Acquaviva - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Acquaviva

En sommardag i juli blir det ungefär 29 grader på dagen i Acquaviva och 20 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 9 grader på dagen och 2 grader på natten.

 
Varmaste månaden 28,8° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 8,8° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 27,3° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Rimini 19 km från Acquaviva
Mängd data 132 månader uppdaterades senast 1 jan 2021.

Normala temperaturer för Acquaviva

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Acquaviva månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
15°
-3°
Februari
10°
16°
-3°
Mars
13°
22°
April
17°
24°
Maj
21°
27°
13°
Juni
27°
32°
18°
12°
Juli
29°
34°
20°
16°
Augusti
29°
34°
20°
15°
September
25°
30°
16°
11°
Oktober
19°
25°
12°
November
14°
21°
December
17°
-3°

Om statistiken för Acquaviva

Statistiken för Acquaviva är sammanställd av observationer från väderstationen Rimini som ligger 19 km från centrala Acquaviva.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,2°* 12,0° 16,4° 22,1° 26,5° 30,0° 27,6° 23,7° 17,6° 13,5°* 6,9°
2011 5,7° 9,8° 12,3° 18,9° 22,8°* 26,0° 27,7° 29,5° 27,0° 18,4° 12,2°* 11,2° 18,4°
2012 8,5° 6,0°* 15,6° 17,1°* 21,8°* 28,1°* 31,3°* 30,0° 24,5° 20,8°* 15,4° 7,0° 18,8°
2013 7,2° 8,2° 11,7°* 16,0° 19,4°* 25,3° 29,1° 29,4° 24,8° 19,6°* 15,2°* 10,2° 18,0°
2014 11,1° 12,7° 14,4° 16,8° 19,9° 24,5° 25,0° 27,8° 23,2° 21,7°* 16,5°* 10,6° 18,7°
2015 10,1°* 9,1°* 11,9°* 15,8°* 22,1° 26,9° 31,0°* 29,3° 26,1° 18,6°* 15,0° 8,8° 18,7°
2016 9,8° 11,9°* 13,3° 16,9°* 20,6°* 25,2° 28,7° 27,1° 24,9° 18,3°* 14,2°* 8,9°* 18,3°
2017 6,8°* 10,3° 16,1° 18,7°* 22,2°* 28,8°* 29,7°* 30,7° 24,0°* 20,4° 13,9° 10,6°* 19,3°
2018 11,3°* 7,7° 11,9° 19,4° 23,2° 27,2° 29,1° 28,7°* 24,4°* 20,1°* 14,2°* 8,6°* 18,8°
2019 7,9°* 11,7°* 16,2°* 16,9°* 18,9°* 27,6°* 27,9°* 27,7°* 23,7°* 19,8°* 15,0°* 11,4°* 18,7°
2020 9,8° 14,0° 13,0° 17,5° 25,6° 27,5° 28,5° 25,0° 19,0°* 13,0° 9,3°*
Snitt 8,8° 10,1° 13,5° 17,3° 21,3° 26,5° 28,8° 28,8° 24,7° 19,5° 14,4° 9,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,5°* 4,2° 7,0° 12,7° 17,9° 21,3° 18,1° 14,6° 9,9° 6,8°* -0,3°
2011 1,2° 1,0° 4,5° 9,4° 12,5°* 17,7° 19,2° 20,2° 18,1° 9,8° 4,5°* 1,2° 9,9°
2012 -1,0° -1,5°* 6,0° 9,3°* 12,5°* 19,2°* 22,0°* 21,3° 17,3° 13,6°* 9,4° 0,4° 10,7°
2013 1,5° 1,8° 5,0°* 9,0° 11,5°* 16,6° 20,5° 20,7° 15,8° 13,9°* 9,6°* 2,5° 10,7°
2014 5,0° 6,2° 6,5° 8,9° 11,2° 16,2° 17,6° 19,4° 16,1° 14,8°* 11,0°* 5,3° 11,5°
2015 2,4°* 3,5°* 5,9°* 8,4°* 14,2° 18,1° 23,1°* 21,3° 18,6° 12,9°* 8,5° 3,7° 11,7°
2016 2,1° 5,4°* 6,5° 9,7°* 13,1°* 17,2° 20,6° 19,3° 16,6° 11,4°* 7,2°* 1,4°* 10,9°
2017 -0,7°* 4,0° 5,7° 9,8°* 13,7°* 19,2°* 20,4°* 20,6° 15,3°* 10,2° 5,6° 1,9°* 10,5°
2018 4,0°* 1,8° 4,5° 9,5° 14,4° 17,9° 20,2° 19,8°* 16,2°* 12,0°* 8,0°* 1,1°* 10,8°
2019 0,0°* 1,7°* 4,7°* 8,0°* 11,0°* 17,7°* 19,4°* 20,3°* 15,6°* 11,9°* 8,4°* 3,5°* 10,2°
2020 0,9° 3,1° 4,3° 6,8° 15,5° 18,1° 20,2° 15,8° 10,1°* 6,6° 4,4°*
Snitt 1,5° 2,8° 5,3° 8,7° 12,7° 17,6° 20,2° 20,1° 16,4° 11,9° 7,8° 2,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 6,5°* 8,5° 12,4° 17,8° 23,1° 26,5° 23,5° 19,4° 14,0° 10,3°* 3,3°
2011 3,5° 5,6° 8,9° 14,8° 18,6°* 22,7° 24,1° 25,8° 23,0° 14,2° 8,4°* 6,3° 14,7°
2012 3,3° 2,3°* 11,1° 13,6°* 17,9°* 24,2°* 27,3°* 26,1° 21,1° 17,2°* 12,4° 3,5° 15,0°
2013 4,3° 5,1° 8,3°* 12,9° 15,7°* 21,6° 25,5° 25,3° 20,6° 16,8°* 12,5°* 6,1° 14,6°
2014 7,9° 9,5° 10,8° 13,1° 16,1° 21,0° 21,6° 24,1° 19,7° 18,1°* 13,8°* 8,0° 15,3°
2015 6,0°* 6,9°* 9,9°* 13,4°* 18,4° 23,2° 27,8°* 25,6° 22,6° 15,8°* 11,5° 6,1° 15,6°
2016 6,1° 8,7°* 10,1° 13,6°* 17,2°* 21,8° 25,5° 23,8° 20,9° 15,0°* 11,0°* 4,9°* 14,9°
2017 3,0°* 7,1° 10,7° 14,6°* 18,7°* 24,6°* 25,8°* 26,3° 19,5°* 15,3° 9,7° 6,2°* 15,1°
2018 7,4°* 4,7° 8,5° 14,8° 19,2° 23,2° 25,3° 24,5°* 20,4°* 15,9°* 11,1°* 4,7°* 15,0°
2019 3,8°* 6,6°* 10,9°* 12,7°* 14,9°* 23,6°* 24,0°* 24,0°* 19,1°* 15,6°* 11,6°* 7,4°* 14,5°
2020 5,1° 8,9° 9,1° 12,8° 21,3° 23,6° 24,7° 20,6° 14,5°* 9,9° 6,8°*
Snitt 5,0° 6,5° 9,7° 13,5° 17,5° 22,7° 25,2° 24,9° 20,6° 15,7° 11,1° 5,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,0°* 20,0° 23,0° 30,0° 31,0° 35,0° 35,0° 29,0° 24,0° 20,0°* 14,0°
2011 8,0° 14,0° 19,0° 30,0° 31,0°* 31,0° 35,0° 34,0° 32,0° 25,0° 18,0°* 18,0° 24,6°
2012 15,0° 16,0°* 25,0° 26,0°* 27,0°* 33,0°* 37,0°* 36,0° 29,0° 27,0°* 23,0° 14,0° 25,7°
2013 13,0° 14,0° 17,0°* 21,0° 22,2°* 33,0° 36,0° 37,0° 30,0° 25,3°* 23,0°* 15,0° 23,9°
2014 16,0° 18,0° 19,0° 21,0° 25,0° 29,4° 28,0° 33,0° 26,0° 27,1°* 23,0°* 19,0° 23,7°
2015 17,0°* 12,0°* 22,0°* 22,0°* 29,0° 31,0° 34,2°* 33,0° 35,0° 24,0°* 21,0° 14,0° 24,5°
2016 19,0° 17,0°* 21,0° 24,0°* 26,0°* 29,0° 33,0° 30,0° 28,0° 23,0°* 22,0°* 14,0°* 23,8°
2017 14,0°* 16,0° 40,0° 22,0°* 28,0°* 34,0°* 36,0°* 36,0° 31,4°* 24,0° 19,0° 19,0°* 26,6°
2018 17,0°* 15,0° 20,0° 25,0° 27,0° 32,0° 32,0° 31,2°* 27,4°* 25,0°* 21,0°* 18,5°* 24,3°
2019 15,9°* 16,2°* 23,5°* 23,0°* 25,0°* 33,0°* 33,2°* 31,0°* 29,0°* 25,0°* 21,9°* 20,0°* 24,7°
2020 18,3° 21,0° 18,0° 24,0° 34,0° 32,0° 34,0° 28,0° 24,0°* 17,0° 16,0°*
Snitt 15,3° 16,0° 22,2° 23,7° 27,0° 31,9° 33,8° 33,7° 29,5° 24,9° 20,8° 16,5°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -3,0°* -3,0° 2,0° 9,0° 13,0° 16,0° 0,0° 8,0° 0,0° -1,0°* -11,0°
2011 -5,0° -4,0° -4,0° 6,0° 6,0°* 13,0° 13,0° 16,0° 14,0° 5,0° -3,0°* -4,0° 4,4°
2012 -4,0° -9,0°* 0,0° 2,0°* 0,0°* 13,0°* 18,0°* 18,0° 10,5° 5,0°* 5,0° -5,0° 4,5°
2013 -3,0° -1,0° -2,0°* 3,0° 7,0°* 10,0° 16,0° 17,0° 12,0° 9,9°* 1,0°* -2,0° 5,7°
2014 0,0° 2,0° 3,0° 5,0° 5,0° 10,0° 14,0° 16,0° 11,0° 8,0°* 7,0°* 0,0° 6,8°
2015 -1,4°* -2,0°* 1,0°* 1,6°* 9,8° 14,0° 17,6°* 17,0° 15,0° 8,8°* 3,0° -0,4° 7,0°
2016 -3,0° 0,0°* 2,0° 6,0°* 8,0°* 14,0° 16,0° 15,0° 11,6° 7,0°* 0,0°* -2,0°* 6,2°
2017 -4,6°* 0,8° 1,0° 3,0°* 7,0°* 13,0°* 15,0°* 15,0° 9,0°* 6,0° -1,2° -2,0°* 5,2°
2018 -1,0°* -8,0° -3,0° 4,0° 9,0° 13,0° 18,0° 15,0°* 7,6°* 8,0°* 0,0°* -3,2°* 5,0°
2019 -4,0°* -1,0°* 0,0°* 4,0°* 5,0°* 12,0°* 15,0°* 17,0°* 11,0°* 8,0°* 4,0°* -2,4°* 5,7°
2020 -3,2° -3,0° 1,0° -1,0° 11,0° 13,9° 15,7° 9,0° 6,0°* 0,0° -1,0°*
Snitt -2,9° -2,6° -0,4° 3,2° 6,6° 12,4° 15,7° 14,7° 10,8° 6,5° 1,4° -3,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).