,1° 7,9°* 9,1° 6,8°* -0,4°* -6,9°* -6,9° -15,0°
2014 -21,4° -5,4°* -7,0° -1,3°* 4,3°* 9,6°* 5,7°* -3,2° -2,4°*
2015 -18,1°* -14,7°* 4,8°* 8,2°* 8,7°*
2016 8,6°* 6,2°* 4,1°
Snitt -19,8° -10,1° -7,0° -0,1° 5,7° 8,9° 6,9° 0,2° -4,7° -6,9° -15,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).