Courbessac - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Courbessac

En sommardag i juli blir det ungefär 32 grader på dagen i Courbessac och 20 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 12 grader på dagen och 4 grader på natten.

 
Varmaste månaden 32,2° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 11,6° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 28,4° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Nimes / Courbessac 1 km från Courbessac
Mängd data 89 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Courbessac

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Courbessac månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
12°
17°
-1°
Februari
14°
21°
-1°
Mars
16°
23°
April
19°
26°
Maj
23°
30°
13°
Juni
29°
37°
18°
13°
Juli
32°
37°
20°
16°
Augusti
31°
38°
20°
15°
September
27°
33°
16°
11°
Oktober
20°
25°
12°
November
15°
22°
December
13°
18°

Om statistiken för Courbessac

Statistiken för Courbessac är sammanställd av observationer från väderstationen Nimes / Courbessac som ligger 1 km från centrala Courbessac.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 20,2°* 24,5°* 30,0° 33,4°* 31,1° 24,9°* 19,0°* 17,8°* 14,2°*
2016 11,9°* 13,7°* 15,0°* 18,1°* 21,6°* 27,3°* 31,1°* 31,1°* 28,4°* 19,0°* 14,7°* 13,3°* 20,4°
2017 9,0°* 14,9°* 18,4°* 19,9°* 23,7°* 30,3°* 31,3°* 31,9°* 24,4°* 22,9°* 14,3°* 10,5°* 21,0°
2018 13,6°* 8,5°* 14,5°* 20,8°* 23,0°* 28,0°* 33,2°* 31,7°* 28,2°* 20,9°* 15,1°* 13,0°* 20,9°
2019 10,3°* 15,6°* 17,8°* 18,1°* 21,5°* 29,8°* 33,3°* 29,6°* 19,6°* 14,1°* 13,3°*
2020 12,7° 16,9° 20,6° 28,0° 32,9° 32,4°* 27,3°* 19,4°* 16,7°*
2021 13,5°* 16,3°* 18,0°* 22,2°* 29,2°* 30,2°* 30,5°* 27,0°* 20,5°* 12,0°
2022 11,8°* 15,2° 15,8° 19,8° 26,7°* 31,8°
Snitt 11,6° 13,5° 16,4° 19,4° 23,3° 29,3° 32,2° 31,2° 26,7° 20,2° 15,5° 12,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 9,0°* 13,3°* 17,5° 20,9°* 17,6° 14,8°* 10,0°* 8,3°* 8,7°*
2016 5,6°* 5,2°* 5,8°* 9,6°* 12,0°* 17,1°* 19,9°* 18,8°* 17,1°* 11,3°* 7,7°* 4,4°* 11,2°
2017 1,2°* 6,7°* 8,1°* 9,6°* 12,6°* 18,6°* 19,5°* 20,0°* 13,3°* 12,2°* 6,1°* 3,4°* 10,9°
2018 6,9°* 1,9°* 6,0°* 10,2°* 13,8°* 17,8°* 20,8°* 20,8°* 16,7°* 13,2°* 8,8°* 4,6°* 11,8°
2019 2,7°* 4,3°* 6,8°* 8,2°* 12,0°* 16,4°* 21,9°* 26,7°* 16,3°* 9,1°* 6,3°*
2020 4,5° 6,1° 9,2° 16,4° 20,1° 19,4°* 15,6°* 10,0°* 8,2°*
2021 6,4°* 5,8°* 7,2°* 11,1°* 18,4°* 19,2°* 18,7°* 16,4°* 10,8°* 3,3°
2022 2,1°* 4,8° 5,2° 8,6° 14,6°* 19,4°
Snitt 3,8° 4,9° 6,3° 9,0° 12,8° 17,7° 20,4° 20,3° 15,7° 12,0° 8,0° 5,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 14,3°* 18,8°* 23,7° 26,9°* 24,0° 19,5°* 14,1°* 12,5°* 11,1°*
2016 8,5°* 9,3°* 10,2°* 13,8°* 16,5°* 22,1°* 25,4°* 24,9°* 22,7°* 14,7°* 11,0°* 8,3°* 15,6°
2017 5,0°* 10,3°* 13,1°* 14,4°* 18,4°* 24,7°* 25,9°* 25,7°* 18,6°* 17,3°* 9,8°* 6,4°* 15,8°
2018 10,2°* 5,1°* 10,2°* 15,4°* 18,1°* 23,1°* 26,9°* 26,1°* 22,0°* 16,5°* 11,6°* 8,5°* 16,1°
2019 6,4°* 9,2°* 12,2°* 13,1°* 17,0°* 23,0°* 27,2°* 28,2°* 18,0°* 11,6°* 9,5°*
2020 8,4° 11,2° 14,6° 22,2° 26,2° 25,4°* 21,1°* 14,3°* 11,8°*
2021 9,3°* 10,0°* 12,1°* 16,4°* 23,5°* 24,4°* 24,2°* 21,4°* 15,4°* 7,3°
2022 6,5°* 9,8° 10,3° 14,2° 20,4°* 25,4°
Snitt 7,5° 8,9° 11,0° 14,0° 17,9° 23,5° 26,1° 25,5° 20,9° 15,8° 11,4° 8,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 29,5°* 29,5°* 35,2° 37,9°* 37,5° 29,4°* 24,9°* 23,9°* 17,1°*
2016 17,9°* 21,8°* 21,8°* 23,5°* 28,3°* 33,9°* 36,6°* 36,7°* 35,7°* 22,8°* 20,1°* 16,1°* 26,3°
2017 14,5°* 21,1°* 24,7°* 25,8°* 31,6°* 36,8°* 35,9°* 40,9°* 30,4°* 29,0°* 21,7°* 15,1°* 27,3°
2018 19,1°* 16,9°* 20,5°* 27,9°* 28,1°* 34,0°* 37,5°* 39,9°* 34,0°* 27,3°* 21,8°* 19,3°* 27,2°
2019 15,3°* 23,0°* 25,2°* 25,2°* 30,3°* 43,7°* 38,5°* 34,4°* 24,3°* 19,7°* 19,0°*
2020 18,6° 25,1° 24,6° 34,2° 36,7° 40,8°* 34,2°* 24,7°* 22,3°*
2021 20,0°* 23,2°* 24,5°* 29,1°* 36,6°* 36,3°* 39,0°* 31,8°* 24,7°* 20,5°
2022 17,5°* 21,9° 21,5° 27,5° 32,2°* 40,5°
Snitt 17,2° 20,8° 23,1° 26,1° 29,9° 36,9° 37,1° 38,5° 32,6° 25,4° 21,6° 17,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 2,6°* 9,9°* 12,5° 17,4°* 13,7° 10,6°* 1,9°* 1,3°* 3,6°*
2016 0,2°* -0,4°* -0,8°* 4,2°* 8,6°* 12,7°* 14,9°* 14,1°* 11,8°* 5,8°* 0,7°* 0,6°* 6,0°
2017 -4,2°* 1,5°* 1,1°* 4,2°* 6,3°* 12,4°* 15,2°* 14,1°* 9,6°* 6,7°* -0,3°* -1,0°* 5,5°
2018 1,8°* -5,6°* 1,6°* 3,0°* 8,0°* 15,0°* 16,8°* 14,7°* 10,4°* 5,1°* 1,9°* -1,6°* 5,9°
2019 -0,8°* -0,6°* 2,9°* 0,7°* 7,0°* 9,6°* 17,4°* 19,5°* 11,5°* 4,2°* 0,8°*
2020 -0,7° -0,1° 3,5° 12,8° 16,8° 13,1°* 7,7°* 5,2°* 0,7°*
2021 -1,6°* 2,6°* 1,3°* 4,9°* 12,5°* 13,5°* 14,9°* 13,0°* 6,2°* -2,5°
2022 -3,5°* 0,2° -0,1° 2,3° 10,5°* 14,2°
Snitt -1,2° -1,1° 1,0° 2,7° 7,9° 12,7° 16,0° 14,9° 10,5° 6,1° 1,4° -0,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).