Denia - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Denia

En sommardag i juli blir det ungefär 31 grader på dagen i Denia och 23 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 17 grader på dagen och 7 grader på natten.

 
Varmaste månaden 30,9° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 16,8° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 23,8° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Alicante 75 km från Denia
Mängd data 89 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Denia

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Denia månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
17°
23°
Februari
18°
24°
Mars
19°
26°
10°
April
20°
26°
12°
Maj
23°
30°
16°
Juni
28°
33°
20°
16°
Juli
31°
35°
23°
20°
Augusti
31°
36°
23°
19°
September
28°
33°
20°
16°
Oktober
24°
30°
16°
11°
November
20°
27°
11°
December
18°
23°

Om statistiken för Denia

Statistiken för Denia är sammanställd av observationer från väderstationen Alicante som ligger 75 km från centrala Denia.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 13,3°* 17,4°* 26,8°* 31,9°* 31,4°* 27,6°* 24,3°* 20,8°* 18,6°*
2016 17,9°* 18,2°* 19,1°* 21,1°* 23,3°* 27,2°* 29,8°* 29,0°* 24,9°* 20,1°* 17,1°*
2017 15,7°* 17,9°* 19,3°* 20,5°* 25,1°* 29,6°* 30,2°* 30,0°* 27,5°* 24,9°* 19,7°* 17,2°* 23,1°
2018 17,6°* 15,3°* 18,8°* 21,1°* 23,1°* 27,6°* 30,7°* 31,2°* 28,7°* 23,2°* 19,4°* 18,4°* 22,9°
2019 16,8°* 17,7°* 19,0°* 19,9°* 22,9°* 27,1°* 31,4°* 25,7°* 22,8°* 19,1°* 17,5°*
2020 16,9°* 20,5° 19,4°* 20,8°* 28,2°* 31,1° 31,6°* 28,7°* 24,8°* 21,3°*
2021 18,2°* 18,2°* 19,6°* 24,0°* 27,4°* 30,3°* 31,1°* 29,4°* 25,0° 18,4°*
2022 16,0°* 18,2°* 17,3°* 20,6° 26,0°* 30,1°
Snitt 16,8° 18,0° 18,7° 19,6° 23,1° 28,0° 30,9° 30,9° 28,1° 24,3° 20,1° 17,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 13,3°* 17,4°* 20,9°* 24,4°* 23,9°* 18,9°* 15,9°* 10,9°* 8,9°*
2016 9,5°* 10,1°* 9,7°* 12,6°* 15,0°* 19,6°* 22,1°* 20,1°* 17,0°* 11,2°* 9,5°*
2017 7,2°* 9,5°* 10,4°* 11,7°* 16,0°* 20,8°* 22,6°* 22,3°* 18,7°* 15,4°* 9,3°* 7,6°* 14,3°
2018 8,2°* 6,6°* 10,2°* 12,7°* 15,1°* 19,2°* 22,4°* 23,0°* 20,9°* 14,5°* 10,3°* 8,0°* 14,3°
2019 6,2°* 6,1°* 8,8°* 11,8°* 15,1°* 18,2°* 23,2°* 23,1°* 17,5°* 14,2°* 9,5°*
2020 6,3°* 9,3° 11,0°* 12,3°* 18,8°* 22,0° 22,5°* 19,1°* 13,6°* 11,8°*
2021 10,6°* 9,6°* 11,9°* 15,6°* 19,2°* 21,7°* 23,0°* 20,7°* 15,9° 9,7°*
2022 5,3°* 8,1°* 10,7°* 11,6° 14,6°* 19,9°
Snitt 7,1° 8,6° 10,1° 12,2° 15,6° 19,6° 22,7° 22,8° 20,2° 15,7° 11,3° 8,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 13,3°* 17,4°* 23,8°* 28,1°* 27,5°* 23,1°* 19,8°* 15,5°* 13,0°*
2016 13,5°* 13,7°* 14,2°* 16,9°* 19,1°* 23,7°* 26,0°* 24,4°* 20,7°* 15,4°* 12,8°*
2017 11,2°* 13,1°* 14,7°* 16,1°* 20,7°* 25,5°* 26,7°* 26,4°* 23,2°* 19,9°* 14,0°* 12,1°* 18,6°
2018 12,5°* 10,5°* 14,3°* 16,9°* 19,3°* 23,6°* 26,6°* 27,1°* 24,7°* 18,5°* 14,3°* 12,5°* 18,4°
2019 10,8°* 11,7°* 14,0°* 15,7°* 19,3°* 22,8°* 27,2°* 24,5°* 20,3°* 16,8°* 12,9°*
2020 10,8°* 14,3° 14,9°* 16,4°* 23,6°* 26,7° 27,0°* 23,9°* 18,7°* 15,7°*
2021 13,8°* 13,3°* 15,2°* 19,7°* 23,4°* 26,0°* 27,1°* 25,0°* 20,2° 13,7°*
2022 10,0°* 12,8°* 13,9°* 15,9° 20,9°* 25,3°
Snitt 11,5° 12,9° 14,2° 15,8° 19,5° 24,0° 26,9° 26,9° 24,1° 19,7° 15,3° 12,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 17,4°* 23,1°* 33,2°* 36,4°* 37,6°* 33,5°* 33,0°* 26,0°* 21,6°*
2016 23,0°* 23,5°* 26,4°* 26,5°* 30,3°* 31,3°* 33,9°* 35,4°* 28,8°* 29,0°* 20,1°*
2017 20,0°* 22,2°* 28,4°* 25,5°* 27,7°* 35,1°* 33,6°* 35,1°* 33,4°* 27,8°* 24,7°* 23,8°* 28,1°
2018 25,6°* 21,2°* 27,5°* 26,2°* 26,8°* 30,6°* 36,0°* 35,6°* 31,7°* 27,2°* 23,6°* 22,4°* 27,9°
2019 21,8°* 21,2°* 28,3°* 28,1°* 29,8°* 34,7°* 34,8°* 31,0°* 28,5°* 28,6°* 24,9°*
2020 23,2°* 28,0° 26,1°* 27,7°* 32,4°* 34,1° 34,1°* 32,0°* 31,6°* 27,7°*
2021 24,2°* 24,9°* 29,4°* 33,8°* 30,6°* 37,0°* 38,8°* 33,9°* 30,2° 24,1°*
2022 24,5°* 24,2°* 22,4°* 27,2° 35,6°* 36,7°
Snitt 23,0° 23,5° 26,3° 26,0° 29,6° 33,1° 35,3° 35,9° 33,0° 29,6° 26,6° 22,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 9,7°* 13,4°* 18,2°* 21,6°* 20,8°* 15,0°* 12,0°* 3,3°* 6,4°*
2016 1,9°* 3,3°* 4,8°* 7,0°* 8,6°* 14,9°* 18,3°* 15,8°* 11,4°* 5,7°* 5,8°*
2017 1,6°* 6,0°* 5,8°* 8,2°* 10,9°* 17,0°* 17,8°* 17,7°* 16,0°* 11,0°* 5,6°* 1,4°* 9,9°
2018 3,3°* 2,3°* 5,4°* 8,9°* 8,6°* 15,1°* 20,1°* 20,3°* 15,6°* 7,6°* 4,9°* 4,6°* 9,7°
2019 0,4°* 3,8°* 6,0°* 8,1°* 10,6°* 13,9°* 19,7°* 15,9°* 10,8°* 7,9°* 5,4°*
2020 2,2°* 4,9° 6,1°* 8,3°* 15,9°* 20,2° 16,4°* 13,8°* 9,8°* 6,4°*
2021 5,7°* 5,6°* 6,9°* 12,7°* 16,4°* 19,1°* 19,8°* 17,0°* 12,3° 5,5°*
2022 1,4°* 5,3°* 5,9°* 6,6° -16,7°* 17,6°
Snitt 1,8° 4,5° 5,7° 8,0° 6,9° 16,1° 19,8° 18,9° 15,6° 10,7° 5,6° 4,9°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).