Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Bläsinge. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 34 Högsby - Ålem
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 22 Brömsebro - Karlskrona
Normalt väglag. Vägen är våt.