Bodrum - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Bodrum

En sommardag i augusti blir det ungefär 36 grader på dagen i Bodrum och 27 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 15 grader på dagen och 9 grader på natten.

 
Varmaste månaden 35,8° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 14,8° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 26,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Bodrum 1 km från Bodrum
Mängd data 128 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Bodrum

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Bodrum månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
15°
19°
Februari
16°
20°
11°
Mars
18°
24°
12°
April
22°
28°
16°
11°
Maj
26°
34°
20°
15°
Juni
32°
39°
23°
19°
Juli
35°
40°
27°
23°
Augusti
36°
40°
27°
23°
September
31°
37°
23°
19°
Oktober
26°
32°
19°
14°
November
21°
25°
15°
10°
December
16°
21°
11°

Om statistiken för Bodrum

Statistiken för Bodrum är sammanställd av observationer från väderstationen Bodrum som ligger 1 km från centrala Bodrum.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 15,7°*
2012 12,6°* 13,6°* 17,5°* 21,6°* 24,9°* 33,1°* 37,0°* 36,1°* 31,0°* 27,1°* 22,0°* 16,0°* 24,4°
2013 14,9°* 16,4°* 18,1°* 22,5°* 27,2°* 31,2°* 34,6°* 36,0°* 30,8°* 24,5°* 20,8°* 15,4°* 24,4°
2014 17,2°* 17,5°* 18,8°* 21,7°* 25,7°* 31,1°* 33,9°* 35,5°* 30,4°* 26,0°* 20,5°* 18,5°* 24,7°
2015 14,6°* 14,8°* 17,7°* 21,0°* 26,3°* 30,2°* 34,7°* 36,6°* 32,1°* 26,4°* 22,6°* 17,7°* 24,6°
2016 14,8°* 18,6°* 18,5°* 24,1°* 25,5°* 32,5°* 35,7°* 35,9°* 31,5°* 27,4°* 21,4°* 14,5°* 25,0°
2017 13,7°* 16,5°* 19,0°* 22,4°* 26,2°* 33,3°* 36,6°* 35,4°* 31,7°* 26,0°* 20,8°* 17,2°* 24,9°
2018 15,6°* 16,9°* 19,0°* 24,9°* 29,0°* 30,7°* 34,8°* 34,3°* 31,0°* 25,3°* 20,9°* 15,1°* 24,8°
2019 13,8°* 16,3°* 18,3°* 20,2°* 24,7°* 31,6°* 17,4°*
2020 15,8°* 17,0°* 19,1°* 22,1°* 29,9°* 35,7°* 35,6°* 33,1°* 27,9°* 22,1°*
2021 16,3°* 17,7°* 17,4°* 22,0°* 31,8°* 36,4°* 36,8°* 31,1°* 25,9°* 16,5°*
2022 14,0°* 16,2°* 14,9°* 23,1°* 28,1°* 32,3°*
Snitt 14,8° 16,5° 18,0° 22,3° 26,4° 31,6° 35,5° 35,8° 31,4° 26,3° 21,4° 16,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 10,7°*
2012 6,5°* 7,7°* 9,8°* 14,4°* 17,5°* 23,3°* 26,1°* 26,6°* 22,0°* 19,8°* 15,7°* 10,9°* 16,7°
2013 9,7°* 10,3°* 12,2°* 13,9°* 18,9°* 22,0°* 24,5°* 25,4°* 21,9°* 15,8°* 14,4°* 9,3°* 16,5°
2014 11,4°* 11,3°* 11,8°* 14,0°* 17,6°* 22,0°* 24,3°* 26,4°* 22,0°* 18,3°* 14,3°* 13,1°* 17,2°
2015 9,1°* 9,2°* 11,1°* 12,7°* 18,0°* 22,2°* 25,5°* 26,7°* 24,1°* 19,2°* 15,9°* 10,2°* 17,0°
2016 9,1°* 13,4°* 13,4°* 17,0°* 19,0°* 23,8°* 29,3°* 26,4°* 23,4°* 19,4°* 14,0°* 7,4°* 18,0°
2017 7,6°* 10,7°* 12,1°* 14,4°* 20,7°* 25,9°* 29,9°* 26,6°* 24,3°* 19,4°* 15,9°* 13,3°* 18,4°
2018 10,5°* 13,8°* 15,8°* 19,4°* 23,8°* 23,6°* 28,0°* 28,1°* 24,7°* 18,9°* 16,2°* 10,7°* 19,5°
2019 9,7°* 11,6°* 14,0°* 17,2°* 21,4°* 27,1°* 12,6°*
2020 9,1°* 10,7°* 12,6°* 17,1°* 21,8°* 27,1°* 25,8°* 25,2°* 20,6°* 15,0°*
2021 11,3°* 11,8°* 11,9°* 16,4°* 23,0°* 28,8°* 28,1°* 23,2°* 18,3°* 11,8°*
2022 8,8°* 10,7°* 9,0°* 15,8°* 19,2°* 23,7°*
Snitt 9,3° 11,0° 12,2° 15,7° 19,6° 23,5° 27,1° 26,7° 23,4° 18,9° 15,2° 11,0°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 13,0°*
2012 9,4°* 10,7°* 13,6°* 17,9°* 21,3°* 27,9°* 31,3°* 31,0°* 26,2°* 23,1°* 18,3°* 13,2°* 20,3°
2013 12,1°* 13,2°* 15,0°* 18,0°* 22,9°* 26,4°* 29,5°* 30,2°* 25,8°* 19,6°* 17,2°* 12,3°* 20,2°
2014 14,5°* 14,6°* 15,9°* 18,8°* 22,6°* 27,4°* 30,2°* 31,6°* 26,9°* 22,4°* 17,7°* 16,0°* 21,6°
2015 12,3°* 12,3°* 14,8°* 17,6°* 22,8°* 26,9°* 30,6°* 32,6°* 28,5°* 23,1°* 19,3°* 14,0°* 21,2°
2016 12,1°* 16,3°* 16,2°* 21,2°* 22,7°* 28,9°* 32,8°* 31,5°* 27,6°* 23,7°* 18,1°* 11,0°* 21,8°
2017 10,9°* 13,7°* 15,8°* 19,1°* 23,6°* 30,1°* 33,6°* 31,5°* 28,0°* 23,1°* 18,7°* 15,6°* 22,0°
2018 13,3°* 15,5°* 17,7°* 22,2°* 26,5°* 27,8°* 31,9°* 31,5°* 28,1°* 22,1°* 18,7°* 13,2°* 22,4°
2019 11,9°* 14,3°* 16,5°* 18,8°* 23,1°* 29,6°* 15,3°*
2020 12,7°* 14,2°* 16,4°* 19,7°* 26,5°* 32,1°* 31,4°* 29,8°* 24,6°* 18,7°*
2021 13,9°* 14,7°* 15,2°* 19,5°* 28,0°* 32,9°* 33,2°* 27,7°* 22,5°* 14,5°*
2022 11,7°* 14,3°* 12,6°* 20,0°* 24,2°* 28,7°*
Snitt 12,3° 14,0° 15,5° 19,4° 23,3° 28,0° 31,7° 31,6° 27,6° 22,7° 18,4° 13,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 19,7°*
2012 16,0°* 18,4°* 24,4°* 26,9°* 31,9°* 40,9°* 42,5°* 40,4°* 35,9°* 34,7°* 26,3°* 21,6°* 30,0°
2013 18,4°* 19,3°* 24,0°* 31,1°* 35,3°* 38,5°* 39,0°* 40,2°* 36,3°* 32,0°* 24,2°* 22,6°* 30,1°
2014 19,0°* 20,7°* 24,1°* 27,9°* 32,0°* 37,9°* 38,1°* 40,0°* 34,6°* 33,2°* 24,1°* 22,2°* 29,5°
2015 19,3°* 20,5°* 21,7°* 27,0°* 32,3°* 36,5°* 38,6°* 41,4°* 41,4°* 31,7°* 25,2°* 21,8°* 29,8°
2016 20,7°* 24,3°* 23,8°* 28,4°* 30,8°* 41,9°* 40,5°* 39,3°* 37,8°* 32,5°* 26,0°* 21,4°* 30,6°
2017 18,1°* 19,5°* 26,7°* 28,7°* 33,9°* 44,4°* 44,2°* 40,3°* 36,4°* 29,7°* 23,3°* 23,2°* 30,7°
2018 18,7°* 19,8°* 22,0°* 31,7°* 35,3°* 36,0°* 39,5°* 38,1°* 35,4°* 29,5°* 26,2°* 18,6°* 29,2°
2019 16,5°* 22,1°* 24,0°* 25,2°* 34,7°* 37,0°* 21,4°*
2020 18,9°* 20,7°* 26,7°* 26,0°* 36,8°* 38,9°* 40,7°* 37,9°* 34,6°* 26,0°*
2021 21,3°* 21,4°* 21,1°* 31,0°* 39,1°* 41,9°* 43,4°* 35,2°* 31,1°* 21,5°*
2022 20,1°* 18,7°* 21,8°* 28,9°* 37,4°* 37,6°*
Snitt 18,8° 20,5° 23,7° 28,4° 33,7° 38,8° 40,4° 40,4° 36,8° 32,1° 25,2° 21,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 3,6°*
2012 1,3°* 0,6°* 1,3°* 10,0°* 12,9°* 18,1°* 23,4°* 23,4°* 18,2°* 15,4°* 10,8°* 5,9°* 11,8°
2013 0,2°* 6,6°* 7,0°* 10,6°* 14,2°* 18,1°* 22,0°* 22,7°* 18,9°* 10,5°* 8,3°* 2,8°* 11,8°
2014 8,6°* 8,5°* 7,7°* 11,0°* 14,6°* 17,6°* 17,8°* 23,4°* 15,2°* 15,2°* 9,2°* 8,3°* 13,1°
2015 -1,8°* 1,2°* 6,2°* 8,7°* 15,1°* 17,6°* 22,9°* 22,7°* 18,6°* 13,9°* 12,6°* 1,8°* 11,6°
2016 0,2°* 4,5°* 9,8°* 12,8°* 13,6°* 18,0°* 25,1°* 23,4°* 18,0°* 13,2°* 8,0°* 2,7°* 12,4°
2017 1,1°* 4,0°* 5,8°* 10,3°* 16,0°* 18,6°* 24,7°* 23,2°* 19,7°* 14,2°* 10,6°* 7,1°* 12,9°
2018 5,8°* 9,5°* 12,0°* 16,2°* 20,6°* 21,4°* 24,0°* 24,0°* 19,8°* 12,9°* 11,3°* 5,1°* 15,2°
2019 3,4°* 7,9°* 8,5°* 12,4°* 16,1°* 21,9°* 6,8°*
2020 6,3°* 2,8°* 7,4°* 13,6°* 17,1°* 23,7°* 22,2°* 22,3°* 16,5°* 11,5°*
2021 3,6°* 1,6°* 6,7°* 8,7°* 18,5°* 23,7°* 24,6°* 18,0°* 14,7°* 3,5°*
2022 2,4°* 6,8°* 1,8°* 10,1°* 15,3°* 21,1°*
Snitt 2,8° 4,9° 6,8° 11,3° 15,4° 18,9° 23,0° 23,3° 18,7° 14,1° 10,3° 4,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).