Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Björkliden Fjällby. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 10 Riksgränsen Norge - Björkliden
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis lössnö. Plogning mellan kl 14:00 och kl 18:00.
E 10 Björkliden - Kiruna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.