Antibes - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Antibes

En sommardag i augusti blir det ungefär 28 grader på dagen i Antibes och 22 grader på natten.

En vinterdag i februari är det normalt cirka 13 grader på dagen och 6 grader på natten.

 
Varmaste månaden 27,8° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 13,1° Normal dagstemperatur i februari
Temperaturskillnad under året 21,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Nice 10 km från Antibes
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Antibes

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Antibes månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
13°
18°
Februari
13°
17°
Mars
15°
20°
April
18°
23°
12°
Maj
21°
26°
15°
11°
Juni
25°
31°
19°
15°
Juli
28°
33°
22°
18°
Augusti
28°
32°
22°
18°
September
25°
29°
19°
15°
Oktober
21°
24°
15°
10°
November
17°
21°
10°
December
14°
18°

Om statistiken för Antibes

Statistiken för Antibes är sammanställd av observationer från väderstationen Nice som ligger 10 km från centrala Antibes.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,9°* 13,8° 17,5° 19,3° 23,4°* 28,6° 26,2° 23,7°* 19,6° 15,1° 11,1°
2011 12,0° 12,5°* 14,3° 18,1°* 22,4° 23,9° 25,8° 26,8° 25,9° 21,2° 18,1° 15,2° 19,7°
2012 13,7° 11,4°* 16,3° 17,7°* 19,7° 25,0°* 26,9° 28,5° 24,9° 21,1° 17,3°* 13,4° 19,7°
2013 12,3° 11,7° 13,2°* 17,0° 18,9° 22,8° 28,0° 27,7° 24,5° 20,9°* 17,0° 14,6° 19,0°
2014 13,1° 13,2° 15,9° 18,1° 20,5° 25,2° 25,8° 26,4° 25,1° 22,5°* 18,0°* 14,6° 19,9°
2015 14,1°* 13,0°* 15,8° 17,2°* 21,1° 25,8° 29,9°* 27,8° 24,9° 19,9°* 17,8° 15,5° 20,2°
2016 13,3° 14,1°* 15,4° 18,5° 20,7°* 23,3° 27,0° 27,5° 26,2° 20,7°* 16,9°* 15,0° 19,9°
2017 12,9° 14,3° 16,5° 17,9°* 21,2° 26,4° 27,2° 28,0° 23,5°* 21,3° 16,9° 13,0°* 19,9°
2018 14,7°* 11,2° 14,1° 18,2° 21,2° 24,9° 28,2° 29,6° 26,2° 22,2° 17,3° 15,2° 20,2°
2019 13,0° 14,4° 16,6°* 16,9° 18,9° 26,0° 28,7° 28,4° 25,6°* 21,8°* 16,5° 16,0°* 20,2°
2020 14,4° 14,9° 17,8° 24,0° 27,4° 28,8° 25,8° 19,4°* 18,1° 11,5°*
2021 11,7°* 14,6° 15,5°* 16,2° 20,6° 25,4° 27,1°* 27,9° 25,5° 21,3° 14,0°
2022 13,8° 14,8° 14,8° 17,3° 22,3° 26,7°
Snitt 13,3° 13,1° 15,2° 17,6° 20,6° 24,8° 27,5° 27,8° 25,2° 21,0° 17,2° 14,1°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,8°* 8,1° 11,1° 13,9° 18,7°* 23,4° 20,5° 17,5°* 13,3° 9,0° 5,3°
2011 5,9° 6,3°* 8,8° 12,7°* 16,7° 18,6° 20,2° 21,2° 19,5° 14,5° 11,2° 7,5° 13,6°
2012 6,1° 3,5°* 9,6° 11,1°* 14,2° 19,5°* 21,3° 22,5° 18,1° 14,5° 10,7°* 5,8° 13,1°
2013 5,2° 4,1° 7,8°* 11,3° 13,1° 16,9° 22,1° 21,9° 18,3° 15,5°* 9,3° 7,1° 12,7°
2014 7,1° 6,9° 9,0° 12,2° 14,1° 19,0° 19,9° 20,3° 18,9° 15,9°* 12,2°* 7,9° 13,6°
2015 5,9°* 6,0°* 9,0° 11,5°* 15,4° 19,8° 24,0°* 21,9° 17,7° 13,6°* 9,9° 8,5° 13,6°
2016 6,8° 7,4°* 8,2° 12,2° 14,3°* 18,3° 21,7° 21,9° 19,8° 14,1°* 9,8°* 7,2° 13,5°
2017 5,1° 8,4° 9,5° 11,1°* 15,1° 20,8° 21,6° 22,5° 16,6°* 14,8° 9,0° 5,6°* 13,3°
2018 8,1°* 5,2° 7,1° 12,5° 15,8° 19,3° 22,3° 23,1° 19,8° 15,5° 11,0° 7,6° 13,9°
2019 4,7° 6,7° 8,6°* 10,5° 13,3° 19,6° 23,0° 22,9° 19,5°* 15,7°* 10,0° 8,7°* 13,6°
2020 7,3° 8,9° 12,0° 18,0° 22,0° 22,7° 19,2° 12,6°* 11,3° 7,4°*
2021 5,4°* 8,0° 8,3°* 10,3° 13,5° 20,1° 21,4°* 21,6° 19,9° 14,1° 6,4°
2022 5,6° 7,0° 8,6° 11,0° 17,1° 21,4°
Snitt 6,1° 6,3° 8,6° 11,5° 14,7° 19,2° 21,9° 21,9° 18,7° 14,5° 10,3° 7,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,8°* 11,0° 14,5° 16,8° 21,3°* 26,2° 23,6° 20,7°* 16,5° 11,6° 7,7°
2011 8,6° 9,3°* 11,7° 15,5°* 19,7° 21,6° 23,2° 24,3° 22,9° 17,8° 14,5° 10,8° 16,7°
2012 9,2° 7,3°* 13,1° 14,4°* 17,2° 22,5°* 24,3° 25,8° 21,5° 17,7° 13,6°* 8,9° 16,3°
2013 8,3° 7,6° 10,6°* 14,2° 16,2° 20,2° 25,2° 25,0° 21,6° 18,2°* 12,8° 10,0° 15,8°
2014 9,6° 9,9° 12,4° 15,3° 17,5° 22,4° 23,2° 23,6° 22,1° 19,0°* 14,8°* 10,5° 16,7°
2015 9,1°* 9,2°* 12,3° 14,6°* 18,5° 23,1° 27,0°* 25,0° 21,4° 16,6°* 13,3° 11,1° 16,8°
2016 9,7° 10,7°* 11,7° 15,5° 17,7°* 21,0° 24,6° 24,9° 23,0° 17,2°* 13,1°* 10,4° 16,6°
2017 8,6° 11,4° 13,2° 14,8°* 18,5° 23,7° 24,7° 25,3° 20,1°* 18,0° 12,4° 8,9°* 16,6°
2018 11,2°* 8,0° 10,6° 15,6° 18,5° 22,4° 25,6° 26,6° 23,1° 18,9° 13,7° 10,7° 17,1°
2019 8,0° 10,3° 12,6°* 13,9° 16,2° 23,1° 26,1° 25,9° 22,6°* 18,8°* 12,8° 11,8°* 16,8°
2020 10,4° 12,0° 15,1° 21,3° 25,0° 25,8° 22,4° 15,9°* 14,1° 9,0°*
2021 8,0°* 11,1° 11,8°* 13,4° 17,0° 22,9° 24,4°* 24,9° 22,7° 17,5° 9,5°
2022 8,9° 10,7° 11,9° 14,5° 19,8° 24,4°
Snitt 9,1° 9,5° 11,9° 14,7° 17,8° 22,3° 25,0° 25,1° 22,0° 17,7° 13,3° 10,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,0°* 20,0° 23,0° 23,0° 27,0°* 33,0° 29,0° 27,0°* 23,0° 20,0° 17,0°
2011 15,0° 16,0°* 16,0° 22,0°* 29,0° 27,0° 30,0° 33,0° 28,0° 27,0° 20,0° 19,0° 23,5°
2012 21,2° 17,0°* 22,0° 22,0°* 25,0° 30,0°* 35,0° 32,0° 31,0° 24,0° 21,0°* 17,0° 24,8°
2013 16,0° 15,0° 17,0°* 23,0° 22,0° 28,0° 31,1° 31,0° 28,0° 23,0°* 24,0° 20,0° 23,2°
2014 18,3° 17,3° 19,0° 24,0° 27,0° 32,0° 29,0° 31,0° 27,0° 25,0°* 21,0°* 18,0° 24,1°
2015 22,0°* 16,5°* 23,0° 21,0°* 25,0° 31,0° 36,5°* 33,3° 30,0° 23,0°* 21,0° 17,1° 25,0°
2016 17,0° 20,0°* 21,0° 24,0° 26,0°* 28,0° 33,0° 31,0° 31,0° 28,0°* 20,2°* 18,0° 24,8°
2017 16,0° 16,4° 20,0° 22,1°* 27,0° 31,0° 35,1° 33,0° 30,3°* 23,1° 20,0° 16,1°* 24,2°
2018 20,2°* 14,2° 20,0° 26,0° 27,0° 31,0° 32,0° 33,1° 29,0° 26,0° 22,0° 20,0° 25,0°
2019 17,0° 17,9° 22,0°* 21,1° 25,0° 35,0° 32,0° 31,0° 30,0°* 24,0°* 21,2° 20,0°* 24,7°
2020 18,0° 19,0° 21,0° 36,0° 31,0° 32,0° 31,0° 22,0°* 20,0° 16,0°*
2021 20,1°* 17,0° 21,0°* 19,0° 26,0° 31,0° 33,0°* 35,0° 28,0° 25,0° 16,0°
2022 15,0° 18,7° 19,0° 26,0° 31,0° 30,0°
Snitt 18,0° 16,9° 19,9° 22,6° 26,1° 30,5° 32,6° 32,0° 29,2° 24,4° 21,0° 17,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,0°* 3,0° 7,0° 9,0° 15,0°* 20,0° 16,0° 13,0°* 9,0° 2,0° 0,0°
2011 1,0° 2,0°* 4,0° 10,0°* 13,0° 15,0° 16,0° 18,0° 15,0° 11,0° 7,0° 3,0° 9,6°
2012 2,0° -1,0°* 5,0° 9,0°* 11,0° 15,0°* 18,0° 17,0° 14,0° 6,0° 7,0°* 2,9° 8,8°
2013 1,5° 1,0° 3,8°* 8,0° 10,0° 12,0° 18,0° 17,8° 15,0° 9,6°* 3,9° 4,6° 8,8°
2014 4,7° 4,9° 4,0° 9,7° 11,5° 13,7° 17,0° 17,7° 15,6° 11,6°* 8,0°* 2,9° 10,1°
2015 4,0°* 3,0°* 5,0° 7,5°* 10,8° 16,0° 21,7°* 18,0° 13,0° 9,0°* 5,0° 4,7° 9,8°
2016 2,9° 4,0°* 4,5° 8,8° 10,0°* 15,0° 17,9° 20,0° 15,5° 10,0°* 5,0°* 4,6° 9,9°
2017 -2,0° 5,6° 5,0° 7,0°* 9,0° 17,0° 17,0° 18,0° 13,0°* 12,0° 4,9° 2,6°* 9,1°
2018 5,0°* 0,0° 1,0° 7,0° 10,0° 16,0° 18,0° 20,0° 15,0° 7,0° 5,7° 5,0° 9,1°
2019 2,0° 5,0° 6,0°* 6,6° 8,9° 12,5° 18,7° 20,8° 16,0°* 14,0°* 6,0° 5,0°* 10,1°
2020 5,0° 3,0° 6,0° 14,7° 20,0° 18,0° 12,0° 10,0°* 6,9° 4,0°*
2021 2,0°* 2,8° 4,0°* 6,0° 10,0° 16,0° 19,0°* 18,0° 17,0° 11,0° 4,0°
2022 4,0° 4,0° 4,0° 4,0° 12,8° 18,7°
Snitt 2,7° 2,5° 4,0° 7,4° 10,5° 15,1° 18,4° 18,3° 14,5° 10,0° 5,6° 3,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).