Conqueyrac - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Conqueyrac

En sommardag i juli blir det ungefär 19 grader på dagen i Conqueyrac och 12 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 1 grader på dagen och -3 grader på natten.

 
Varmaste månaden 18,5° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 1,3° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 21,2° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Mont Aigoual 31 km från Conqueyrac
Mängd data 86 månader uppdaterades senast 1 maj 2022.

Normala temperaturer för Conqueyrac

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Conqueyrac månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
10°
-3°
-9°
Februari
11°
-2°
-9°
Mars
11°
-1°
-7°
April
14°
-6°
Maj
10°
18°
-3°
Juni
15°
24°
Juli
19°
24°
12°
Augusti
18°
25°
12°
September
14°
20°
Oktober
16°
-2°
November
13°
-6°
December
12°
-6°

Om statistiken för Conqueyrac

Statistiken för Conqueyrac är sammanställd av observationer från väderstationen Mont Aigoual som ligger 31 km från centrala Conqueyrac.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 7,9°* 12,1°* 16,8° 20,5°* 17,1° 11,4°* 8,7°* 6,9°* 6,4°*
2016 2,2°* 1,6°* 1,1°* 4,9°* 8,1°* 13,2°* 17,8°* 18,2°* 14,6°* 9,1°* 4,5°* 5,9°* 8,4°
2017 -0,7°* 2,2°* 6,2°* 7,3°* 11,2°* 17,5°* 17,0°* 18,6°* 10,9°* 11,0°* 3,1°* 0,8°* 8,8°
2018 2,2°* -2,5°* 0,6°* 7,8°* 9,9°* 15,0°* 19,4°* 18,5°* 16,4°* 9,6°* 4,2°*
2019 -0,9°* 4,8°* 5,1°* 4,7°* 7,8°* 16,4°* 19,2°* 17,2°* 13,1°* 9,0°* 2,0°* 4,0°* 8,5°
2020 4,5°* 8,4° 13,6°* 19,6° 18,9°* 14,3°* 6,7°* 7,3°*
2021 3,1°* 3,4°* 5,3°* 8,7°* 14,7°* 16,0°* 17,1°* 14,1°* 9,0° 4,7°*
2022 3,8°* 3,1° 7,1°*
Snitt 1,3° 2,1° 3,5° 6,7° 9,6° 15,3° 18,5° 17,9° 13,5° 9,0° 4,8° 4,3°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 2,3°* 4,7°* 10,0° 12,8°* 10,6° 5,8°* 3,4°* 2,7°* 2,6°*
2016 -1,2°* -3,1°* -3,2°* 0,1°* 3,0°* 7,8°* 11,1°* 10,9°* 9,4°* 4,4°* 0,9°* 1,7°* 3,5°
2017 -5,1°* -1,4°* 1,5°* 1,1°* 6,4°* 11,0°* 10,9°* 11,8°* 5,3°* 5,9°* -1,1°* -3,4°* 3,6°
2018 -0,8°* -7,3°* -2,6°* 2,9°* 5,4°* 9,4°* 12,7°* 12,1°* 10,1°* 5,4°* 0,5°*
2019 -5,3°* -0,1°* -1,1°* 0,2°* 2,0°* 10,1°* 13,6°* 15,5°* 10,9°* 7,1°* -0,1°* 0,8°* 4,5°
2020 -1,3°* 3,4° 7,4°* 11,7° 11,4°* 8,5°* 2,5°* 3,3°*
2021 -0,4°* -1,2°* -0,2°* 2,4°* 9,3°* 9,5°* 10,3°* 9,4°* 4,4° -0,3°*
2022 -1,3°* -2,3° 0,5°*
Snitt -2,7° -2,4° -1,3° 1,3° 4,0° 9,3° 11,8° 11,8° 8,5° 4,7° 1,1° 0,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 5,0°* 8,4°* 13,3° 16,5°* 13,7° 8,5°* 6,1°* 4,7°* 4,5°*
2016 0,6°* -0,8°* -1,1°* 2,3°* 5,5°* 10,4°* 14,4°* 14,6°* 11,7°* 6,8°* 2,7°* 4,0°* 5,9°
2017 -2,9°* 0,7°* 3,6°* 4,1°* 8,7°* 14,3°* 13,8°* 15,1°* 8,1°* 8,6°* 1,1°* -1,2°* 6,2°
2018 0,7°* -5,0°* -0,9°* 5,2°* 7,6°* 12,1°* 16,0°* 15,1°* 13,0°* 7,5°* 2,5°*
2019 -3,2°* 2,4°* 2,0°* 2,3°* 5,1°* 13,4°* 16,3°* 16,3°* 12,0°* 8,1°* 1,0°* 2,4°* 6,5°
2020 1,5°* 5,7° 10,3°* 15,5° 14,9°* 11,2°* 4,6°* 5,2°*
2021 1,2°* 0,8°* 2,2°* 5,3°* 11,7°* 12,7°* 13,5°* 11,5°* 6,6° 2,3°*
2022 1,3°* 0,3° 3,5°*
Snitt -0,7° -0,2° 1,0° 3,8° 6,8° 12,2° 15,0° 14,8° 10,9° 6,9° 3,0° 2,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 18,3°* 22,1°* 24,0° 26,4°* 24,6° 15,1°* 14,9°* 16,9°* 16,0°*
2016 11,4°* 12,5°* 9,4°* 12,6°* 14,6°* 22,1°* 22,4°* 22,1°* 21,5°* 17,9°* 11,1°* 13,8°* 16,0°
2017 6,6°* 10,1°* 12,5°* 14,0°* 20,7°* 25,3°* 23,7°* 25,7°* 17,7°* 17,4°* 9,9°* 9,1°* 16,1°
2018 6,7°* 6,9°* 4,6°* 15,7°* 16,0°* 21,3°* 23,1°* 24,7°* 20,8°* 16,0°* 12,8°*
2019 10,5°* 14,5°* 12,7°* 11,9°* 16,4°* 29,6°* 24,6°* 22,3°* 21,4°* 15,9°* 9,5°* 8,2°* 16,5°
2020 13,4°* 13,5° 21,3°* 24,1° 26,7°* 21,8°* 16,3°* 15,8°*
2021 10,4°* 11,8°* 14,4°* 16,3°* 22,1°* 21,5°* 26,2°* 19,9°* 13,3° 14,3°*
2022 15,2°* 12,4° 15,3°*
Snitt 10,1° 11,1° 10,7° 14,5° 17,7° 23,7° 23,7° 24,6° 19,7° 16,0° 12,6° 12,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 -4,7°* -2,1°* 5,8° 6,2°* 4,4° 0,9°* -5,5°* -8,5°* -0,7°*
2016 -9,7°* -7,5°* -8,8°* -5,4°* -4,7°* 3,7°* 3,3°* 4,0°* 3,5°* -2,1°* -5,7°* -3,2°* -2,7°
2017 -13,1°* -6,2°* -4,7°* -5,8°* -2,6°* 1,8°* 3,8°* 3,7°* 1,1°* -1,0°* -7,7°* -9,1°* -3,3°
2018 -4,0°* -15,6°* -8,7°* -5,2°* -2,6°* 3,9°* 8,6°* 4,3°* 4,8°* -5,1°* -5,9°*
2019 -11,1°* -9,2°* -5,6°* -5,7°* -6,0°* 1,0°* 6,6°* 8,4°* 4,5°* 1,8°* -4,8°* -6,0°* -2,2°
2020 -6,0°* -1,9° 2,3°* 5,9° 4,3°* -2,5°* -1,7°* -3,3°*
2021 -5,6°* -7,4°* -9,5°* -1,8°* 5,7°* 4,3°* 5,9°* 3,9°* 0,4° -8,4°*
2022 -8,6°* -8,5° -9,2°*
Snitt -9,3° -8,8° -6,9° -5,9° -3,3° 3,5° 5,5° 5,0° 2,3° -1,9° -6,0° -5,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).