Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Granbo. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 50 Lamborn - Enviken
Normalt väglag. Torr väg.