Assab - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Assab

En sommardag i juli blir det ungefär 35 grader på dagen i Assab och 31 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 28 grader på dagen och 23 grader på natten.

 
Varmaste månaden 34,7° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 27,9° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 11,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Mokha 65 km från Assab
Mängd data 40 månader uppdaterades senast 23 maj 2019.

Normala temperaturer för Assab

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Assab månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
28°
29°
23°
17°
Februari
28°
29°
23°
20°
Mars
29°
31°
25°
21°
April
31°
33°
27°
21°
Maj
33°
35°
29°
23°
Juni
34°
36°
31°
22°
Juli
35°
38°
31°
27°
Augusti
35°
38°
31°
24°
September
34°
36°
31°
25°
Oktober
32°
34°
27°
November
31°
32°
24°
-6°
December
29°
30°
24°
17°

Om statistiken för Assab

Statistiken för Assab är sammanställd av observationer från väderstationen Mokha som ligger 65 km från centrala Assab.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

  • Aden 252 km åt öster

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 28,3°*
2012 28,2°* 27,9°* 29,0°* 30,6°* 32,6°* 34,0°* 34,7°* 35,0°* 34,0°* 31,6°* 30,1°* 28,8°* 31,4°
2013 27,7°* 27,9°* 29,3°* 31,3°* 33,0°* 33,6°* 34,9°* 33,7°* 34,5°* 33,0°* 30,9°* 28,5°* 31,5°
2014 27,9°* 27,9°* 28,5°* 30,6°* 32,6°* 33,9°* 34,5°* 34,8°* 34,7°* 32,2°*
2015 27,7°* 27,9°*
Snitt 27,9° 27,9° 28,9° 30,8° 32,8° 33,9° 34,7° 34,5° 34,4° 32,3° 30,5° 28,6°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 22,6°*
2012 23,1°* 23,5°* 24,3°* 26,9°* 28,2°* 30,8°* 31,2°* 31,5°* 30,6°* 24,7°* 24,6°* 24,7°* 27,0°
2013 23,8°* 23,4°* 25,3°* 27,7°* 29,5°* 30,2°* 30,7°* 29,9°* 30,4°* 28,4°* 24,1°* 23,9°* 27,3°
2014 22,8°* 23,4°* 24,6°* 26,6°* 29,0°* 30,5°* 31,7°* 31,0°* 30,8°* 27,2°*
2015 23,2°* 23,5°*
Snitt 23,2° 23,5° 24,7° 27,1° 28,9° 30,5° 31,2° 30,8° 30,6° 26,8° 24,4° 23,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 26,5°*
2012 26,4°* 26,3°* 27,3°* 29,1°* 31,1°* 32,8°* 33,2°* 33,5°* 32,8°* 29,7°* 28,3°* 27,2°* 29,8°
2013 26,2°* 26,3°* 27,8°* 30,0°* 31,7°* 32,3°* 33,3°* 32,3°* 32,9°* 31,5°* 29,0°* 26,8°* 30,0°
2014 26,1°* 26,3°* 27,1°* 29,1°* 31,2°* 32,5°* 33,4°* 33,3°* 33,3°* 30,5°*
2015 26,1°* 26,3°*
Snitt 26,2° 26,3° 27,4° 29,4° 31,3° 32,5° 33,3° 33,0° 33,0° 30,6° 28,6° 26,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 30,0°*
2012 30,0°* 30,0°* 31,0°* 32,0°* 36,0°* 36,0°* 38,0°* 38,0°* 37,0°* 33,0°* 31,0°* 30,0°* 33,5°
2013 29,0°* 29,0°* 31,0°* 35,0°* 35,0°* 36,0°* 38,0°* 37,0°* 36,0°* 35,0°* 33,0°* 29,0°* 33,6°
2014 28,0°* 29,0°* 32,0°* 32,0°* 34,0°* 36,0°* 38,0°* 38,0°* 36,0°* 35,0°*
2015 29,0°* 29,0°*
Snitt 29,0° 29,3° 31,3° 33,0° 35,0° 36,0° 38,0° 37,7° 36,3° 34,3° 32,0° 29,7°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 7,0°*
2012 17,0°* 22,0°* 20,0°* 23,0°* 20,0°* 21,0°* 30,0°* 28,0°* 25,0°* -31,0°* 17,0°* 23,0°* 17,9°
2013 19,0°* 22,0°* 23,0°* 24,0°* 29,0°* 23,0°* 21,0°* 21,0°* 27,0°* 26,0°* -28,0°* 21,0°* 19,0°
2014 14,0°* 15,0°* 21,0°* 17,0°* 21,0°* 22,0°* 30,0°* 23,0°* 23,0°* 24,0°*
2015 19,0°* 21,0°*
Snitt 17,3° 20,0° 21,3° 21,3° 23,3° 22,0° 27,0° 24,0° 25,0° 6,3° -5,5° 17,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).