Cannes - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Cannes

En sommardag i augusti blir det ungefär 29 grader på dagen i Cannes och 19 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 14 grader på dagen och 4 grader på natten.

 
Varmaste månaden 29,0° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 13,8° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 25,2° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Cannes 5 km från Cannes
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Cannes

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Cannes månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
14°
19°
-1°
Februari
14°
18°
Mars
16°
22°
April
19°
24°
Maj
22°
28°
12°
Juni
26°
33°
17°
13°
Juli
29°
34°
19°
15°
Augusti
29°
34°
19°
15°
September
26°
31°
16°
11°
Oktober
22°
27°
12°
November
17°
22°
December
15°
19°

Om statistiken för Cannes

Statistiken för Cannes är sammanställd av observationer från väderstationen Cannes som ligger 5 km från centrala Cannes.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,3°* 14,8°* 18,8° 21,4°* 24,4° 29,7° 27,4° 24,6°* 20,2° 15,2° 11,0°
2011 12,3° 13,1° 14,9°* 19,3° 23,6°* 25,3°* 26,7° 27,7° 26,8° 21,4° 18,2° 15,4° 20,4°
2012 13,9° 12,0°* 17,5° 18,7°* 20,8° 26,1°* 29,3° 29,3° 25,7° 21,7° 17,4°* 14,1° 20,6°
2013 12,6° 12,0° 13,9°* 18,5° 21,0° 24,1° 29,1° 28,7° 26,0° 21,9°* 17,0° 15,2° 20,0°
2014 13,9° 14,3° 17,1° 19,7° 22,3° 26,7° 27,0° 28,5° 26,2° 23,2°* 17,8°* 15,2° 21,0°
2015 14,2°* 13,3°* 17,0° 18,7°* 23,0° 27,2° 31,0°* 29,2° 25,7° 20,3°* 18,2° 15,7° 21,1°
2016 14,2° 14,7° 16,3° 20,3°* 22,5°* 25,1° 28,3° 28,6° 26,9° 21,1°* 17,1°* 15,6° 20,9°
2017 12,9° 15,3° 17,6° 19,2°* 22,6° 27,7° 28,8°* 29,2°* 24,5°* 22,6° 17,5° 13,4°* 20,9°
2018 15,7°* 11,4° 15,1° 19,6° 22,4° 26,1° 29,1° 30,8° 27,2° 22,8° 17,4° 15,8° 21,1°
2019 13,6° 15,5° 18,4°* 18,2° 20,1° 27,9° 30,0° 29,3°* 26,5°* 22,6°* 16,5°* 16,2°* 21,2°
2020 15,1° 16,2° 19,5° 25,4° 28,6° 29,4°* 26,4° 20,0°* 18,2° 11,6°*
2021 12,4°* 15,4° 16,5°* 17,3°* 22,2° 27,0°* 28,0°* 29,6° 26,6° 21,6° 14,9°
2022 14,3° 15,9° 15,7° 18,6° 24,0° 29,5°
Snitt 13,8° 13,8° 16,2° 19,0° 22,2° 26,4° 28,8° 29,0° 26,1° 21,6° 17,3° 14,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,2°* 6,1°* 8,5° 11,2°* 16,3° 20,0° 17,8° 14,0°* 10,6° 6,6° 3,4°
2011 4,0° 3,9° 6,2°* 9,4° 13,0°* 16,0°* 17,5° 17,7° 16,7° 11,5° 9,1° 4,7° 10,8°
2012 3,1° 0,7°* 6,5° 9,5°* 12,0° 16,8°* 18,4° 19,1° 15,3° 12,3° 8,7°* 3,9° 10,5°
2013 2,9° 1,4° 6,4°* 9,6° 10,8° 14,5° 18,9° 18,4° 15,3° 13,5°* 6,8° 4,4° 10,3°
2014 5,3° 5,2° 6,1° 9,4° 11,6° 16,1° 17,1° 17,8° 16,1° 13,4°* 10,8°* 5,4° 11,2°
2015 3,1°* 3,5°* 6,4° 8,7°* 13,0° 16,7° 21,1°* 18,4° 14,6° 11,3°* 7,4° 6,6° 10,9°
2016 4,6° 5,7° 5,2° 9,7°* 11,6°* 16,0° 18,7° 18,3° 16,3° 11,8°* 8,0°* 4,3° 10,9°
2017 2,6° 6,3° 7,0° 8,4°* 11,9° 18,2° 18,6°* 18,8°* 13,5°* 11,9° 5,9° 3,3°* 10,5°
2018 7,2°* 3,3° 5,3° 10,3° 13,5° 17,1° 19,6° 19,7° 16,8° 13,0° 9,5° 5,4° 11,7°
2019 1,5° 3,3° 5,5°* 7,9° 10,8° 17,0° 20,1° 19,7°* 16,6°* 13,6°* 8,1°* 6,8°* 10,9°
2020 4,7° 6,1° 8,6° 15,4° 19,4° 19,6°* 16,0° 10,6°* 8,5° 5,5°*
2021 3,0°* 6,2° 5,4°* 7,7°* 11,7° 17,5°* 18,6°* 18,6° 16,5° 11,4° 4,0°
2022 2,8° 4,4° 5,6° 8,0° 14,3° 18,7°
Snitt 3,7° 4,0° 6,0° 8,9° 12,1° 16,6° 19,0° 18,7° 15,6° 12,1° 8,1° 4,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,2°* 10,5°* 13,7° 16,3°* 20,7° 25,3° 22,9° 19,4°* 15,2° 10,5° 6,8°
2011 7,6° 7,9° 10,7°* 14,5° 18,7°* 21,0°* 22,5° 23,0° 21,6° 16,2° 13,1° 9,3° 15,5°
2012 7,7° 5,7°* 11,9° 14,3°* 16,7° 22,0°* 24,2° 24,5° 20,3° 16,6° 12,3°* 8,3° 15,4°
2013 7,1° 6,3° 10,1°* 14,0° 16,1° 19,8° 24,4° 23,8° 20,7° 17,5°* 11,4° 8,6° 15,0°
2014 9,3° 9,5° 11,3° 14,7° 17,2° 21,9° 22,5° 23,2° 21,2° 17,9°* 14,2°* 9,3° 16,0°
2015 7,7°* 7,9°* 11,6° 13,9°* 18,2° 22,6° 26,5°* 24,0° 20,2° 15,4°* 12,0° 10,3° 15,9°
2016 8,9° 10,1° 10,7° 15,1°* 17,3°* 20,8° 24,0° 23,8° 21,5° 16,0°* 12,3°* 9,0° 15,8°
2017 7,1° 10,7° 12,3° 14,0°* 17,8° 23,3° 24,2°* 24,3°* 19,0°* 16,8° 10,8° 8,0°* 15,7°
2018 11,3°* 7,0° 10,1° 15,0° 18,1° 21,9° 24,7° 25,2° 21,9° 17,6° 12,9° 9,8° 16,3°
2019 6,3° 8,7° 11,9°* 13,3° 15,7° 22,7° 25,4° 24,8°* 21,5°* 17,8°* 11,7°* 11,0°* 15,9°
2020 9,1° 11,1° 14,3° 20,9° 24,3° 24,7°* 21,1° 15,1°* 12,8° 8,2°*
2021 7,1°* 10,5° 10,7°* 12,6°* 17,2° 22,4°* 23,6°* 24,2° 21,3° 16,1° 8,3°
2022 7,7° 9,6° 10,9° 13,7° 19,3° 24,3°
Snitt 8,1° 8,5° 11,1° 14,1° 17,4° 21,9° 24,3° 24,0° 20,8° 16,5° 12,2° 8,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,0°* 19,0°* 24,0° 30,0°* 28,0° 34,0° 30,0° 28,0°* 25,0° 22,0° 19,0°
2011 16,0° 16,0° 22,0°* 24,0° 29,0°* 33,0°* 31,0° 33,0° 32,0° 27,0° 20,0° 19,0° 25,2°
2012 21,0° 18,0°* 22,0° 26,0°* 25,0° 30,0°* 36,0° 33,0° 30,0° 28,0° 21,0°* 20,0° 25,8°
2013 19,0° 20,0° 19,0°* 25,0° 27,0° 31,0° 31,0° 33,0° 31,0° 25,0°* 24,0° 20,0° 25,4°
2014 20,0° 18,0° 21,0° 25,0° 27,0° 32,3° 30,0° 35,0° 32,0° 29,0°* 21,3°* 19,0° 25,8°
2015 21,1°* 17,0°* 28,0° 23,0°* 28,2° 34,0° 36,1°* 34,4° 30,1° 24,3°* 22,0° 18,0° 26,4°
2016 19,0° 19,2° 21,0° 25,0°* 27,0°* 33,0° 34,0° 34,0° 31,0° 29,0°* 22,0°* 19,0° 26,1°
2017 16,0° 18,0° 24,0° 24,0°* 27,0° 37,0° 35,0°* 38,0°* 31,0°* 27,0° 22,1° 17,0°* 26,3°
2018 23,0°* 17,0° 20,0° 26,0° 29,0° 32,0° 34,0° 34,0° 30,0° 27,0° 22,1° 20,0° 26,2°
2019 17,6° 20,2° 23,0°* 23,0° 26,0° 36,0° 37,0° 31,0°* 30,0°* 26,0°* 22,0°* 20,0°* 26,0°
2020 18,0° 20,0° 24,0° 35,0° 36,0° 33,5°* 31,0° 25,0°* 21,0° 16,0°*
2021 21,0°* 19,0° 21,0°* 22,9°* 28,0° 33,0°* 35,0°* 35,0° 30,0° 26,0° 18,0°
2022 17,0° 19,0° 24,0° 25,0° 32,0° 34,0°
Snitt 19,1° 18,3° 21,9° 24,4° 27,9° 33,0° 34,1° 33,7° 30,5° 26,5° 21,8° 18,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -3,0°* -1,0°* 3,0° 6,0°* 12,0° 16,0° 14,0° 9,0°* 5,0° -2,0° -3,0°
2011 -2,0° 1,0° 1,0°* 6,0° 9,0°* 13,0°* 14,0° 14,0° 11,0° 8,0° 4,0° -2,0° 6,4°
2012 0,0° -4,0°* 3,0° 6,0°* 7,0° 12,0°* 14,0° 15,0° 11,0° 2,0° 5,0°* -1,0° 5,8°
2013 -2,0° -3,0° 0,0°* 6,0° 6,0° 10,0° 15,0° 15,0° 11,0° 6,0°* 0,0° 1,0° 5,4°
2014 -0,1° 2,0° 1,0° 5,6° 7,0° 12,0° 14,0° 13,9° 11,7° 5,9°* 5,0°* -2,0° 6,3°
2015 -1,2°* -1,4°* 2,0° 3,5°* 8,0° 13,5° 18,8°* 14,9° 9,0° 5,0°* 1,0° 3,0° 6,3°
2016 -2,0° 0,0° 0,0° 6,0°* 5,9°* 12,8° 14,0° 15,9° 12,0° 7,9°* 2,0°* 1,0° 6,3°
2017 -4,3° 3,0° 2,0° 3,0°* 5,9° 13,7° 14,6°* 14,0°* 8,6°* 8,0° -1,0° -1,4°* 5,5°
2018 2,6°* -1,0° 0,0° 5,0° 7,5° 14,0° 15,0° 16,0° 12,0° 5,9° 2,0° 2,9° 6,8°
2019 -1,2° 1,0° 2,0°* 3,0° 6,0° 11,0° 15,7° 17,0°* 12,0°* 10,0°* 2,0°* 3,0°* 6,8°
2020 2,0° -1,0° 2,0° 12,0° 17,0° 14,0°* 7,0° 7,0°* 3,0° 1,0°*
2021 -1,0°* 0,0° 1,0°* 3,0°* 8,0° 12,0°* 15,0°* 15,0° 13,0° 8,0° 0,0°
2022 1,0° 1,0° 1,0° 2,0° 9,0° 16,0°
Snitt -0,7° -0,4° 0,9° 4,2° 7,1° 12,6° 15,3° 14,9° 10,6° 6,6° 1,9° 0,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).