Bydalen - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Bydalen

En sommardag i juli blir det ungefär 19 grader på dagen i Bydalen och 8 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka -3 grader på dagen och -10 grader på natten.

 
Varmaste månaden 18,7° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden -2,9° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 28,7° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Bydalen 1 km från Bydalen
Mängd data 141 månader uppdaterades senast 1 mar 2023.

Normala temperaturer för Bydalen

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Bydalen månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
-3°
-10°
-24°
Februari
-2°
-10°
-24°
Mars
-8°
-20°
April
14°
-4°
-14°
Maj
11°
21°
-6°
Juni
17°
26°
Juli
19°
27°
Augusti
17°
24°
September
13°
19°
-1°
Oktober
14°
-8°
November
-5°
-15°
December
-2°
-9°
-20°

Om statistiken för Bydalen

Statistiken för Bydalen är sammanställd av observationer från väderstationen Bydalen som ligger 1 km från centrala Bydalen.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -6,9°* 0,4° 5,8° 5,6° -5,6° -10,0°
2011 -2,1° -3,7° 1,2° 9,0°* 8,3°* 5,7° -0,8°
2012 -3,9° -1,5°* 3,3° 3,5°* 3,6°* 1,5° -7,5°
2013 -4,0° -2,9° -1,9°* 4,7° 7,1°* 2,0° 0,9°
2014 -6,0° 1,4° 3,4°* 6,9° 10,6°* 13,7°* 6,0°* 1,7°* -1,1°
2015 -2,6°* -0,3°* 3,8°* 5,5°* 8,5° 12,8°* 7,7°* 3,4° 1,4°
2016 -7,4° -1,0° 2,9° 5,1° 12,0°* 18,6° 15,6° 15,2° 4,5°* -0,4°* 1,6°
2017 1,0°* -1,0° 1,8° 3,9°* 10,6° 11,6°* 5,2°* -0,2° -2,0°*
2018 -2,8°* -4,6° -1,6° 7,0° 18,0° 15,0° 22,7° 16,5° 12,5°* 6,4° 3,3° -2,1° 7,5°
2019 -3,6° 0,6° 0,0°* 9,3° 8,8° 15,9° 18,5° 17,9°* 10,5° 3,7° -1,1° 0,0° 6,7°
2020 2,5° 1,1° 1,7° 5,2° 8,1° 21,3° 14,9° 18,2° 12,8° 6,2°* 4,1° 0,6°* 8,1°
2021 -6,6° -2,9° 2,4°* 4,3° 9,8°* 17,5° 21,4°* 14,9° 11,2° 8,2° 0,6°* -3,4° 6,5°
2022 -1,0° -1,7°* 5,1° 5,7° 10,9° 17,5° 16,4° 18,1° 12,2° 9,1° 1,6° -4,1°* 7,5°
2023 -1,2°* 0,6°
Snitt -2,9° -1,6° 1,7° 5,8° 10,8° 17,4° 18,7° 16,9° 12,5° 6,3° 1,3° -2,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -16,5°* -9,0° -4,4° -0,5° -13,3° -18,2°
2011 -8,5° -12,4° -8,6° -1,4°* 0,3°* -1,2° -7,6°
2012 -10,5° -10,7°* -3,0° -5,6°* -2,6°* -3,5° -14,5°
2013 -12,0° -9,9° -14,4°* -5,9° -0,3°* -4,6° -5,1°
2014 -10,7° -4,2° -5,0°* -3,1° 1,6°* 3,2°* 1,1°* -3,1°* -8,9°
2015 -8,4°* -7,3°* -5,9°* -3,4°* -0,2° 5,2°* 0,5°* -4,0° -4,7°
2016 -16,1° -8,1° -5,8° -3,7° 1,3°* 7,1° 6,2° 5,5° -2,2°* -6,4°* -4,1°
2017 -6,0°* -9,0° -7,5° -4,3°* 0,6° 4,5°* 0,5°* -7,0° -8,7°*
2018 -10,8°* -15,3° -14,5° -5,0° 3,9° 5,6° 10,3° 6,5° 4,7°* -0,1° -3,1° -8,0° -2,1°
2019 -10,8° -6,6° -8,5°* -4,4° 0,4° 6,6° 8,2° 7,9°* 2,9° -2,1° -7,8° -6,3° -1,7°
2020 -2,8° -8,6° -7,6° -2,6° -0,4° 8,3° 5,9° 6,4° 4,1° 1,7°* -1,7° -4,4°* -0,1°
2021 -16,7° -11,8° -5,9°* -4,9° 0,1°* 6,6° 9,4°* 5,7° 4,4° 1,9° -5,7°* -9,9° -2,2°
2022 -8,1° -8,3°* -5,6° -5,7° 1,3° 6,9° 6,8° 8,0° 3,0° 1,2° -3,6° -12,6°* -1,4°
2023 -8,1°* -8,0°
Snitt -10,0° -9,8° -7,8° -4,2° 1,0° 6,8° 8,0° 6,8° 4,2° -0,1° -5,0° -8,7°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -11,2°* -4,1° 0,7° 2,4° -9,2° -13,9°
2011 -4,7° -7,7° -3,2° 3,9°* 4,1°* 2,2° -3,6°
2012 -7,0° -5,6°* 0,1° -0,8°* 0,7°* -0,8° -10,5°
2013 -7,7° -6,2° -7,8°* -0,2° 3,4°* -1,2° -1,7°
2014 -8,3° -1,4° -0,5°* 2,0° 6,3°* 8,3°* 3,5°* -0,6°* -4,5°
2015 -5,2°* -3,6°* -0,8°* 1,1°* 4,4° 8,6°* 3,8°* -0,1° -1,3°
2016 -11,0° -4,3° -1,3° 0,7° 6,9°* 13,1° 10,9° 10,1° 0,7°* -3,1°* -1,0°
2017 -2,2°* -5,1° -2,7° -0,1°* 5,8° 7,8°* 2,7°* -3,6° -5,3°*
2018 -6,3°* -9,6° -7,9° 1,4° 11,5° 10,2° 17,0° 11,9° 8,4°* 3,1° 0,1° -4,6° 2,9°
2019 -6,8° -2,8° -4,0°* 2,8° 4,9° 11,8° 13,6° 13,1°* 6,7° 0,7° -4,6° -2,9° 2,7°
2020 -0,1° -3,2° -2,6° 1,1° 3,9° 15,6° 10,3° 12,7° 8,2° 3,8°* 1,0° -1,4°* 4,1°
2021 -11,4° -6,7° -1,4°* -0,1° 5,4°* 12,5° 16,0°* 10,3° 7,8° 5,0° -2,2°* -6,3° 2,4°
2022 -4,0° -4,9°* 0,1° 0,1° 6,5° 12,7° 11,7° 13,1° 7,4° 4,8° -1,1° -7,9°* 3,2°
2023 -4,1°* -3,1°
Snitt -6,1° -5,4° -2,8° 1,0° 6,2° 12,6° 13,6° 12,0° 8,1° 3,0° -1,8° -5,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 0,5°* 8,5° 12,0° 14,8° 5,9° -0,6°
2011 3,3° 3,8° 7,4° 17,8°* 19,7°* 12,5° 3,3°
2012 1,8° 4,9°* 7,8° 10,1°* 13,0°* 5,7° 3,8°
2013 3,4° 4,6° 3,4°* 9,2° 16,1°* 8,5° 10,5°
2014 3,2° 5,7° 12,6°* 15,8° 22,2°* 20,0°* 14,5°* 8,5°* 6,7°
2015 4,7°* 7,9°* 10,0°* 12,2°* 13,2° 22,1°* 12,0°* 14,3° 6,2°
2016 3,6° 4,4° 10,5° 9,2° 20,1°* 26,3° 20,8° 20,6° 11,0°* 5,4°* 7,8°
2017 9,4°* 7,0° 7,9° 8,9°* 20,5° 16,3°* 11,7°* 7,5° 8,4°*
2018 1,5°* 1,7° 5,7° 16,1° 26,9° 22,7° 28,3° 27,3° 22,5°* 19,0° 9,9° 3,9° 15,5°
2019 5,9° 10,1° 8,0°* 17,8° 21,4° 26,4° 29,6° 24,4°* 19,2° 9,8° 5,1° 6,9° 15,4°
2020 8,8° 6,0° 8,5° 15,1° 23,3° 28,0° 22,1° 24,3° 17,7° 13,7°* 11,1° 4,9°* 15,3°
2021 0,7° 6,5° 7,8°* 12,2° 22,5°* 24,1° 27,5°* 21,3° 18,5° 16,6° 7,9°* 6,0° 14,3°
2022 7,0° 4,6°* 15,1° 19,2° 18,8° 28,7° 25,3° 25,4° 17,3° 14,1° 10,3° 1,6°* 15,6°
2023 8,3°* 6,8°
Snitt 4,7° 5,3° 8,7° 13,5° 21,0° 26,0° 26,5° 23,9° 19,4° 14,3° 8,7° 5,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -37,1°* -27,1° -11,1° -12,0° -25,9° -32,8°
2011 -24,1° -25,0° -18,7° -7,0°* -4,0°* -6,4° -19,2°
2012 -23,7° -29,5°* -9,3° -14,4°* -15,7°* -12,4° -26,1°
2013 -25,6° -28,3° -25,3°* -19,0° -12,0°* -14,2° -14,8°
2014 -21,6° -11,7° -23,9°* -12,9° -8,1°* -3,4°* -5,6°* -10,1°* -23,6°
2015 -23,1°* -25,5°* -15,8°* -15,0°* -6,8° 0,5°* -5,4°* -14,7° -15,6°
2016 -31,1° -19,9° -14,3° -12,0° -3,4°* -0,2° 1,4° 0,9° -9,6°* -18,4°* -16,0°
2017 -26,8°* -18,7° -23,4° -11,6°* -5,0° -0,4°* -4,6°* -19,2° -18,6°*
2018 -27,2°* -31,3° -30,2° -19,5° -1,5° 0,6° 3,1° -0,7° -0,2°* -14,5° -13,7° -23,1° -13,2°
2019 -26,3° -23,9° -25,5°* -20,3° -6,0° 1,5° 1,4° 2,6°* -2,3° -8,6° -19,4° -16,0° -11,9°
2020 -10,1° -23,4° -15,9° -15,4° -4,7° -1,3° -0,3° 0,0° -1,5° -8,9°* -10,9° -13,3°* -8,8°
2021 -26,5° -28,4° -17,6°* -8,9° -8,2°* 1,6° 4,0°* 0,0° -1,2° -4,9° -19,6°* -21,3° -10,9°
2022 -25,6° -17,6°* -18,4° -19,5° -7,4° -1,8° 0,5° 2,3° -1,5° -3,8° -13,1° -21,5°* -10,6°
2023 -21,0°* -20,8°
Snitt -24,1° -24,4° -20,4° -14,4° -5,7° 0,1° 1,4° 0,9° -1,0° -8,4° -15,2° -20,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Vädervarningar

Vägtemperaturen är just nu runt 0 grader - Kör försiktigt!

Bydalen -0.5° 1 km, V 12 min sedan
Mattmar -0.3° 23 km, N 12 min sedan
Månsåsen 0.1° 25 km, Ö 12 min sedan
Trillevallen -1.2° 34 km, NV 12 min sedan
Vägväderstationer som visar en vägtemperatur nära 0 grader. Risk för tillfrysning och halt väglag.