Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Gävle. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 56 Gysinge - Sala
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.