Boden - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Boden

En sommardag i juli blir det ungefär 21 grader på dagen i Boden och 11 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka -7 grader på dagen och -14 grader på natten.

 
Varmaste månaden 20,9° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden -6,8° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 34,9° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Boden 1 km från Boden
Mängd data 77 månader uppdaterades senast 1 aug 2020.

Normala temperaturer för Boden

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Boden månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
-7°
-14°
-28°
Februari
-4°
-12°
-26°
Mars
10°
-8°
-21°
April
14°
-3°
-11°
Maj
13°
22°
-3°
Juni
18°
25°
Juli
21°
27°
11°
Augusti
18°
26°
September
14°
20°
-2°
Oktober
13°
-1°
-11°
November
-1°
-6°
-18°
December
-4°
-10°
-24°

Om statistiken för Boden

Statistiken för Boden är sammanställd av observationer från väderstationen Boden som ligger 1 km från centrala Boden.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 24,6°* 19,0°* 15,0° 4,3°* -2,6°* -4,1°*
2015 -7,1°* -0,3°* 4,0° 6,9°* 11,1°* 15,3° 17,9°* 20,5° 14,8°* 6,9°* 2,1°* -1,7°* 7,5°
2016 -11,5°* -4,0°* 1,6°* 5,9°* 15,5°* 17,1° 21,3°* 16,9°* 14,0°* 5,6°* -2,3°* -2,7°* 6,4°
2017 -2,3°* -3,6°* 1,1°* 3,5°* 10,1°* 17,1°* 19,2°* 17,0° 11,8°* 4,9°* -1,7°* -5,9°* 5,9°
2018 -8,4°* -9,5°* -3,0°* 7,0°* 17,3° 16,3°* 24,9°* 19,1°* 6,3°* 1,3°* -5,9°*
2019 -11,0°* -4,6°* 0,1°* 9,6°* 11,8°* 18,8°* 20,1°* 17,8°* 12,0°* 1,7°* -5,0°* -2,4°* 5,7°
2020 -0,6° 2,1° 5,4° 21,7°* 18,2°
Snitt -6,8° -4,4° 1,0° 6,4° 13,2° 17,7° 20,9° 18,4° 13,5° 5,0° -1,4° -3,8°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 12,9°* 10,9°* 4,2° -0,7°* -7,3°* -9,6°*
2015 -14,2°* -6,7°* -4,7° -0,8°* 2,1°* 7,0° 10,3°* 9,6° 6,2°* -1,1°* -3,1°* -8,5°* -0,3°
2016 -18,7°* -12,1°* -6,3°* -2,7°* 3,2°* 8,1° 11,6°* 8,1°* 5,8°* 0,0°* -7,1°* -11,3°* -1,8°
2017 -11,1°* -11,2°* -8,3°* -3,7°* 0,9°* 7,0°* 9,4°* 8,3° 5,8°* 1,0°* -6,9°* -12,8°* -1,8°
2018 -14,7°* -18,6°* -13,1°* -3,9°* 4,0° 7,7°* 12,8°* 9,5°* -1,3°* -4,5°* -12,2°*
2019 -18,5°* -13,2°* -9,1°* -1,9°* 2,5°* 8,7°* 9,2°* 10,0°* 3,6°* -3,1°* -9,1°* -7,5°* -2,4°
2020 -7,0° -6,8° -3,2° 10,2°* 10,1°
Snitt -14,0° -12,4° -8,1° -2,7° 2,5° 8,1° 10,9° 9,4° 5,1° -0,9° -6,3° -10,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 19,7°* 15,2°* 9,7° 1,9°* -4,9°* -6,5°*
2015 -10,1°* -3,3°* -0,1° 3,3°* 7,1°* 11,7° 14,5°* 15,2° 10,6°* 3,0°* -0,2°* -4,9°* 3,9°
2016 -15,1°* -7,9°* -2,3°* 1,7°* 10,1°* 13,3° 16,8°* 12,8°* 10,0°* 2,7°* -4,5°* -6,7°* 2,6°
2017 -6,6°* -7,3°* -3,4°* 0,4°* 6,0°* 12,9°* 15,1°* 13,1° 8,7°* 2,9°* -4,2°* -9,2°* 2,4°
2018 -11,2°* -13,5°* -7,4°* 1,4°* 11,6° 12,5°* 19,8°* 14,8°* 2,6°* -1,4°* -8,9°*
2019 -14,8°* -8,3°* -4,1°* 4,1°* 7,5°* 14,5°* 15,5°* 14,0°* 7,9°* -0,6°* -7,0°* -4,6°* 2,0°
2020 -3,8° -2,0° 1,5° 16,9°* 14,5°
Snitt -10,3° -8,1° -3,2° 2,1° 8,5° 13,6° 16,6° 14,2° 9,4° 2,1° -3,7° -6,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 30,5°* 28,6°* 22,2° 14,0°* 4,9°* 4,5°*
2015 6,1°* 7,8°* 10,1° 14,1°* 16,6°* 22,4° 24,0°* 27,0° 20,9°* 13,3°* 10,6°* 3,4°* 14,7°
2016 1,9°* 2,4°* 12,9°* 13,4°* 25,0°* 24,6° 26,0°* 22,7°* 19,4°* 13,5°* 2,7°* 7,0°* 14,3°
2017 7,7°* 9,4°* 8,5°* 9,8°* 17,9°* 23,0°* 25,1°* 22,7° 17,0°* 11,0°* 6,0°* 3,3°* 13,5°
2018 -0,9°* 0,1°* 6,1°* 15,3°* 29,2° 23,4°* 29,3°* 28,6°* 16,1°* 7,5°* 4,3°*
2019 3,6°* 9,4°* 10,8°* 19,7°* 22,5°* 27,9°* 33,2°* 24,4°* 19,6°* 9,0°* 3,1°* 6,9°* 15,8°
2020 7,8° 9,7° 11,9° 30,0°* 24,0°
Snitt 4,4° 5,8° 9,7° 14,0° 22,2° 25,2° 27,4° 25,7° 19,8° 12,8° 5,8° 4,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 8,3°* 2,8°* -3,5° -10,1°* -14,9°* -28,3°*
2015 -30,0°* -21,2°* -13,4° -6,3°* -4,5°* 2,2° 6,7°* 4,8° 0,0°* -10,4°* -17,6°* -21,9°* -9,3°
2016 -33,2°* -24,7°* -19,6°* -9,0°* -1,8°* 2,8° 7,4°* -0,6°* -1,7°* -5,0°* -17,5°* -22,0°* -10,4°
2017 -32,2°* -23,0°* -22,8°* -11,7°* -4,4°* -1,3°* 3,8°* 0,4° -0,7°* -11,1°* -21,7°* -24,4°* -12,4°
2018 -30,9°* -30,3°* -22,2°* -15,6°* -0,9° 4,1°* 4,9°* 2,6°* -15,5°* -16,7°* -26,9°*
2019 -28,0°* -30,8°* -23,4°* -7,6°* -4,9°* 1,5°* 4,8°* 2,9°* -3,8°* -13,3°* -18,4°* -21,3°* -11,9°
2020 -16,5° -23,7° -14,6° 4,7°* 5,4°
Snitt -28,5° -26,0° -20,9° -10,8° -3,3° 2,3° 5,9° 2,2° -1,9° -10,9° -17,8° -24,1°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).