Gratis - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Gratis

En sommardag i juli blir det ungefär 30 grader på dagen i Gratis och 20 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 4 grader på dagen och -4 grader på natten.

 
Varmaste månaden 29,8° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 4,3° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 34,1° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Middletown Regional Hook Field Municipal Airport 17 km från Gratis
Mängd data 158 månader uppdaterades senast 1 mar 2023.

Normala temperaturer för Gratis

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Gratis månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
17°
-4°
-17°
Februari
19°
-4°
-15°
Mars
13°
25°
-8°
April
19°
28°
-3°
Maj
25°
32°
13°
Juni
28°
34°
17°
Juli
30°
34°
20°
14°
Augusti
29°
34°
18°
12°
September
27°
34°
14°
Oktober
20°
29°
-1°
November
13°
23°
-7°
December
19°
-1°
-12°

Om statistiken för Gratis

Statistiken för Gratis är sammanställd av observationer från väderstationen Middletown Regional Hook Field Municipal Airport som ligger 17 km från centrala Gratis.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 1,5°* 14,6° 21,9° 25,0° 31,5°* 31,5° 28,0° 21,2° 14,2° 1,7°
2011 1,3° 6,6° 11,9°* 20,1° 22,9°* 28,4° 32,8° 30,2° 23,7° 14,1° 7,6°*
2012 5,5°* 7,3°* 19,1° 18,3°* 26,0° 28,6°* 33,0° 29,8° 24,3°* 17,8° 11,6° 8,5°* 19,1°
2013 5,3° 5,5° 7,2°* 19,4° 23,9°* 27,6° 27,8° 28,2° 26,2° 18,4°* 10,3° 5,5° 17,1°
2014 0,9° 2,5° 10,1° 19,5° 23,7° 28,5° 27,7° 29,5° 26,0° 18,5°* 8,7°*
2015 1,0°* 11,5°* 19,7°* 26,8° 28,2° 28,9°* 28,3°* 27,8° 21,0°* 16,2° 12,6°
2016 4,8° 8,8° 16,3° 19,3°* 23,3°* 30,1° 30,5° 31,3° 28,1°* 22,4°* 16,3°* 5,3°* 19,7°
2017 8,1° 13,1° 22,6°* 23,7°* 28,5° 29,1°* 28,1°* 19,8°* 12,2° 3,1°*
2018 2,7°* 9,1° 8,8° 15,2° 27,9° 28,9° 29,8° 29,3° 27,0° 18,9° 7,1°
2019 3,5° 7,4° 9,8°* 19,4° 24,3° 26,7° 30,6°* 28,8°* 29,4°* 21,2°* 8,8°* 8,8°* 18,2°
2020 7,1° 5,9° 14,3° 16,8° 27,5°* 27,2°* 28,8° 26,4° 18,5°* 15,0°
2021 3,1°* 1,7° 15,8°* 18,4° 21,9° 28,3° 28,2°* 30,2°* 26,7° 21,3° 11,2° 11,4° 18,2°
2022 2,3° 6,8° 14,8° 16,5° 24,9° 28,5°* 29,9° 28,6° 25,5° 19,7°* 12,9° 6,4°* 18,1°
2023 7,4°* 12,6°
Snitt 4,3° 5,9° 12,9° 19,0° 24,5° 28,3° 29,8° 29,4° 26,6° 19,9° 12,6° 7,1°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -5,6°* 1,8° 7,8° 13,5° 21,3°* 18,7° 13,3° 6,2° 0,5° -4,8°
2011 -5,8° -1,7° 2,2°* 7,8° 12,9°* 17,1° 21,0° 17,9° 14,0° 4,0° -0,2°*
2012 -2,6°* -1,7°* 6,2° 5,4°* 12,6° 14,7°* 20,3° 16,1° 13,4°* 6,9° -1,2° 0,8°* 7,6°
2013 -4,0° -4,1° -1,0°* 5,5° 12,8°* 16,4° 18,7° 16,7° 13,5° 7,5°* 0,5° -3,2° 6,6°
2014 -10,1° -7,7° -2,3° 6,6° 11,5° 17,5° 16,9° 18,4° 13,4° 8,5°* -0,3°*
2015 -8,6°* 0,5°* 7,1°* 13,7° 18,4° 19,7°* 17,0°* 15,7° 8,6°* 4,8° 4,0°
2016 -5,0° -1,6° 5,1° 6,7°* 11,7°* 17,8° 20,5° 21,4° 16,9°* 11,0°* 4,0°* -1,8°* 8,9°
2017 0,3° 2,9° 9,5°* 12,4°* 16,4° 21,7°* 18,2°* 9,0°* 1,0° -5,7°*
2018 -7,8°* -0,5° -1,1° 3,1° 15,1° 17,7° 17,9° 18,7° 16,9° 8,3° -1,5°
2019 -5,0° -2,8° -1,3°* 6,3° 12,9° 16,3° 19,1°* 17,5°* 15,6°* 7,7°* -1,5°* -1,9°* 6,9°
2020 -1,1° -3,1° 3,5° 4,7° 15,8°* 20,2°* 17,1° 12,4° 7,0°* 2,4°
2021 -2,5°* -6,5° 1,6°* 5,1° 9,1° 17,1° 18,8°* 19,3°* 14,3° 11,3° -0,9° 0,5° 7,3°
2022 -7,2° -5,1° 1,3° 4,8° 12,8° 14,6°* 19,2° 17,3° 13,6° 4,5°* 1,2° -2,2°* 6,2°
2023 -0,4°* -1,0°
Snitt -4,3° -3,9° 1,5° 6,2° 12,6° 16,7° 19,6° 18,0° 14,4° 8,1° 1,2° -1,5°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,1°* 7,2° 14,5° 18,9° 25,9°* 24,5° 20,0° 13,2° 6,4° -1,7°
2011 -2,2° 2,1° 6,5°* 13,3° 17,4°* 22,4° 26,8° 23,6° 18,2° 8,5° 3,3°*
2012 1,0°* 2,5°* 11,8° 11,2°* 19,2° 21,7°* 26,2° 22,8° 18,1°* 11,6° 4,7° 4,2°* 12,9°
2013 0,6° 0,0° 2,8°* 11,9° 18,2°* 21,7° 22,9° 22,0° 19,1° 12,4°* 4,9° 0,9° 11,5°
2014 -5,0° -3,1° 3,1° 12,8° 17,5° 22,5° 22,2° 23,6° 19,1° 13,4°* 3,9°*
2015 -3,7°* 5,5°* 13,4°* 20,2° 22,9° 24,0°* 22,5°* 21,1° 14,1°* 9,8° 8,0°
2016 -0,4° 3,1° 10,3° 12,8°* 17,3°* 23,7° 25,2° 25,6° 21,9°* 16,0°* 9,7°* 1,4°* 13,9°
2017 4,0° 7,5° 15,8°* 17,9°* 22,4° 25,1°* 22,9°* 14,0°* 6,0° -1,5°*
2018 -3,0°* 4,0° 3,7° 8,5° 21,2° 22,7° 23,5° 23,5° 21,1° 13,1° 2,3°
2019 -1,6° 1,6° 3,7°* 12,1° 18,1° 21,2° 24,4°* 23,0°* 21,9°* 13,8°* 3,3°* 2,6°* 12,0°
2020 2,3° 1,2° 8,3° 10,2° 21,4°* 22,9°* 22,5° 19,0° 12,1°* 8,1°
2021 0,1°* -2,6° 7,9°* 11,1° 15,3° 22,4° 22,9°* 24,1°* 19,7° 15,7° 4,6° 5,4° 12,2°
2022 -2,8° 0,1° 7,2° 10,4° 18,6° 21,7°* 24,1° 22,7° 18,9° 11,2°* 6,4° 1,4°* 11,7°
2023 3,1°* 4,8°
Snitt -0,3° 0,6° 6,6° 12,2° 18,3° 22,2° 24,3° 23,3° 19,9° 13,4° 6,4° 2,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,0°* 42,0° 28,0° 32,0° 35,0°* 35,0° 35,0° 32,0° 23,0° 20,0°
2011 16,0° 20,0° 25,0°* 32,0° 33,0°* 35,0° 36,0° 35,0° 37,0° 22,0° 15,0°*
2012 15,0°* 21,0°* 28,0° 26,0°* 33,0° 37,0°* 37,0° 35,0° 31,0°* 26,0° 23,0° 21,0°* 27,8°
2013 20,0° 14,0° 20,0°* 28,0° 31,0°* 34,0° 34,0° 34,0° 34,0° 26,0°* 19,0° 20,0° 26,2°
2014 12,0° 19,0° 21,0° 26,0° 31,0° 34,0° 32,0° 33,0° 35,0° 32,0°* 21,0°*
2015 15,0°* 24,0°* 27,0°* 32,0° 35,0° 35,0°* 32,0°* 35,0° 28,0°* 25,0° 22,0°
2016 18,0° 24,0° 25,0° 28,0°* 32,0°* 35,0° 35,0° 35,0° 36,0°* 29,0°* 28,0°* 21,0°* 28,8°
2017 21,0° 27,0° 28,0°* 31,0°* 33,0° 33,0°* 35,0°* 29,0°* 22,0° 13,0°*
2018 16,0°* 26,0° 16,0° 27,0° 33,0° 34,0° 34,0° 33,0° 35,0° 31,0° 19,0°
2019 17,0° 17,0° 23,0°* 27,0° 31,0° 34,0° 34,0°* 34,0°* 34,0°* 34,0°* 17,0°* 18,0°* 26,7°
2020 20,0° 18,0° 25,0° 26,0° 33,0°* 31,0°* 34,0° 33,0° 29,0°* 26,0°
2021 10,0°* 17,0° 24,0°* 28,0° 31,0° 34,0° 33,0°* 35,0°* 31,0° 28,0° 21,0° 20,0° 26,0°
2022 16,0° 18,0° 27,0° 29,0° 31,0° 35,0°* 34,0° 33,0° 34,0° 26,0°* 24,0° 18,0°* 27,1°
2023 17,0°* 23,0°
Snitt 16,5° 18,5° 25,2° 27,7° 31,8° 34,4° 34,1° 34,1° 34,2° 29,2° 22,6° 18,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -16,0°* -6,0° 1,0° 2,0° 15,0°* 12,0° 7,0° -1,0° -6,0° -17,0°
2011 -21,0° -16,0° -2,0°* -1,0° 1,0°* 12,0° 15,0° 12,0° 5,0° -5,0° -9,0°*
2012 -10,0°* -10,0°* -3,0° -2,0°* 3,0° 8,0°* 15,0° 11,0° 2,0°* -1,0° -7,0° -6,0°* 0,0°
2013 -13,0° -13,0° -9,0°* -6,0° 3,0°* 9,0° 12,0° 9,0° 5,0° -2,0°* -9,0° -16,0° -2,5°
2014 -25,0° -22,0° -13,0° -5,0° 3,0° 7,0° 10,0° 10,0° 5,0° 2,0°* -11,0°*
2015 -19,0°* -13,0°* -1,0°* 5,0° 10,0° 14,0°* 13,0°* 8,0° -1,0°* -6,0° -6,0°
2016 -18,0° -14,0° -3,0° -1,0°* 1,0°* 10,0° 13,0° 14,0° 10,0°* 4,0°* -5,0°* -15,0°* -0,3°
2017 -16,0° -7,0° -1,0°* 1,0°* 10,0° 13,0°* 13,0°* -2,0°* -6,0° -18,0°*
2018 -25,0°* -14,0° -7,0° -5,0° 3,0° 10,0° 12,0° 10,0° 9,0° -1,0° -8,0°
2019 -21,0° -14,0° -13,0°* -6,0° 4,0° 8,0° 13,0°* 12,0°* 8,0°* 0,0°* -14,0°* -12,0°* -2,9°
2020 -11,0° -12,0° -8,0° -4,0° 6,0°* 16,0°* 11,0° 4,0° -2,0°* -4,0°
2021 -11,0°* -19,0° -8,0°* -5,0° 0,0° 9,0° 14,0°* 13,0°* 6,0° 0,0° -7,0° -8,0° -1,3°
2022 -19,0° -15,0° -10,0° -5,0° 4,0° 8,0°* 14,0° 12,0° 4,0° -2,0°* -9,0° -22,0°* -3,3°
2023 -8,0°* -12,0°
Snitt -16,5° -15,1° -7,9° -3,2° 2,5° 8,9° 13,5° 11,7° 6,1° -0,5° -7,4° -12,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).