Farpoint Airfield - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Farpoint Airfield

En sommardag i juli blir det ungefär 30 grader på dagen i Farpoint Airfield och 20 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 4 grader på dagen och -4 grader på natten.

 
Varmaste månaden 29,8° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 4,3° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 34,1° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Middletown Regional Hook Field Municipal Airport 13 km från Farpoint Airfield
Mängd data 172 månader uppdaterades senast 1 jun 2024.

Normala temperaturer för Farpoint Airfield

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Farpoint Airfield månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
17°
-4°
-17°
Februari
19°
-4°
-15°
Mars
13°
25°
-8°
April
19°
28°
-3°
Maj
25°
32°
13°
Juni
28°
34°
16°
Juli
30°
34°
20°
14°
Augusti
29°
34°
18°
12°
September
27°
34°
14°
Oktober
20°
29°
-1°
November
13°
23°
-7°
December
19°
-1°
-12°

Om statistiken för Farpoint Airfield

Statistiken för Farpoint Airfield är sammanställd av observationer från väderstationen Middletown Regional Hook Field Municipal Airport som ligger 13 km från centrala Farpoint Airfield.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 1,5°* 14,6° 21,9° 25,0° 31,5°* 31,5° 28,0° 21,2° 14,2° 1,7°
2011 1,3° 6,6° 11,9°* 20,1° 22,9°* 28,4° 32,8° 30,2° 23,7° 14,1° 7,6°*
2012 5,5°* 7,3°* 19,1° 18,3°* 26,0° 28,6°* 33,0° 29,8° 24,3°* 17,8° 11,6° 8,5°* 19,1°
2013 5,3° 5,5° 7,2°* 19,4° 23,9°* 27,6° 27,8° 28,2° 26,2° 18,4°* 10,3° 5,5° 17,1°
2014 0,9° 2,5° 10,1° 19,5° 23,7° 28,5° 27,7° 29,5° 26,0° 18,5°* 8,7°*
2015 1,0°* 11,5°* 19,7°* 26,8° 28,2° 28,9°* 28,3°* 27,8° 21,0°* 16,2° 12,6°
2016 4,8° 8,8° 16,3° 19,3°* 23,3°* 30,1° 30,5° 31,3° 28,1°* 22,4°* 16,3°* 5,3°* 19,7°
2017 8,1° 13,1° 22,6°* 23,7°* 28,5° 29,1°* 28,1°* 19,8°* 12,2° 3,1°*
2018 2,7°* 9,1° 8,8° 15,2° 27,9° 28,9° 29,8° 29,3° 27,0° 18,9° 7,1°
2019 3,5° 7,4° 9,8°* 19,4° 24,3° 26,7° 30,6°* 28,8°* 29,4°* 21,2°* 8,8°* 8,8°* 18,2°
2020 7,1° 5,9° 14,3° 16,8° 27,5°* 27,2°* 28,8° 26,4° 18,5°* 15,0°
2021 3,1°* 1,7° 15,8°* 18,4° 21,9° 28,3° 28,2°* 30,2°* 26,7° 21,3° 11,2° 11,4° 18,2°
2022 2,3° 6,8° 14,8° 16,5° 24,9° 28,5°* 29,9° 28,6° 25,5° 19,7°* 12,9° 6,4°* 18,1°
2023 7,4°* 12,6° 12,5° 19,0°* 23,7° 27,5° 19,4° 9,6°
2024 11,7°* 15,0° 19,8° 25,4°*
Snitt 4,3° 6,3° 13,0° 19,0° 24,5° 28,3° 29,8° 29,4° 26,6° 19,9° 12,6° 7,3°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -5,6°* 1,8° 7,8° 13,5° 21,3°* 18,7° 13,3° 6,2° 0,5° -4,8°
2011 -5,8° -1,7° 2,2°* 7,8° 12,9°* 17,1° 21,0° 17,9° 14,0° 4,0° -0,2°*
2012 -2,6°* -1,7°* 6,2° 5,4°* 12,6° 14,7°* 20,3° 16,1° 13,4°* 6,9° -1,2° 0,8°* 7,6°
2013 -4,0° -4,1° -1,0°* 5,5° 12,8°* 16,4° 18,7° 16,7° 13,5° 7,5°* 0,5° -3,2° 6,6°
2014 -10,1° -7,7° -2,3° 6,6° 11,5° 17,5° 16,9° 18,4° 13,4° 8,5°* -0,3°*
2015 -8,6°* 0,5°* 7,1°* 13,7° 18,4° 19,7°* 17,0°* 15,7° 8,6°* 4,8° 4,0°
2016 -5,0° -1,6° 5,1° 6,7°* 11,7°* 17,8° 20,5° 21,4° 16,9°* 11,0°* 4,0°* -1,8°* 8,9°
2017 0,3° 2,9° 9,5°* 12,4°* 16,4° 21,7°* 18,2°* 9,0°* 1,0° -5,7°*
2018 -7,8°* -0,5° -1,1° 3,1° 15,1° 17,7° 17,9° 18,7° 16,9° 8,3° -1,5°
2019 -5,0° -2,8° -1,3°* 6,3° 12,9° 16,3° 19,1°* 17,5°* 15,6°* 7,7°* -1,5°* -1,9°* 6,9°
2020 -1,1° -3,1° 3,5° 4,7° 15,8°* 20,2°* 17,1° 12,4° 7,0°* 2,4°
2021 -2,5°* -6,5° 1,6°* 5,1° 9,1° 17,1° 18,8°* 19,3°* 14,3° 11,3° -0,9° 0,5° 7,3°
2022 -7,2° -5,1° 1,3° 4,8° 12,8° 14,6°* 19,2° 17,3° 13,6° 4,5°* 1,2° -2,2°* 6,2°
2023 -0,4°* -1,0° 0,3° 5,3°* 9,7° 14,0° 8,0° 0,7°
2024 -1,2°* 2,1° 8,0° 14,4°*
Snitt -4,3° -3,7° 1,5° 6,2° 12,5° 16,5° 19,6° 18,0° 14,4° 8,0° 1,2° -1,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,1°* 7,2° 14,5° 18,9° 25,9°* 24,5° 20,0° 13,2° 6,4° -1,7°
2011 -2,2° 2,1° 6,5°* 13,3° 17,4°* 22,4° 26,8° 23,6° 18,2° 8,5° 3,3°*
2012 1,0°* 2,5°* 11,8° 11,2°* 19,2° 21,7°* 26,2° 22,8° 18,1°* 11,6° 4,7° 4,2°* 12,9°
2013 0,6° 0,0° 2,8°* 11,9° 18,2°* 21,7° 22,9° 22,0° 19,1° 12,4°* 4,9° 0,9° 11,5°
2014 -5,0° -3,1° 3,1° 12,8° 17,5° 22,5° 22,2° 23,6° 19,1° 13,4°* 3,9°*
2015 -3,7°* 5,5°* 13,4°* 20,2° 22,9° 24,0°* 22,5°* 21,1° 14,1°* 9,8° 8,0°
2016 -0,4° 3,1° 10,3° 12,8°* 17,3°* 23,7° 25,2° 25,6° 21,9°* 16,0°* 9,7°* 1,4°* 13,9°
2017 4,0° 7,5° 15,8°* 17,9°* 22,4° 25,1°* 22,9°* 14,0°* 6,0° -1,5°*
2018 -3,0°* 4,0° 3,7° 8,5° 21,2° 22,7° 23,5° 23,5° 21,1° 13,1° 2,3°
2019 -1,6° 1,6° 3,7°* 12,1° 18,1° 21,2° 24,4°* 23,0°* 21,9°* 13,8°* 3,3°* 2,6°* 12,0°
2020 2,3° 1,2° 8,3° 10,2° 21,4°* 22,9°* 22,5° 19,0° 12,1°* 8,1°
2021 0,1°* -2,6° 7,9°* 11,1° 15,3° 22,4° 22,9°* 24,1°* 19,7° 15,7° 4,6° 5,4° 12,2°
2022 -2,8° 0,1° 7,2° 10,4° 18,6° 21,7°* 24,1° 22,7° 18,9° 11,2°* 6,4° 1,4°* 11,7°
2023 3,1°* 4,8° 5,5° 11,6°* 16,6° 20,3° 13,3° 4,5°
2024 4,4°* 8,0° 13,6° 19,6°*
Snitt -0,3° 0,9° 6,6° 12,2° 18,3° 22,1° 24,3° 23,3° 19,9° 13,4° 6,4° 2,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,0°* 42,0° 28,0° 32,0° 35,0°* 35,0° 35,0° 32,0° 23,0° 20,0°
2011 16,0° 20,0° 25,0°* 32,0° 33,0°* 35,0° 36,0° 35,0° 37,0° 22,0° 15,0°*
2012 15,0°* 21,0°* 28,0° 26,0°* 33,0° 37,0°* 37,0° 35,0° 31,0°* 26,0° 23,0° 21,0°* 27,8°
2013 20,0° 14,0° 20,0°* 28,0° 31,0°* 34,0° 34,0° 34,0° 34,0° 26,0°* 19,0° 20,0° 26,2°
2014 12,0° 19,0° 21,0° 26,0° 31,0° 34,0° 32,0° 33,0° 35,0° 32,0°* 21,0°*
2015 15,0°* 24,0°* 27,0°* 32,0° 35,0° 35,0°* 32,0°* 35,0° 28,0°* 25,0° 22,0°
2016 18,0° 24,0° 25,0° 28,0°* 32,0°* 35,0° 35,0° 35,0° 36,0°* 29,0°* 28,0°* 21,0°* 28,8°
2017 21,0° 27,0° 28,0°* 31,0°* 33,0° 33,0°* 35,0°* 29,0°* 22,0° 13,0°*
2018 16,0°* 26,0° 16,0° 27,0° 33,0° 34,0° 34,0° 33,0° 35,0° 31,0° 19,0°
2019 17,0° 17,0° 23,0°* 27,0° 31,0° 34,0° 34,0°* 34,0°* 34,0°* 34,0°* 17,0°* 18,0°* 26,7°
2020 20,0° 18,0° 25,0° 26,0° 33,0°* 31,0°* 34,0° 33,0° 29,0°* 26,0°
2021 10,0°* 17,0° 24,0°* 28,0° 31,0° 34,0° 33,0°* 35,0°* 31,0° 28,0° 21,0° 20,0° 26,0°
2022 16,0° 18,0° 27,0° 29,0° 31,0° 35,0°* 34,0° 33,0° 34,0° 26,0°* 24,0° 18,0°* 27,1°
2023 17,0°* 23,0° 25,0° 29,0°* 31,0° 34,0° 30,0° 17,0°
2024 21,0°* 24,0° 29,0° 30,0°*
Snitt 16,5° 18,7° 25,1° 27,9° 31,6° 34,4° 34,1° 34,1° 34,2° 29,2° 22,6° 18,7°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -16,0°* -6,0° 1,0° 2,0° 15,0°* 12,0° 7,0° -1,0° -6,0° -17,0°
2011 -21,0° -16,0° -2,0°* -1,0° 1,0°* 12,0° 15,0° 12,0° 5,0° -5,0° -9,0°*
2012 -10,0°* -10,0°* -3,0° -2,0°* 3,0° 8,0°* 15,0° 11,0° 2,0°* -1,0° -7,0° -6,0°* 0,0°
2013 -13,0° -13,0° -9,0°* -6,0° 3,0°* 9,0° 12,0° 9,0° 5,0° -2,0°* -9,0° -16,0° -2,5°
2014 -25,0° -22,0° -13,0° -5,0° 3,0° 7,0° 10,0° 10,0° 5,0° 2,0°* -11,0°*
2015 -19,0°* -13,0°* -1,0°* 5,0° 10,0° 14,0°* 13,0°* 8,0° -1,0°* -6,0° -6,0°
2016 -18,0° -14,0° -3,0° -1,0°* 1,0°* 10,0° 13,0° 14,0° 10,0°* 4,0°* -5,0°* -15,0°* -0,3°
2017 -16,0° -7,0° -1,0°* 1,0°* 10,0° 13,0°* 13,0°* -2,0°* -6,0° -18,0°*
2018 -25,0°* -14,0° -7,0° -5,0° 3,0° 10,0° 12,0° 10,0° 9,0° -1,0° -8,0°
2019 -21,0° -14,0° -13,0°* -6,0° 4,0° 8,0° 13,0°* 12,0°* 8,0°* 0,0°* -14,0°* -12,0°* -2,9°
2020 -11,0° -12,0° -8,0° -4,0° 6,0°* 16,0°* 11,0° 4,0° -2,0°* -4,0°
2021 -11,0°* -19,0° -8,0°* -5,0° 0,0° 9,0° 14,0°* 13,0°* 6,0° 0,0° -7,0° -8,0° -1,3°
2022 -19,0° -15,0° -10,0° -5,0° 4,0° 8,0°* 14,0° 12,0° 4,0° -2,0°* -9,0° -22,0°* -3,3°
2023 -8,0°* -12,0° -9,0° -3,0°* 1,0° 8,0° -4,0° -7,0°
2024 -11,0°* -5,0° -3,0° 7,0°*
Snitt -16,5° -14,8° -7,7° -3,1° 2,7° 8,9° 13,5° 11,7° 6,1° -0,8° -7,4° -12,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).