Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Fårösund. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 140 Visby - Klintehamn
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 142 Visby - Hemse
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 144 Ljugarn - Sindarve
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.