Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Branäsberget. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 62 Sysslebäck - Stöllet
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 62 Långflon - Sysslebäck
Normalt väglag. Torr väg.
E 16 Lisskogsåsen - Stöllet
Normalt väglag. Torr väg.
E 16 Stöllet - Vägsjöfors
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 62 Stöllet - Fastnäs
Normalt väglag. Torr väg.
E 16 Vägsjöfors - Torsby
Normalt väglag. Torr väg.
E 16 Torsby - Hejdröset (Riksgränsen Norge)
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 239 Ekshärad - Torsby
Normalt väglag. Torr väg.
E 45 Torsby - Sunne
Normalt väglag. Torr väg.