Kazanpınar - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Kazanpınar

En sommardag i juli blir det ungefär 32 grader på dagen i Kazanpınar och 28 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 14 grader på dagen och 10 grader på natten.

 
Varmaste månaden 32,4° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 14,5° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 22,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Kas 28 km från Kazanpınar
Mängd data 57 månader uppdaterades senast 1 dec 2019.

Normala temperaturer för Kazanpınar

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Kazanpınar månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
14°
18°
10°
Februari
17°
21°
13°
Mars
18°
23°
15°
11°
April
21°
27°
17°
12°
Maj
25°
31°
22°
17°
Juni
29°
36°
25°
21°
Juli
32°
37°
28°
25°
Augusti
32°
35°
28°
26°
September
30°
34°
27°
22°
Oktober
26°
30°
22°
16°
November
22°
25°
17°
13°
December
16°
20°
13°

Om statistiken för Kazanpınar

Statistiken för Kazanpınar är sammanställd av observationer från väderstationen Kas som ligger 28 km från centrala Kazanpınar.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 19,8°* 24,6°* 27,1°* 31,7°* 32,7°* 30,3°* 26,2°* 22,8°* 17,8°*
2016 14,4°* 18,8°* 18,6°* 23,2°* 24,0°* 30,3°* 32,4°* 32,2°* 29,4°* 26,7°* 21,6°* 14,7°* 23,9°
2017 13,6°* 15,5°* 17,3°* 20,6°* 24,4°* 29,5°* 33,3°* 31,9°* 29,5°* 25,2°* 20,0°* 17,4°* 23,2°
2018 16,1°* 17,3°* 19,7°* 23,4°* 27,5°* 28,9°* 32,4°* 32,4°* 30,1°* 26,1°* 21,9°* 16,0°* 24,3°
2019 13,8°* 15,9°* 17,2°* 19,1°* 24,6°* 29,1°*
Snitt 14,5° 16,9° 18,2° 21,2° 25,0° 29,0° 32,4° 32,3° 29,8° 26,0° 21,6° 16,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 14,2°* 20,0°* 22,7°* 27,0°* 28,0°* 25,7°* 22,0°* 18,2°* 14,0°*
2016 9,8°* 14,1°* 14,8°* 18,7°* 20,0°* 25,5°* 28,0°* 28,4°* 26,3°* 23,1°* 17,8°* 11,0°* 19,8°
2017 9,2°* 11,6°* 13,8°* 16,4°* 21,0°* 24,8°* 29,3°* 27,9°* 26,9°* 22,2°* 15,9°* 13,8°* 19,4°
2018 11,2°* 13,8°* 16,0°* 19,6°* 24,3°* 26,1°* 28,4°* 28,2°* 27,4°* 21,8°* 18,0°* 12,6°* 20,6°
2019 9,6°* 12,8°* 14,8°* 17,0°* 22,8°* 26,7°*
Snitt 10,0° 13,0° 14,8° 17,2° 21,6° 25,2° 28,2° 28,1° 26,6° 22,3° 17,5° 12,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 17,6°* 22,7°* 25,2°* 29,8°* 30,6°* 28,2°* 24,3°* 20,6°* 16,2°*
2016 12,2°* 16,8°* 16,9°* 21,2°* 22,3°* 28,1°* 30,4°* 30,4°* 28,1°* 25,1°* 20,0°* 13,2°* 22,0°
2017 11,7°* 13,8°* 15,9°* 18,8°* 22,8°* 27,5°* 31,6°* 30,1°* 28,4°* 23,9°* 18,2°* 15,8°* 21,5°
2018 14,1°* 15,9°* 18,1°* 21,7°* 25,9°* 27,6°* 30,6°* 30,6°* 28,9°* 24,0°* 20,1°* 14,5°* 22,7°
2019 11,8°* 14,6°* 16,0°* 18,1°* 23,7°* 27,9°*
Snitt 12,5° 15,3° 16,7° 19,5° 23,5° 27,2° 30,6° 30,5° 28,4° 24,3° 19,7° 14,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 26,3°* 29,3°* 32,7°* 34,9°* 36,0°* 35,6°* 29,1°* 25,4°* 21,3°*
2016 20,0°* 24,9°* 24,5°* 27,2°* 28,9°* 37,0°* 34,5°* 34,8°* 33,2°* 30,4°* 24,0°* 19,1°* 28,2°
2017 16,6°* 20,3°* 21,5°* 25,6°* 29,7°* 38,3°* 39,4°* 35,5°* 33,2°* 28,0°* 24,0°* 20,2°* 27,7°
2018 18,7°* 21,2°* 24,8°* 28,5°* 33,5°* 34,5°* 37,2°* 35,3°* 33,8°* 31,0°* 27,8°* 19,1°* 28,8°
2019 16,7°* 19,4°* 21,2°* 25,2°* 31,9°* 35,2°*
Snitt 18,0° 21,5° 23,0° 26,6° 30,7° 35,5° 36,5° 35,4° 34,0° 29,6° 25,3° 19,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 8,5°* 16,4°* 19,9°* 23,9°* 26,5°* 19,3°* 18,5°* 13,9°* 6,4°*
2016 2,8°* 8,7°* 10,1°* 12,6°* 14,1°* 21,3°* 25,9°* 25,9°* 21,6°* 16,3°* 14,6°* 5,0°* 14,9°
2017 2,5°* 7,3°* 9,0°* 13,6°* 17,6°* 21,7°* 26,9°* 26,2°* 23,3°* 15,5°* 11,2°* 7,7°* 15,2°
2018 4,0°* 10,2°* 13,1°* 13,6°* 17,7°* 20,7°* 25,1°* 25,0°* 22,5°* 14,9°* 13,5°* 7,3°* 15,6°
2019 4,7°* 7,6°* 9,9°* 11,6°* 17,0°* 21,6°*
Snitt 3,5° 8,5° 10,5° 12,0° 16,6° 21,0° 25,5° 25,9° 21,7° 16,3° 13,3° 6,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).