Kozyaka - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Kozyaka

En sommardag i augusti blir det ungefär 34 grader på dagen i Kozyaka och 28 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 16 grader på dagen och 10 grader på natten.

 
Varmaste månaden 33,7° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 15,8° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 23,3° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Alanya 6 km från Kozyaka
Mängd data 120 månader uppdaterades senast 1 nov 2021.

Normala temperaturer för Kozyaka

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Kozyaka månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
16°
20°
10°
Februari
17°
21°
11°
Mars
19°
23°
13°
April
22°
28°
16°
13°
Maj
26°
30°
20°
16°
Juni
29°
34°
24°
20°
Juli
33°
36°
27°
25°
Augusti
34°
36°
28°
26°
September
31°
35°
25°
22°
Oktober
27°
31°
21°
17°
November
22°
26°
16°
13°
December
17°
21°
12°

Om statistiken för Kozyaka

Statistiken för Kozyaka är sammanställd av observationer från väderstationen Alanya som ligger 6 km från centrala Kozyaka.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 17,1°*
2012 14,1°* 15,0°* 17,3°* 21,5°* 24,8°* 29,9°* 34,0°* 34,7°* 31,8°* 27,3°* 22,5°* 17,6°* 24,2°
2013 16,1°* 17,9°* 18,9°* 22,3°* 26,7°* 29,8°* 32,9°* 33,8°* 30,4°* 25,1°* 22,5°* 16,2°* 24,4°
2014 17,2°* 17,7°* 19,6°* 22,2°* 25,0°* 29,4°* 32,6°* 33,3°* 30,6°* 25,8°* 20,7°* 18,4°* 24,4°
2015 15,1°* 15,5°* 18,8°* 21,0°* 25,8°* 28,4°* 31,9°* 33,7°* 31,6°* 27,1°* 23,0°* 18,1°* 24,2°
2016 14,6°* 18,6°* 19,5°* 23,5°* 24,5°* 30,3°* 32,6°* 32,9°* 30,6°* 27,2°* 21,9°* 14,6°* 24,2°
2017 14,4°* 16,1°* 18,7°* 21,3°* 24,7°* 29,2°* 33,6°* 32,5°* 30,5°* 25,4°* 20,5°* 17,9°* 23,7°
2018 16,7°* 19,1°* 21,2°* 24,7°* 28,4°* 30,6°* 33,4°* 33,9°* 32,2°* 27,9°* 23,3°* 18,6°* 25,8°
2019 14,6°* 17,6°* 18,5°* 20,6°* 25,7°* 29,1°* 30,8°* 18,4°*
2020 16,8°* 17,0° 19,9°* 21,5°* 28,3°* 32,8°* 34,0°* 33,5°* 29,4°* 23,9°*
2021 17,9°* 18,4°* 18,7°* 21,8°* 26,6°* 29,1°* 34,3°* 30,9°* 27,6°
Snitt 15,8° 17,3° 19,1° 22,0° 25,8° 29,4° 32,7° 33,7° 31,3° 27,0° 22,3° 17,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 11,4°*
2012 9,0°* 8,7°* 10,8°* 15,1°* 18,8°* 23,9°* 29,1°* 29,1°* 24,6°* 20,5°* 16,7°* 12,3°* 18,2°
2013 10,5°* 11,5°* 12,8°* 15,4°* 20,3°* 23,1°* 25,7°* 26,4°* 23,8°* 17,6°* 16,3°* 10,3°* 17,8°
2014 11,7°* 11,4°* 12,9°* 15,3°* 18,5°* 22,3°* 26,0°* 27,1°* 23,6°* 19,4°* 14,7°* 13,3°* 18,0°
2015 9,7°* 10,3°* 12,8°* 15,1°* 20,9°* 22,6°* 26,9°* 28,2°* 25,4°* 21,4°* 16,7°* 12,1°* 18,5°
2016 9,8°* 13,6°* 14,4°* 17,6°* 19,2°* 24,5°* 28,3°* 28,1°* 25,6°* 21,7°* 16,3°* 9,3°* 19,0°
2017 8,6°* 10,0°* 12,7°* 15,2°* 19,4°* 23,5°* 28,8°* 27,3°* 25,2°* 19,9°* 14,9°* 13,5°* 18,3°
2018 11,5°* 13,0°* 14,1°* 17,3°* 21,6°* 24,2°* 27,0°* 27,5°* 25,7°* 21,0°* 16,9°* 12,3°* 19,3°
2019 10,3°* 11,5°* 12,9°* 14,8°* 20,1°* 24,9°* 27,1°* 13,2°*
2020 10,7°* 11,0° 14,2°* 19,1°* 24,4°* 27,3°* 27,9°* 27,4°* 23,4°* 17,6°*
2021 12,4°* 12,7°* 13,2°* 18,1°* 23,7°* 24,0°* 30,6°* 25,5°* 21,0°
Snitt 10,4° 11,4° 13,1° 16,3° 20,3° 23,7° 27,4° 28,0° 25,2° 20,7° 16,3° 12,0°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 13,8°*
2012 11,2°* 11,6°* 13,8°* 18,3°* 21,8°* 27,0°* 31,8°* 32,1°* 28,0°* 23,4°* 19,1°* 14,5°* 21,0°
2013 13,0°* 14,4°* 15,7°* 18,9°* 23,5°* 26,4°* 29,4°* 30,1°* 26,9°* 20,9°* 18,9°* 13,2°* 20,9°
2014 14,7°* 14,8°* 16,8°* 19,4°* 22,4°* 26,7°* 29,9°* 30,9°* 27,8°* 23,0°* 18,1°* 16,0°* 21,7°
2015 12,8°* 13,3°* 16,4°* 18,7°* 23,8°* 25,5°* 30,0°* 31,5°* 28,8°* 24,6°* 19,7°* 14,9°* 21,7°
2016 12,4°* 16,4°* 17,5°* 20,6°* 21,8°* 27,5°* 30,6°* 30,6°* 28,2°* 24,4°* 19,1°* 12,0°* 21,8°
2017 11,3°* 12,7°* 15,6°* 18,1°* 21,9°* 26,6°* 31,5°* 30,0°* 27,7°* 22,6°* 17,5°* 15,9°* 21,0°
2018 14,3°* 15,7°* 17,3°* 20,9°* 25,0°* 27,7°* 30,7°* 31,3°* 28,9°* 24,1°* 19,8°* 15,1°* 22,6°
2019 12,4°* 14,2°* 15,7°* 17,6°* 22,9°* 27,2°* 29,2°* 15,7°*
2020 13,8°* 13,8° 17,4°* 20,5°* 26,4°* 30,7°* 31,4°* 31,0°* 26,9°* 21,0°*
2021 15,3°* 15,8°* 16,4°* 20,1°* 25,2°* 27,1°* 32,7°* 28,9°* 24,1°
Snitt 13,1° 14,3° 16,3° 19,3° 23,2° 26,8° 30,4° 31,2° 28,5° 23,8° 19,2° 14,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 19,4°*
2012 18,1°* 18,3°* 21,8°* 25,7°* 27,1°* 34,0°* 38,0°* 37,6°* 35,2°* 35,5°* 26,5°* 21,6°* 28,3°
2013 21,3°* 20,7°* 23,9°* 31,5°* 31,6°* 34,0°* 36,6°* 36,9°* 33,3°* 28,3°* 26,5°* 21,1°* 28,8°
2014 20,0°* 21,3°* 23,2°* 26,0°* 28,4°* 34,3°* 34,2°* 36,1°* 32,9°* 29,7°* 24,8°* 22,0°* 27,7°
2015 20,0°* 20,0°* 22,2°* 27,2°* 31,0°* 30,7°* 35,1°* 36,3°* 35,5°* 30,4°* 25,4°* 20,3°* 27,8°
2016 18,8°* 22,6°* 23,6°* 26,9°* 26,8°* 38,0°* 35,4°* 33,9°* 34,9°* 30,5°* 24,6°* 19,0°* 27,9°
2017 17,8°* 18,8°* 23,4°* 26,7°* 27,6°* 37,1°* 43,0°* 35,4°* 33,2°* 27,8°* 22,8°* 21,3°* 27,9°
2018 19,5°* 23,0°* 24,0°* 30,0°* 31,7°* 33,5°* 36,7°* 37,0°* 34,7°* 31,6°* 28,8°* 23,3°* 29,5°
2019 20,5°* 20,4°* 22,9°* 26,6°* 31,7°* 32,8°* 33,4°* 22,3°*
2020 19,8°* 21,3° 24,0°* 25,4°* 32,6°* 35,2°* 36,8°* 37,5°* 32,2°* 27,6°*
2021 22,0°* 23,2°* 22,1°* 29,0°* 31,8°* 37,6°* 37,6°* 35,3°* 31,3°
Snitt 19,8° 21,0° 23,1° 27,5° 29,7° 34,5° 36,4° 36,4° 34,7° 30,8° 25,9° 21,1°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 8,1°*
2012 4,3°* 4,1°* 3,4°* 11,7°* 15,4°* 18,9°* 25,9°* 26,1°* 23,0°* 16,1°* 13,0°* 9,8°* 14,3°
2013 3,9°* 8,7°* 9,8°* 12,0°* 14,7°* 20,3°* 24,1°* 25,3°* 21,1°* 14,6°* 12,0°* 3,5°* 14,2°
2014 10,1°* 8,4°* 9,0°* 12,3°* 15,3°* 17,7°* 24,9°* 25,4°* 18,7°* 15,3°* 9,2°* 8,8°* 14,6°
2015 0,7°* 3,7°* 9,8°* 11,7°* 16,6°* 20,4°* 23,3°* 26,8°* 21,0°* 18,2°* 14,7°* 5,5°* 14,4°
2016 2,6°* 8,2°* 11,0°* 13,5°* 13,9°* 20,9°* 24,4°* 25,6°* 22,9°* 19,4°* 13,9°* 4,8°* 15,1°
2017 2,6°* 4,5°* 9,8°* 13,2°* 15,9°* 20,0°* 25,8°* 25,9°* 22,1°* 16,8°* 10,2°* 8,0°* 14,6°
2018 6,3°* 11,4°* 11,8°* 13,8°* 17,5°* 20,8°* 23,1°* 25,4°* 23,4°* 17,4°* 13,4°* 7,8°* 16,0°
2019 5,0°* 8,4°* 7,6°* 12,0°* 16,4°* 21,0°* 24,7°* 10,2°*
2020 8,8°* 3,8° 7,6°* 14,7°* 22,6°* 25,1°* 26,9°* 25,3°* 20,7°* 14,3°*
2021 6,6°* 5,4°* 9,1°* 12,0°* 22,3°* 20,9°* 27,7°* 22,2°* 17,6°
Snitt 5,1° 6,7° 8,9° 12,7° 16,4° 20,4° 24,6° 26,1° 22,2° 17,3° 12,6° 7,4°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).