Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Grankullavik. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 22 Oskarshamn - Ålem
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 01:30 och kl 05:30.
Väg 37 Bockara - Oskarhamn
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 07:00.
Väg 40 Västervik - Vimmerby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 07:30.
E 22 Ålem - Kalmar
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 01:30 och kl 05:30.
Väg 34 Högsby - Ålem
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 07:30.